Energijos vartojimo planas yra aparatūros ir sistemos parametrų rinkinys, valdantis būdą, kuriuo kompiuteris naudoja energiją. Elektros naudojimo planai padeda taupyti elektrą, maksimizuoti sistemos efektyvumą arba pasiekti jų pusiausvyrą.

Galima keisti parametrus bet kuriame energijos vartojimo plane, įskaitant tris numatytuosius planus: subalansuotą, energijos taupymo ir didelio efektyvumo. Numatytieji planai atitinka daugelio asmenų kompiuterinius poreikius. Jei šie planai neatitinka jūsų poreikių, galite kurti savo planą kaip pradžios tašką naudodami numatytąjį planą.

Rodyti viską

Kuo skiriasi energijos vartojimo planas ir schema?

Niekuo. Ankstesnėse „Windows“ versijose energijos vartojimo planai buvo vadinami energijos vartojimo schemomis.

Kokie yra energijos vartojimo planai?

„Windows“ pateikia šiuos numatytuosius planus, kad galėtų padėti valdyti kompiuterio maitinimą:

 • Subalansuotas. Siūlo visišką veikimą, kai jo reikia, ir taupo elektrą, kai kompiuteris neaktyvus.

 • Energijos taupymas. Taupo energiją sumažindamas sistemos efektyvumą. Šis planas gali padėti mobiliųjų kompiuterių vartotojams gauti geriausius rezultatus per vieną akumuliatoriaus įkrovą.

 • Didelis efektyvumas. Maksimizuoja sistemos efektyvumą ir atsakomumą. Mobiliųjų kompiuterių vartotojai gali pastebėti, kad jų akumuliatorius neveikia tiek, kiek veikė naudojant šį planą.

Kompiuterio gamintojas gali pateikti papildomų energijos vartojimo planų.

Norėdami peržiūrėti arba keisti bet kurio iš šių planų energijos maitinimo parametrus, žr. skyrių Energijos vartojimo plano keitimas, kūrimas ir panaikinimas.

Kaip galima naudoti kitą energijos vartojimo planą?

Atidarykite akumuliatoriaus matuoklį, kuris yra užduočių juostos informacinių pranešimų srityje. Spustelėkite akumuliatoriaus piktogramą Akumuliatoriaus matuoklio paveikslėlis, tada pasirinkite vieną iš trijų akumuliatoriaus matuoklyje rodomų planų:
 • Subalansuotas. Nustato pusiausvyrą tarp energijos tausojimo ir efektyvumo

 • Energijos taupymas. Tausoja energiją

 • Didelis efektyvumas. Maksimizuoja sistemos efektyvumą

Kompiuterio gamintojas gali pateikti papildomus planus ir tinkinti akumuliatoriaus skaitiklį.

Energijos vartojimo plano pasirinkimas valdymo skydo energijos vartojimo parinktyse

 1. Atidarykite Maitinimo parinktis spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Maitinimo parinktys.

 2. Puslapyje Pasirinkite energijos vartojimo planą pasirinkite energijos vartojimo planą.

Kai kurie iš pasirinktinių planų, pateiktų kompiuterio gamintojo, gali pasirodyti pagal numatytąją reikšmę akumuliatoriaus matuoklyje mobiliajame kompiuteryje arba kaip vienas iš pageidautinų planų staliniame kompiuteryje.

Kokio tipo parametrus galima keisti energijos vartojimo plane?

Jei sistemos administratorius nepritaikė jokių apribojimų, parametrus galite keisti visuose energijos vartojimo planuose, įskaitant tris numatytuosius (subalansuotą, energijos taupymo ir didelio efektyvumo), planus, pateiktus kompiuterio gamintojo, ir savo sukurtus planus. Jums suteiktos vartotojo teisės ir kompiuterio aparatūros konfigūracija gali neleisti keisti tam tikrų parametrų.

Kai kuriais saitais, esančiais kairiojoje valdymo skydo parinkties Energijos vartojimo parinktys srityje, atidaroma parinktis Sistemos parametrai. Sistemos parametrų pakeitimai automatiškai pritaikomi visiems energijos vartojimo planams. Pakeitę sistemos parametrus galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Apsaugoti kompiuterį reikalaudami slaptažodžio jam atrakinti, kai bus išjungta miego būsena.

 • Pasirinkti, kaip kompiuteris elgsis paspaudus maitinimo ir miego režimo mygtukus klaviatūroje ar ant mobiliojo kompiuterio korpuso arba uždarius mobiliojo kompiuterio dangtelį. Pavyzdžiui, kai paspausite maitinimo mygtuką, kompiuteris gali nieko nedaryti arba išsijungti. Jei kompiuteris palaiko miego arba užmigdymo režimus, paspaudus maitinimo mygtuką galima nustatyti, kad kompiuteris veiktų vienu iš šių energiją taupančių režimų.

