Failų bendrinimas naudojant viešąjį aplanką

Viešasis aplankas – tai patogus būdas bendrinti failus, kuriuos saugote savo kompiuteryje. Šiame aplanke galite bendrinti failus su asmenimis, naudojančiais tą patį kompiuterį, arba tais, kurie naudoja kitus kompiuterius tame pačiame tinkle. Bet koks failas arba aplankas, įdėtas į viešąjį aplanką, automatiškai pradedamas bendrinti su asmenimis, turinčiais prieigą prie viešojo aplanko.

Kur yra viešasis aplankas?

Sistemoje Windows yra tik vienas viešasis aplankas. Kiekvienas asmuo, turintis kompiuteryje vartotojo abonementą, bendrai naudojasi šiuo aplanku. Norėdami atidaryti viešąjį aplanką:

 1. Atidarykite Dokumentus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Dokumentai.

 2. Naršymo srities parinktyje Parankiniai saitai spustelėkite Viešasis. Jeigu konfigūravote naršymo sritį, kad viešasis aplankas būtų nematomas parankiniuose saituose, spustelėkite Daugiau , tada Viešasis.

Viešojo aplanko paveikslėlis
Viešasis aplankas

Kas turi prieigą prie viešojo aplanko?

Kiekvienas, jūsų kompiuteryje turintis vartotojo abonementą ir slaptažodį, gali pasiekti viešąjį aplanką, tačiau jūs sprendžiate, ar viešąjį aplanką galės pasiekti visi, naudojantys tą patį tinklą. Negalite pasirinkti asmenų, kurie turės prieigą prie viešojo aplanko tinkle. Prieigos teisę tinkle galite suteikti arba visiems, arba niekam. Tačiau pasirinkdami, ar turintieji prieigą prie viešojo aplanko iš tinklo galės tik atidaryti failus, ar ir keisti bei kurti juos, galite nustatyti teisių lygį.

Jei nesate prisijungę prie domeno, vis tiek galite įjungti slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą. Taip bus apribota tinklo prieiga prie viešojo aplanko ir jį galės pasiekti tik asmenys, jūsų kompiuteryje turintys vartotojo abonementą ir slaptažodį.

Pagal numatytuosius nustatymus tinklo prieiga prie viešojo aplanko yra išjungta, kol ją įgalinsite.

Rodyti viską

Prieigos prie viešojo aplanko kontrolė

Jei jūsų kompiuteris nėra prijungtas prie domeno, galite apriboti tinklo prieigą prie viešojo aplanko ir ją suteikti tik asmenims, jūsų kompiuteryje turintiems vartotojo abonementą ir slaptažodį. Norėdami tai padaryti, įjunkite slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą.

 1. Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

 2. Spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis, esantį prie parinkties Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas, tada spustelėkite vieną iš pateikiamų parinkčių:
  • Įjungti slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą

  • Išjungti slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą

 3. Spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Viešojo aplanko prieigos lygio kontrolė

 1. Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

 2. Spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis, esantį prie parinkties Viešojo aplanko bendrinimas, tada spustelėkite vieną iš toliau pateikiamų parinkčių:
  • Įjungti bendrinimą, kad visi tinkle galėtų atidaryti failus

  • Įjungti bendrinimą, kad visi tinkle galėtų atidaryti, keisti ir kurti failus

  • Išjungti bendrinimą (asmenys, įėję į šį kompiuterį, vis tiek gali pasiekti šį aplanką)

 3. Spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Pastaba

 • Kai viešąjį aplanką savo kompiuteryje bendrinate su kitais asmenimis, ten įrašytus failus jie gali atidaryti ir peržiūrėti taip, tarsi jie būtų įrašyti į jų pačių kompiuterius. Jeigu suteiksite jiems teisę keisti failus, jų atlikti pakeitimai bus matomi ir jūsų kompiuterio failuose.

Ar viešasis aplankas yra vienintelis failų bendrinimo būdas sistemoje Windows?

Ne. Failus galite bendrinti ir tiesiogiai iš bet kurio kompiuteryje esančio aplanko, jų nekopijuodami ir neperkeldami į viešąjį aplanką. Šis metodas suteikia daugiau galimybių valdyti tai, su kuo bendrinsite failus tinkle. Jis suteikia galimybę pasirinkti atskirus asmenis ir kiekvienam jų nustatyti bendrinimo teisių lygį.

Norėdami rasti daugiau informacijos apie tai, kada bendrinti iš viešojo aplanko, o kada bendrinti tiesiogiai iš kompiuteryje esančių aplankų, žr. skyrelį Failų bendrinimo pagrindai.

Kas saugoma viešajame aplanke?

Viešajame aplanke failų nėra, kol jūs arba kiti kompiuterį naudojantys asmenys ten jų neįdeda. Tam, kad būtų lengviau tvarkyti bendrinamus failus, viešajame aplanke yra keli poaplankiai. Dauguma šių aplankų yra tvarkomi pagal turinio tipą, pavyzdžiui:

 • Viešieji dokumentai

 • Viešieji atsisiuntimai

 • Viešoji muzika

 • Viešieji paveikslėliai

 • Viešieji vaizdo įrašai

Ką dėti į viešąjį aplanką?

Tai priklauso nuo jūsų, tačiau paprastai į viešąjį aplanką dedami failai ir aplankai, kuriuos norima bendrinti. Į viešosios muzikos aplanką nukopijuokite arba perkelkite norimas bendrinti dainas, į viešąjį paveikslėlių aplanką perkelkite nuotraukas ir t. t. Viešasis aplankas yra puiki vieta norimus failus bendrinti su asmenimis, kuriems suteikėte prieigą prie savo viešojo aplanko.

Jeigu nenorite, kad kiti asmenys matytų failus arba kad prieigą prie jų turėtų tik tam tikri asmenys, failų į viešąjį aplanką neturėtumėte dėti. Galite juos bendrinti neviešajame aplanke. Norėdami rasti daugiau informacijos apie šį bendrinimo būdą, žr. skyrelį Failų bendrinimas su kuo nors.