Iš naujo nustatyti programos „Internet Explorer 8“ parametrus

Informacija taikoma „Windows Internet Explorer 8“.

Nustatę programos „Internet Explorer“ parametrus iš naujo, grąžinsite programą „Internet Explorer“ į būseną, kai ji buvo pirmą kartą įdiegta. Tai naudinga norint spręsti problemas, kurias gali sukelti po diegimo pakeisti parametrai. Panaikinus asmeninius parametrus, kai kurie tinklalapiai, kurie remiasi anksčiau išsaugotais slapukais, formos duomenimis, slaptažodžiais arba anksčiau įdiegtais naršyklės išoriniais priedais, gali netinkamai veikti. Nustačius programos „Internet Explorer“ numatytuosius parametrus iš naujo, parankiniai, informacijos santraukos, Žiniatinklio dalys ir keli kiti personalizuoti parametrai nebus panaikinti. Žr. toliau pateiktą lentelę, kurioje yra pilnas visų parametrų sąrašas ir informacija apie tai, ar jie nustatyti iš naujo, ar išlaikyti.

Programos „Internet Explorer“ parametrų nustatymo iš naujo atšaukti negalima. Po parametrų nustatymo iš naujo visi ankstesni parametrai prarandami ir jų atkurti nebegalima. Galbūt norėsite iš naujo nustatyti ne viską, o tik konkrečius parametrus arba norėsite panaikinti tinklapių retrospektyvą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. toliau šioje temoje pateiktus saitus.

Programos „Internet Explorer“ parametrai, paveikti po nustatymo iš naujo

Šioje lentelėje aprašoma, kas nutiks įvairiems parametrams nustačius juos iš naujo programoje „Internet Explorer“.

Parametrų kategorijos
Paveikti elementai

Panaikinti parametrai

 • Išjungtos įrankių juostos ir priedai

 • Prie intraneto pridėtos svetainės, patikimos arba apribotos zonos

 • Svetainės, pridėtos dėl konkrečių slapukų apdorojimo, skirtuke Privatumas

 • Svetainės, kurioms leista naudoti laikinuosius langus Laikinųjų langų blokavimo programos parametruose

Nustatyti iš naujo Windows, numatytieji gamintojo, interneto paslaugų teikėjo ar kolektyviniai parametrai

 • Pagrindinis puslapis (jei norite gauti daugiau informacijos apie pagrindinių puslapių skirtukų atsarginių kopijų kūrimą, žr. Kurti atsarginę pagrindinio puslapio arba pagrindinių puslapių skirtukų kopiją)

 • Ieškos paslaugų teikėjai, naršymo naudojant skirtukus parametrai

 • Spalvos, kalbos, šriftai ir pritaikymo neįgaliesiems parametrai (skirtukas Bendra)

 • Visų zonų saugos parametrai (skirtukas Sauga)

 • Skirtuko Išsamiau parametrai

 • Skirtuko Privatumas parametrai

 • Laikinųjų langų blokavimo programos, Automatinio vykdymo, „SmartScreen“ svetainių filtro ir Mastelio keitimo parametrai

 • Puslapio sąrankos, įrankių juostos ir teksto dydžio parametrai

 • Informacijos santraukų parametrai (sinchronizavimas ir informacinis pranešimas, ne pačios informacijos santraukos)

 • „ActiveX“ valdikliai, kurių nėra nepatvirtintųjų sąraše (nustatyti būseną sutikti)

 • Įrankių juostos, naršyklės padėjėjo objektai ir naršyklės plėtiniai išjungti

Panaikinti parametrai (pasirinkta Naikinti asmeninius parametrus)

 • Naršyklės retrospektyva, laikinieji interneto failai, slapukai, formos duomenys ir įrašytieji slaptažodžiai

 • Įvesta URL informacija, meniu plėtiniai

 • „InPrivate“ filtravimo duomenys

 • Explorer vėliausiai naudotas sąrašas

Palaikomi parametrai ir elementai

 • Parankiniai

 • Informacijos santraukos ir žiniatinklio dalys

 • Turinio patarėjo parametrai

 • Nepatvirtinti „ActiveX“ valdikliai

 • Laikinieji interneto failo (talpyklos) kelio parametrai

 • Sertifikato informacija

 • Interneto programos (el. paštas, tiesioginių pranešimų tarnyba ir kitos su interneto naudojimu susijusios programos)

 • Interneto ryšio, tarpinio serverio ir VPN parametrai

 • Numatytasis žiniatinklio naršyklės parametras

 • Įrankių juostos neatkuriamos

Jei norite nustatyti programos „Internet Explorer“ parametrus iš naujo

 1. Uždarykite bet kuriuos šiuo metu atidarytus programos „Internet Explorer“ arba Windows Explorer langus.

 2. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 3. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, tuomet spustelėkite komandą Interneto parinktys.

 4. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, o tada Nustatyti iš naujo.

 5. Jei norite pašalinti naršymo retrospektyvą, ieškos paslaugų teikėjus, spartintuvus, pagrindinius puslapius ir „InPrivate“ filtravimo duomenis, pažymėkite žymės langelį Naikinti asmeninius parametrus.

 6. Dialogo lange Iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus spustelėkite Nustatyti iš naujo.

 7. Kai programa „Internet Explorer“ atkurs parametrus, spustelėkite Uždaryti, o tada spustelėkite Gerai.

 8. Uždarykite programą „Internet Explorer“.

  Pakeitimai įsigalios, kai kitą kartą atidarysite programą „Internet Explorer“.

Pastabos

 • Jei uždarysite visus matomus langus, bet bandydami nustatyti parametrus iš naujo vėl matysite klaidą, galbūt liko paleistos nematomos programos. Paleiskite Windows iš naujo, atidarykite programą „Internet Explorer“ ir bandykite nustatyti iš naujo dar kartą.

 • Jei norite kurti atsarginę pagrindinio puslapio ar pagrindinio puslapio, kuris buvo nustatytas prieš iš naujo nustatant numatytuosius programos „Internet Explorer“ parametrus, kopiją, žr. Kurti atsarginę pagrindinio puslapio arba pagrindinių puslapių skirtukų kopiją.

 • Jei nepavyksta nustatyti iš naujo kurios nors kategorijos, vadinasi, programai „Internet Explorer“ nepavyko pasiekti failo arba registro parametro. Priežastis gali būti nepakankamos saugos teisės, kitos programos, naudojami failai arba parametrai, atminties stoka arba intensyvus pagrindinio procesoriaus naudojimas. Galima toliau tęsti darbą programoje „Internet Explorer“ neatkūrus šių parametrų arba paleisti kompiuterį iš naujo ir bandyti nustatyti juos iš naujo.

 • Jei „Internet Explorer“ naudojate serveryje ir esate išjungę išplėstąją saugos konfigūraciją ar stiprinimą (stipresni saugos parametrai naudojami serveriuose), nustatymas iš naujo eis į kliento lygio saugą. Norėdami naudoti padidintos saugos lygį, turite diegti apsaugos stiprinimą iš naujo. Daugiau informacijos apie Išplėstąją saugos konfigūraciją žr. „Internet Explorer“ išplėstoji saugos konfigūracija tinkle.

 • Jei norite įgalinti priedus, žr. Programos „Internet Explorer“ priedai: dažnai užduodami klausimai.