Nustatyti Windows laikmenų centro plėstuvo įrenginį

Galima nustatyti Windows laikmenų centro plėstuvo įrenginį, kad įvairiose vietose galėtumėte mėgauti skaitmeninėmis medijomis Windows laikmenų centre kompiuteryje. Norėdami mėgautis skaitmeninėmis medijomis namuose naudodami plėstuvą, turite įsitikinti, ar plėstuvas ir Windows laikmenų centras kompiuteryje prijungti prie namų tinklo. Norėdami gauti bendros informacijos apie Windows laikmenų centro plėstuvus ir skirtingus plėstuvų tipus, žr. Leisti skaitmenines medijas bet kur namuose.

Šioje temoje aiškinama, kaip jungti Windows laikmenų centro plėstuvą — belaidžiu arba laidiniu būdu (per eterneto ryšį) — prie namų tinklo, o tada, kaip nustatyti ir konfigūruoti plėstuvą.

Jei norite valdyti Windows laikmenų centrą nuotoliniu pultu, turite įsigyti papildomą Windows laikmenų centro valdikį.

Jeigu kompiuteris neturi TV imtuvo, norint paleisti ir įrašyti TV Windows laikmenų centre, reikalingas analoginės arba skaitmeninės TV imtuvas.

Rodyti viską

Jungti plėstuvą prie laidinio tinklo

Galite prijungti savo Windows laikmenų centro plėstuvą eterneto kabeliu, naudojamu prijungti plėstuvą prie namų tinklo, ir taip sukurti laidinį ryšį. Naudojant šį ryšio tipą, darbas tinkle bus greitas ir patikimas, be to, jis rekomenduojamas belaidžiame ryšyje. Jei turite galimybę jungtis prie eterneto belaidžiu būdu arba naudodami laidinį ryšį, turėtumėte pasirinkti laidinį ryšį, kad pagerėtų efektyvumas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, ko reikia, norint nustatyti namų tinklą, ir apie įvairių tinklo ryšių tipų privalumus ir trūkumus, žr. skyrelį Ko reikia, norint nustatyti namų tinklą.

 1. Junkite plėstuvą prie laidinio tinklo naudodami eterneto kabelį.

 2. Prijunkite maitinimo laidą prie plėstuvo.

 3. Patikrinkite ir įsitikinkite, ar dega tinklo aktyvumo lemputė, skirta eterneto kabeliui, prijungtam prie plėstuvo.

Jungti plėstuvą prie belaidžio tinklo

Galite jungti plėstuvą prie Laikmenų centro plėstuvo įrenginio naudodami bevielį ryšį, kad galėtumėte jungti plėstuvo įrenginį prie namų tinklo. Šio tipo ryšys suteikia galimybę Laikmenų centro plėstuvo įrenginį jungti prie namų tinklo nenaudojant eterneto kabelių namuose. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, ko reikia, norint nustatyti namų tinklą, ir apie įvairių tinklo ryšių tipų privalumus ir trūkumus, žr. skyrelį Ko reikia, norint nustatyti namų tinklą.

Kai jungiatės prie belaidžio tinklo, plėstuvas bando jungtis tyliai be jūsų veiksmų. Tačiau jei belaidžiame tinkle įgalinti saugos protokolai, pvz., WEP protokolo raktas arba „Wi-Fi“ apsaugotosios prieigos (WPA) slaptažodis, turite neautomatiškai pateikti šią saugos informaciją plėstuvui. Trys bendriausios saugos funkcijos, būtinos, kad plėstuvas galėtų jungtis prie belaidžio tinklo, yra:

 • Tinklo pavadinimas (taip pat žinomas kaip SSID).

 • WEP raktas.

 • WPA slaptažodis.

Reikalingi tik du iš šių elementų: tinklo pavadinimas ir WEP raktas arba WPA prieigos slaptažodis.

