Siųsti faksogramą

Norėdami išsiųsti faksogramą kompiuteriu, galite naudotis Windows Faksu ir skaitytuvu arba kitomis programomis, kurios veikia sistemoje Windows. Prieš bandydami išsiųsti faksogramą, įsitikinkite, ar kompiuteris prijungtas prie fakso-modemo arba fakso serverio. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Nustatyti kompiuterį taip, kad jis galėtų siųsti ir priimti faksogramas.

Rodyti viską

Siųsti faksogramą naudojantis Windows Faksu ir skaitytuvu

 1. spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėkite Visos programos,, o tada spustelėkite Windows faksas ir skaitytuvas.
 2. Norėdami pasinaudoti Fakso rodiniu, kairiosios srities apačioje spustelėkite Faksas.

 3. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Naujas faksas.

 4. Naudodamiesi parinktimis, pateiktomis lange Naujas faksas, sukurkite naują faksogramą, o tada spustelėkite Siųsti.

Patarimai

 • Norėdami nusiųsti faksogramą keliems gavėjams iš karto, lauke Jei norite įveskite faksų numerius, atskirtus kabliataškiais. Gavėjus galite pasirinkti ir iš aplanko Windows kontaktai – reikia spustelėti Jei norite, o tada, sąraše kontaktai, dukart spustelėkite kiekvieną kontaktą. Įsitikinkite, ar kontaktų informacijoje įrašėte gavėjų faksų numerius.

 • Atsiųstas titulinis puslapis neleis žmonės (ne numatytiesiems gavėjams) pamatyti spausdintos arba ekrane matomos faksogramos turinio, ypač jei faksogramoje yra asmeninės arba konfidencialios informacijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Kurti arba redaguoti titulinį faksogramos puslapį.

 • Naudodamiesi Fakso rodinio įrankių juostos parinktimis, galite prie siunčiamos faksogramos pridėti failą arba įterpti tekstą ir paveikslėlius iš kitų failų. Failo priedai konvertuojami į TIF atvaizdus (.tif failus), kad juos galėtų priimti bet kuris fakso įrenginys. Jeigu gavėjas naudoja atskirą fakso įrenginį—įrenginį, kuris nėra prijungtas prie kompiuterio—gavus faksogramą, visi faksogramos puslapiai, įskaitant ir pridėtą failą, bus spausdinami iš eilės. Jeigu gavėjas naudoja Windows Faksą ir skaitytuvą arba kitą fakso programą, faksograma bus gauta kaip .tif failas, kurį galima peržiūrėti ekrane ir, priklausomai nuo programos, spausdinti ir valdyti kaip ir bet kurį kitą failą kompiuteryje.

 • Norėdami prie faksogramos pridėti dokumentą arba paveikslėlį, vilkite failą į langą Naujas faksas. Dokumentą arba paveikslėlį taip pat galite nuskaityti, o tada nuskaitytą failą išsiųsti kaip faksogramos arba el. laiško priedą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Nuskaitytą dokumentą siųsti faksu arba el. paštu.

Siųsti faksogramą naudojant kitą programą

Norėdami siųsti dokumentą faksu, naudodamiesi kita, o ne Windows fakso ir skaitytuvo programa, turėsite „atspausdinti“ dokumentą faksogramų spausdintuve, kad jis galėtų būti išsiųstas kaip priedas prie faksogramos. Pridėtas failas automatiškai konvertuojamas į TIF atvaizdą (.tif failą), kad jį galėtų priimti bet kuris fakso įrenginys. Norėdami gauti informacijos apie programos spausdinimo parinktis, įskaitant spausdintuvo pasirinkimą, patikrinkite programos Žinyną. Daugelyje programų galite atlikti šiuos veiksmus:

 1. atidarykite dokumentą arba failą, kurį norite siųsti kaip faksogramą.

 2. Naudojamoje programoje atidarykite dialogo langą Spausdinti, kurį rasite spustelėję Failas, o tada spustelėkite Spausdinti.

 3. Dialogo lange Spausdinti suraskite spausdintuvo pasirinkimo parinktį, kuri paprastai yra Spausdintuvas arba Pasirinkti spausdintuvą. Esamų spausdintuvų sąraše spustelėkite Faksas.

 4. Spustelėkite Spausdinti. Windows Faksas ir skaitytuvas atidaro naują faksogramą su pridėtu failu.

 5. Naujojoje faksogramoje įrašykite gavėjo fakso numerį ir kitą norimą pateikti informaciją, pvz.: tema arba titulinio puslapio pastaba, o tada spustelėkite Siųsti.

Patarimas

 • Kai siunčiate arba priimate faksogramą, fakso būsenos monitorius automatiškai parodo jos eigą. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie faksogramos eigą, taip pat ir tai, ar ji buvo nusiųsta ir gauta sėkmingai, Fakso būsenos monitoriuje spustelėkite Rodyti išsamią informaciją.