Šalinti informaciją apie tai, kas buvo leidžiama Windows Media leistuve

Jei leidžiate skaitmeninių medijų turinį Windows Media leistuve, kai kurių failų retrospektyva ir informacija apie medijas saugoma kompiuteryje. Galite nustatyti, kad šios informacijos neliktų kompiuteryje arba kad ši informacija nebūtų prieinama kitiems, kurie naudojasi šiuo kompiuteriu.

Rodyti viską

Šalinti leistų failų arba URL sąrašus

Leistų failų arba URL sąrašai yra rodomi tokiose vietose Leistuve: meniu Failas (vėliausiai leistų failų sąraše), dialogo lange Atidaryti URL ir dialogo lange Atidaryti. Galite pašalinti esamus sąrašus ir apsaugoti, kad šie sąrašai nebūtų saugomi ateityje.

Jeigu meniu Failas nematomas, rodykite Klasikinius meniu.

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Dabar leidžiama, spustelėkite Daugiau parinkčių, o tada spustelėkite skirtuką Privatumas.

 2. Šalinti esamus sąrašus spustelėkite parinktį Valyti retrospektyvą. Taip bus panaikinti bet kokie keitimai, kuriuos atlikote šių CD arba DVD medijų informacijai.

 3. Norėdami, kad šie sąrašai nebūtų saugomi ateityje, išvalykite žymės langelį Įrašyti failo ir URL retrospektyvą Leistuve.

 4. Norėdami išvalyti failų sąrašą, rodomą dialogo lange Atidaryti, ištuštinkite vėliausiai naudotų dokumentų aplanką kompiuteryje. Daugiau informacijos apie vėliausių dokumentų sąrašo valymą žr. skyrelyje Windows žinynas ir palaikymas.

Šalinti medijų informaciją apie failus bibliotekoje

Medijų informaciją apie muzikos failus bibliotekoje, įskaitant failus, kurie buvo suskurti, kai buvo kopijuota iš CD diskų, rodoma Leistuve. Esanti medijų informacija negali būti pašalinta, tačiau gali apsaugoti naują medijų informaciją nuo atkūrimo ir rodymo. Tačiau dėl šio veiksmo failai, sukurti kopijavimo metu, gali būti rodomi bibliotekoje kaip „Nežinomi“.

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Biblioteka, o tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

 2. Srityje Failams skirti automatiniai laikmenos informacijos naujinimai panaikinkite varnelę žymę langelyje Nuskaityti papildomą informaciją iš interneto.

  Taip bus panaikintas ir langelio Naujinti muzikos failus iš interneto atkuriant informaciją apie laikmeną , esančio skirtuke Privatumas, žymėjimas.

Šalinti medijų informaciją apie leistus CD ir DVD diskus

Medijų infromacija apie leistus CD ir DVD diskus rodoma keliose Leistuvo vietose. Galite pašalinti esamą medijų informaciją ir apsaugoti, kad ji nebūtų saugoma ateityje. Kad tai atliktumėte, turėsite prisijungti prie interneto, kai leisite CD arba DVD diskus peržiūrėti albumo apipavidalinimą, pavadinimus ir kitą informaciją.

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Dabar leidžiama, spustelėkite Daugiau parinkčių, o tada spustelėkite skirtuką Privatumas.

 2. Šalinti medijų informaciją apie leistus CD ir DVD diskus spustelėkite parinktį Išvalyti talpyklas.

  Taip pašalinsite saugomą medijų infromaciją apie įrenginius, su kuriais sinchronizuojamas Leistuvas, aplankus, kuriuos stebi Leistuvas, failus, kuriuose Leistuvas atliko iešką, ir failus, kuriuos panaikinote iš bibliotekos.

 3. Kad nebūtų saugoma informacija apie CD ir DVD medijas, panaikinkite žymės langelio Rodyti laikmenų informaciją iš interneto žymėjimą.

  Jei žymės langelis Naujinti muzikos failus iš interneto atkuriant informaciją apie laikmeną pažymėtas (esantis toje pačioje srityje), gali būti, kad CD medijų informacija vėl atsiras Leistuve, jei šią muziką įrašėte iš CD į biblioteką. Užtikrinti, kad medijų informacija apie CD diskus visada nebūtų atkuriama, galite panaikinti žymės langelio Naujinti muzikos failus iš interneto atkuriant informaciją apie laikmeną žymėjimą.

Šalinti informaciją apie savo įrenginius

Dėl funkcionalumo Leistuvas saugo informaciją apie įrenginius, su kuriais sinchronizuoja. Galima apsaugoti nuo tokios informacijos saugojimo, tačiau galima šalinti esamą informaciją.

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Dabar leidžiama, spustelėkite Daugiau parinkčių, o tada spustelėkite skirtuką Privatumas.

 2. Spustelėkite parinktį Išvalyti talpyklas.