Šalinti arba atkurti Windows sargybos sulaikytus elementus

Kai Windows sargyba sulaiko programinę įrangą, perkelia ją į kitą vietą kompiuteryje ir neleidžia programai veikti tol, kol pasirinksite ją atkurti arba šalinti iš kompiuterio.

Šalinti arba atkurti sulaikytus elementus

  1. Atidarykite Windows sargybą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows sargyba.

  2. Spustelėkite Įrankiai, o tada spustelėkite Sulaikyti elementai.

  3. Peržiūrėkite kiekvieną elementą, o tada kiekvienam spustelėkite Šalinti arba Atkurti. Jeigu norite šalinti visus sulaikytus elementus iš kompiuterio, spustelėkite Pašalinti visus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Įspėjimas

  • Neatkurkite programinės įrangos su rimtu arba aukštu įspėjimo vertinimu, nes bus sukelta rizika privatumui ir kompiuterio saugai.