Norėdami rasti šią informaciją, žr. programinę konfigūravimo įrangą, skirtą belaidžio tinklo aparatūrai. Visi belaidžio tinklo aparatūros gamintojai turi programinę konfigūravimo įrangą, kurioje apibrėžtas tinklo pavadinimas ir kitos saugos funkcijos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie įvairius belaidžio tinklo saugos metodų tipus, žr. skyrelį Kokie yra belaidžio tinklo saugos metodai?.

Norėdami gauti informacijos apie tinklo pavadinimą, saugos funkcijas arba programinę konfigūravimo įrangą, skirtą belaidžiam tinklui, žr. dokumentus, pateiktus kartu su tinklu arba kreipkitės į tinklo aparatūros gamintoją.

 1. Jei belaidžiame tinkle naudosite saugos protokolus, tinklui naudokite programinę konfigūravimo įrangą, kad galėtumėte rasti belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) ir tinklo naudojamą saugos raktą (WEP raktą arba WPA slaptažodį).

 2. Jei reikia, atjunkite plėstuvą nuo laidinio tinklo ištraukę eterneto kabelį iš tinklo prievado plėstuvo užpakalinės dalies, o tada išjunkite plėstuvą.

 3. Paleiskite Laikmenų centro plėstuvo įrenginį iš naujo.

 4. Paleidus plėstuvą iš naujo, jis bus prijungtas prie belaidžio tinklo.

 5. Jei būtini saugos parametrai, ekrane pasirinkite parinktį Belaidžiai parametrai.

 6. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

Nustatyti „Xbox 360“ įrenginį kaip Windows laikmenų centro plėstuvą

Jei „Xbox 360“ įrenginys prijungtas prie namų tinklo, kuriame taip pat yra Windows laikmenų centras, galite nustatyti ir konfigūruoti „Xbox 360“ įrenginį kaip Laikmenų centro plėstuvo įrenginį, kad naudodami „Xbox 360“ galėtumėte mėgautis skaitmeninėmis medijomis Windows laikmenų centro kompiuteryje. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. skyrelį „Xbox 360“ įrenginys tinkle.

 1. Įjunkite Windows laikmenų centrą kompiuteryje ir įeikite į sistemą Windows. Patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie namų tinklo.

 2. Įjunkite „Xbox 360“ įrenginį ir patikrinkite, ar jis prijungtas prie namų tinklo.

 3. Windows laikmenų centro ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, o tada spustelėkite pridėti plėstuvą.

 4. Ekrano Sveiki! Čia Windows laikmenų centro plėstuvo sąrankaWindows laikmenų centre spustelėkite parinktį Pirmyn.

 5. „Xbox 360“ įrenginyje naudodami „Xbox 360“ valdiklį arba nuotolinio valdymo pultą pasirinkite laikmena, o tada parinktį Laikmenų centras.

 6. „Xbox 360“ įrenginio ekrane Windows laikmenų centras pasirinkite parinktį Laikmenų centras. „Xbox 360“ įrenginys generuoja sąrankos raktą. Užsirašykite ir įsidėmėkite sąrankos raktą. Tai yra raktas, kurį naudosite norėdami prijungti „Xbox 360“ įrenginį prie kompiuterio, kuriame yra Windows laikmenų centras.

  Nereikės atsisiųsti jokios papildomos programinės įrangos, nes plėstuvo funkcionalumas įmontuotas į Windows laikmenų centrą.

 7. Ekrane Įvesti sąrankos kodą, esančiame Windows laikmenų centre, naudokite Windows laikmenų centro nuotolinio valdymo pultą arba klaviatūrą, kad galėtumėte įvesti 8 skaitmenų sąrankos raktą, rodomą „Xbox 360“ įrenginyje, o tada spustelėkite parinktį Pirmyn.

 8. Atlikite veiksmus plėstuvo sąrankoje.

  Keli keitimai automatiškai atliekami Windows laikmenų centro kompiuteryje plėstuvo sąrankos metu. Šie keitimai apima keitimus, atliktus Windows užkardos išimčių sąrašui, bei konfigūracijos keitimus Windows užkardos parametrams. Šiuo metu kompiuteryje paleidžiama Windows laikmenų centro plėstuvo tarnyba (kurios pavadinimas mcx2svc) kartu su kitomis priklausomomis tarnybomis.