Galite keisti ir šiuos atskirų energijos vartojimo planų parametrus:

 • Nustatyti, kad kompiuteris įjungtų miego režimą po konkretaus neveiklumo laikotarpio. Daugiau informacijos rasite peržiūrėję skyrių Kompiuterio išjungimas: dažnai užduodami klausimai.

 • Reguliuoti ekrano ryškumą.

 • Pasirinkite, kada turėtų būti išjungtas ekranas kompiuterio neveiklumo metu.

Daugiau informacijos apie energijos vartojimo plano parametrų keitimą rasite peržiūrėję skyrių Energijos vartojimo plano (schemos) keitimas, kūrimas arba panaikinimas. Daugiau informacijos apie sistemos parametrus rasite peržiūrėję straipsnį apie energijos vartojimo parinktis „Microsoft“ žinyno ir palaikymo svetainėje.

Ar gali kompiuteris palaikyti bet kurį energijos vartojimo planą arba maitinimo valdymo parametrą?

Nebūtinai. Kadangi įvairiuose kompiuteriuose skiriasi aparatūros konfigūracijos, jūsų kompiuteris gali nepalaikyti kai kurių maitinimo valdymo parametrų, kuriais galite naudotis šioje „Windows“ versijoje. „Windows“ automatiškai atpažįsta jūsų kompiuterio aparatūros konfigūraciją ir prieinamus padaro tik tuos parametrus, kuriuos galite keisti.

Norėdami sužinoti apie kompiuterio aparatūros konfigūraciją, peržiūrėkite su kompiuteriu gautus dokumentus arba apsilankykite gamintojo svetainėje.

Kaip sukurti energijos vartojimo planą?

 1. Atidarykite Maitinimo parinktis spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Maitinimo parinktys.

 2. Užduočių juostoje spustelėkite Kurti energijos vartojimo planą.

 3. Puslapyje Kurti energijos vartojimo planą pasirinkite planą, kuris labiausiai panašus į norimą kurti.

  Pavyzdžiui, jei norite, kad planas taupytų energiją, pasirinkite planą Energijos taupymas.

 4. Lauke Plano pavadinimas įveskite plano pavadinimą, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Puslapyje Keisti plano parametrus pasirinkite ekrano ir miego režimo parametrus, kuriuos naudosite, kai kompiuteris veiks naudodamas akumuliatoriaus energiją ir prijungus prie maitinimo šaltinio, tada spustelėkite Kurti.

  Jei naudojate mobilųjį kompiuterį, planas parodomas dalyje Planai, rodomi akumuliatoriaus matuoklyje. Jei naudojate stalinį kompiuterį, planas parodomas dalyje Pageidaujami planai. Numatytasis planas, pagal kurį sukurtas naujasis, rodomas dalyje Papildomi planai.

 6. Įsitikinkite, kad pasirinktas norimas naudoti energijos vartojimo planas.

Kodėl negalima panaikinti energijos vartojimo plano?

Gali būti, kad neturite teisės jo panaikinti.

Gali būti, kad bandote panaikinti vieną iš numatytųjų planų - subalansuotą, energijos taupymo arba didelio efektyvumo - arba planą, kurį šiuo metu naudojate (aktyvųjį planą). Energijos vartojimo planai, kuriuos galite naikinti, yra sukurti planai ir papildomi kompiuterio gamintojo pateikti planai.

Kodėl negalima pakeisti maitinimo parametrų?

Jei kompiuteris priklauso organizacijos tinklui, pavyzdžiui, mokyklos, valstybinės ar verslo įstaigos, organizacijos sistemos administratorius gali uždrausti arba netgi pašalinti kai kuriuos parametrus pasinaudojęs Grupės strategija. Jei manote, kad grupės strategija neleidžia keisti parametro, kurį reikia pasiekti, kreipkitės į sistemos administratorių.

Be to, gali būti, kad neturite reikiamų teisių maitinimo parametrams keisti, nes sistemos administratorius pakeitė su šiais parametrais susijusias teises.

Pastaba

 • Norėdami keisti kompiuterio, prie kurio prisijungėte nuotoliniu būdu (pvz., naudodamiesi jungimosi prie nuotolinio darbalaukio funkcija), energijos vartojimo planą, turite įeiti kaip nuotolinio kompiuterio administratorius.

Mobiliajame kompiuteryje naudojuosi „Windows Vista“ ir nuolat negaliu naudotis visomis „Windows‌ Aero“ galimybėmis (skaidriu stiklu su lango animacija). Ar galima ką nors padaryti?

Taip. Jeigu naudojate energijos taupymo planą, sistema „Windows“ kartais automatiškai išjungia skaidrumą. Jeigu nenorite, kad taip nutiktų, galite įjungti subalansuotą energijos vartojimo planą. Esamo maitinimo plano keitimas:

 1. Atidarykite Maitinimo parinktis spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Maitinimo parinktys.

 2. Puslapyje Pasirinkti energijos vartojimo planą planų sąraše pasirinkite Subalansuotas.