Jeigu turite prie kompiuterio prijungtą spausdintuvą, galite jį bendrinti su bet kuo tame pačiame tinkle. Kol jis yra įdiegtas ir tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio naudojantis universalios nuosekliosios magistralės (USB) kabeliu arba kitokiu spausdintuvo kabeliu, spausdintuvo tipas yra nesvarbus. Su kuo bepasirinktumėte bendrinti spausdintuvą, šis asmuo galės jį naudoti, jei tik tinkle aptiks jūsų kompiuterį.

Pastaba

 • Spausdintuvai, kurie yra prijungti tiesiogiai prie tinklo, o ne prie kompiuterio, yra pasiekiami bet kuriam asmeniui, esančiam tame pačiame tinkle. Tokie spausdintuvai privalo turėti tinklo prievadą arba belaidį ryšį, kuriuo galėtų prisijungti tiesiogiai prie tinklo.

Rodyti viską

Bendrinti prie kompiuterio prijungtą spausdintuvą

 1. Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

 2. Spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis šalia parinkties Spausdintuvo bendro naudojimo, norėdami išplėsti skyrių, tada spustelėkite Įjungti spausdintuvo bendrą naudojimą ir Taikyti. Dabar spausdintuvas yra bendrinamas tinkle. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 3. Jeigu naudojate kompiuterį, prijungtą prie darbo grupės, spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis šalia parinkties Slaptažodžiu apsaugotas bendras naudojimas išplėsti šį skyriųą, o tada tikrinkite, ar slaptažodžiu apsaugotas bendras naudojimas yra įjungtas, ar išjungtas. Jeigu jis įjungtas, tik žmonės, turintys vartotojo abonementą ir slaptažodį šiame kompiuteyje galės gauti prieigą prie spausdintuvo. Išjunkite tai, jeigu norite, kad bet kas tinkle galėtų gauti prieigą prie jūsų bendrai naudojamo spausdintuvo. Norėdami pakeisti šį parametrą, pažymėkite norimą parinktį, o tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Pastaba

 • Bet kas, kas naudojasi šiuo kompiuteriu, gali pasinaudoti bet kokiu prie šio kompiuterio prijungtu spausdintuvu. Spausdintuvo bendrinimas leidžia bendrinti turimą spausdintuvą su asmenimis, naudojančiais kitus tinklo kompiuterius.

Spausdinti naudojantis bendrinamu spausdintuvu

Norėdami prisijungti prie bendrai naudojamo spausdintuvo tinkle, atlikite šiuos veiksmus. Turite žinoti kompiuterio, prie kurio prijungtas spausdintuvas, vardą. Jeigu šio vardo nežinote, paklauskite ko nors, kas naudojasi šiuo kompiuteriu, arba prieikite prie kompiuterio ir pažiūrėkite patys. Norėdami rasti daugiau informacijos apie šio vardo suradimą, žr. skyrelį Rasti savo kompiuterio vardą.

 1. Click the Start button Mygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada Ieškos lauke įrašykite \\ su kompiuterio pavadinimu ir bendrinamu kompiuteriu, kurį norite naudoti (pvz.: \\manonešiojamasis).

 2. Paspauskite klavišą ENTER.

 3. Jeigu sistema Windows tinkle ras kompiuterį, bus atidarytas kompiuterio aplankas. Dukart spustelėkite parinktį Spausdintuvai. Jeigu prie šio kompiuterio prijungti bendrinami spausdintuvai, jie bus čia parodyti. Jeigu nematote norimo naudoti bendrinamo spausdintuvo, paklauskite asmens naudojančio tą kompiuterį, ar spausdintuvas yra prijungtas, įjungtas ir bendrinamas su kitais vartotojais tinkle.

 4. Dukart spustelėkite spausdintuvą. Sistema Windows automatiškai pridės spausdintuvą prie jūsų kompiuterio ir įdiegs spausdintuvo tvarkyklę. Procesą pasibaigus spustelėkite parinktį Pirmyn.

 5. Spausdintuvas turėtų pasirodyti Spausdintuvų aplanke. Šį spausdintuvą galite pasirinkti, kai norite spausdinti dokumentą arba kito tipo failą.

Pastaba

 • Jeigu sistema Windows negali automatiškai rasti ir įdiegti spausdintuvo tvarkyklės, kuri leistų šiam bendrinamam spausdintuvui veikti jūsų kompiuteryje, prieš pradėdami spausdinti, turite įdiegti tvarkyklę. Norėdami rasti daugiau informacijos, žr. skyrelį Rasti ir įdiegti spausdintuvų tvarkykles .