 9. Pasibaigus plėstuvo sąrankai, Windows laikmenų centre spustelėkite parinktį Baigti.

  Prie „Xbox 360“ įrenginio prijungtame TV atsiranda Windows laikmenų centro vartotojo sąsaja. Galima mėgautis tiesioginėmis, įrašytomis TV laidomis, nuotraukomis, muzikos įrašais, vaizdo įrašais ir kitomis skaitmeninėmis medijomis, esančiomis „Xbox 360“ įrenginyje taip, tarsi tai darytumėte Windows laikmenų centre. Automatiškai kuriamas naujas vartotojo abonementas.

Nustatyti Windows laikmenų centro plėstuvo įrenginį

Tam tikri vartotojo elektroniniai įrenginiai, kuriuos jungiate prie namų tinklo, gali būti naudojami kaip Windows laikmenų centro plėstuvas. Pvz., kai kurie TV ir DVD grotuvai gali būti naudojami kaip Windows laikmenų centro plėstuvai. Daugelis įrenginių, kuriuose yra plėstuvo funkcinės galimybės, bus pateikti kartu su nuotolinio valdymo pultu, kuriame yra Windows laikmenų centro žalias pradžios mygtukas Nuotolinio valdiklio žalio mygtuko Pradėti paveikslėlis. .

Jei turite Windows laikmenų centro plėstuvą, galite prijungti įrenginį prie namų tinklo, kad galėtumėte mėgautis skaitmeninių medijų turiniu namuose, kur plėstuvas leidžia leisti turinį iš Windows laikmenų centro kompiuterio.

 1. Įjunkite Windows laikmenų centrą kompiuteryje ir įeikite į sistemą Windows. Patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie namų tinklo.

 2. Įjunkite plėstuvą ir patikrinkite, ar jis prijungtas prie namų tinklo.

 3. Užsirašykite ir įsiminkite sąrankos raktą, kuris atsiranda plėstuvo TV arba monitoriuje.

 4. Windows laikmenų centro ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, o tada spustelėkite pridėti plėstuvą.

 5. Ekrane Sveiki! Čia Windows laikmenų centro plėstuvo sąranka, esančiame Windows laikmenų centre , spustelėkite parinktį Pirmyn.

 6. Windows laikmenų centro ekrane Įvesti sąrankos kodą naudokite Windows laikmenų centro nuotolinio valdymo pultą arba klaviatūrą, kad galėtumėte įvesti 8 skaitmenų sąrankos raktą, rodomą plėstuvo monitoriuje, o tada spustelėkite parinktį Pirmyn.

 7. Atlikite veiksmus plėstuvo sąrankoje.

  Keli keitimai automatiškai atliekami Windows laikmenų centre kompiuteryje plėstuvo sąrankos metu. Šie keitimai apima keitimus, atliktus Windows užkardos išimčių sąrašui, bei konfigūracijos keitimus Windows užkardos parametrams. Šiuo metu kompiuteryje paleidžiama Windows laikmenų centro plėstuvo tarnyba (kurios pavadinimas mcx2svc) kartu su kitomis priklausomomis tarnybomis.

 8. Pasibaigus plėstuvo sąrankai, Windows laikmenų centre spustelėkite parinktį Baigti.

  Prie plėstuvo prijungtame TV atsiranda Windows laikmenų centro vartotojo sąsaja. Galima mėgautis tiesioginėmis, įrašytomis TV laidomis, nuotraukomis, muzikos įrašais, vaizdo įrašais ir kitomis skaitmeninėmis medijomis plėstuve taip, tarsi tai darytumėte Windows laikmenų centre. Automatiškai kuriamas naujas vartotojo abonementas, kad būtų galima naudoti plėstuvą.