Galima naudoti Windows medijų leistuvą, norint sinchronizuoti arba kopijuoti skaitmenines medijas iš Leistuvo bibliotekos į nešiojamąjį įrenginį. Kai prijungsite įrenginį pirmą kartą, Leistuvas pasirinks sinchronizavimo metodą (automatinį arba neautomatinį), kuria geriausiai veiks įrenginyje, priklausomai nuo jo talpos ir bibliotekos dydžio. Jei įrenginio talpa yra didesnė nei 4 gigabaitai (GB) ir jame telpa visa biblioteka, Leistuvas automatiškai sinchronizuos visą biblioteką. Kaskart kai jungsite įrenginį prie kompiuterio ateityje, Leistuvas naujins įrenginį, kad tas atspindėtų biblioteką. Taip pat galima pasirinkti, ką automatiškai sinchronizuos įrenginys, pasirinkus norimus sinchronizuoti grojaraščius.

Jei įrenginio talpa yra mažesnė nei 4 gigabaitai (GB) ir jame netelpa visa biblioteka, Leistuvas pasirinks neautomatinį sinchronizavimą. Pasirinkus neautomatinį sinchronizavimą, pasirenkate norimus sinchronizuoti failus, kiekvieną kartą, kai norite atlikti keitimus įrenginyje esančiuose failuose arba grojaraščiuose, ir neautomatiškai šalinti failus iš įrenginio.

Nustatę įrenginį pirmą kartą, jei norite, galite perjungti automatinį arba neautomatinį sinchronizavimą.

Rodyti viską

Nustatyti įrenginį

 1. Paleiskite Leistuvą, o tada prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Jei būsite raginami, pasirinkite parinktį, kad galėtumėte sinchronizuoti įrenginį naudodami Windows medijų leistuvą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei Leistuvas pasirinktas automatiškai sinchronizuoti įrenginį, spustelėkite Baigti. Tada Leistuvas sinchronizuos visą biblioteką į įrenginį. Tada įrenginys sinchronizuos kaskart, kai jungsite jį prie kompiuterio.

  • Jei Leistuvas pasirinktas neautomatiškai sinchronizuoti įrenginį, spustelėkite Baigti. Tada būdami skirtuke Sinchronizuoti galite pasirinkti failus ir grojaraščius, kuriuos norite neautomatiškai sinchronizuoti.

 3. Jei norite sinchronizuoti tik bibliotekos dalį, galite pasirinkti ką norite sinchronizuoti automatiškai. Žr. procedūrą šioje temoje apie tai, kaip pasirinkti, ką sinchronizuoti automatiškai.

Pasirinkti, ką sinchronizuoti automatiškai

Jei įrenginys sinchronizuoja automatiškai, nereikia sinchronizuoti visos bibliotekos. Vietoj to, galite pasirinkti iš esamų grojaraščių arba kurti naujus failų, kuriuos norite sinchronizuoti, grojaraščius. Pasirinkti grojaraščiai bus sinchronizuojami į įrenginį kaskart, kai jungsite jį prie kompiuterio.

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Sinchronizuoti, perkelkite pelės žymiklį ant įrenginio, o tada spustelėkite Nustatyti sinchronizavimą.

 2. Sąraše Galimi grojaraščiai pasirinkite norimus sinchronizuoti esamus grojaraščius, o tada spustelėkite mygtuką Pridėti.

 3. Norėdami sukurti grojaraštį, spustelėkite Kurti automatinį grojaraštį ir atlikite veiksmus ekrane, kad nurodytumėte automatiniame leidime esančių failų kriterijus.

 4. Norėdami pašalinti grojaraštį, spustelėkite jį sąraše Sinchronizuotini grojaraščiai, o tada spustelėkite Šalinti.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Sąraše Sinchronizuotini grojaraščiai pasirinkite grojaraščius, vieną vienu metu, ir spustelėkite rodykles Pirmenybė, kad sutvarkytumėte juos norima sinchronizuoti tvarka. Jei įrenginys bus užpildytas nepasibaigus sinchronizavimui, failai ir grojaraščiai sąrašo apačioje gali būti nesinchronizuojami.

  • Jei norite, kad Leistuvas maišytų failus grojaraščiuose, kuriuos pasirinkote sinchronizuoti, pažymėkite žymės langelį Maišyti tai, kas sinchronizuojama. Pasirinkus šią parinktį, kaskart, kai prijungsite įrenginį, jame esantys failai bus pašalinami ir prie įrenginio bus pridedamas naujas failų rinkinys (iš grojaraščių sąraše Sinchronizuotini grojaraščiai). Ši parinktis naudinga, jei įrenginio talpa apribota, jei norite maišyti muzikos įrašus arba jei biblioteka netelpa įrenginyje.

Perjungti automatinį ir neautomatinį sinchronizavimą

Nustatę įrenginį pirmą kartą, galite perjungti automatinį ir neautomatinį įrenginio sinchronizavimą priklausomai nuo prioritetų.

 1. Spustelėkite rodyklę po skirtuku Sinchronizuoti, perkelkite pelės žymiklį ant įrenginio, o tada spustelėkite Nustatyti sinchronizavimą.

 2. Panaikinkite varnelę arba pažymėkite žymės langelį Sinchronizuoti su įrenginiu automatiškai.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei persijungiate naudoti automatinį sinchronizavimą, pasirinkite ką norite sinchronizuoti automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. procedūrą šioje temoje apie tai, ką pasirinkti sinchronizuoti automatiškai.

  • Jei persijungiate naudoti neautomatinį sinchronizavimą, pasirinkite failus ir grojaraščius, kuriuos norite sinchronizuoti neautomatiškai.