Windows Media leistuve turinys, kurį jūs leidžiate, atsiranda Sąrašo srities skirtuke Dabar leidžiama. Galite keisti tvarką, kuria elementai gros įjungdami maišymą, kuris privers elementus Sąrašo srityje groti atsitiktine tvarka. Galite pasirinkti, kad elementai grotų iš naujo. Kai įjungiate kartoti grojimą, visi elementai Sąrašo srityje gros vieną kartą ir tada pradės groti vėl. Galite tuo pačiu metu įjungti maišymą ir kartojimą. Įsidėmėkite, kad negalima maišyti ir kartoti DVD.

Įjungus maišymą arba kartojimą, rodymo tvarka Sąrašo srityje nesikeičia. Norėdami groti tik vieną failą iš naujo, patikrinkite, kad būtų rodoma tik vienas failas Sąrašo srityje.

  • Atlikite vieną arba abu iš šių veiksmų:

    • Norėdami maišyti elementus, spustelėkite mygtuką Įjungti maišymąMygtuko Įjungti sumaišymą paveikslėlis.
    • Norėdami kartoti elementus, spustelėkite mygtuką Įjungti kartojimąMygtuko Įjungti kartojimą paveikslėlis.

    Maišyti ir kartoti grojimą išlieka įjungti tol, kol spustelėsite mygtukus vėl norėdami išjungti.

Daugiau informacijos apie grojaraščio redagavimą naudojant komandą Maišyti sąrašą dabar rasite Sukurti arba keisti paprastą grojaraštį.