Paleisti sistemą Windows naudojant CD arba DVD

Sistemą Windows turite paleisti naudodamiesi diegimo CD arba DVD, jei:

 • kompiuteryje nėra įdiegtos operacinės sistemos.

 • Norite įdiegti sistemą Windows iš naujo.

 • Turite turėti prieigą prie sistemos atkūrimo parinkčių.

Paleisti sistemą Windows naudojant CD arba DVD

 1. Įjunkite kompiuterį, įdėkite Windows diegimo CD arba DVD ir paleiskite kompiuterį iš naujo.

 2. Paraginti paspauskite bet kurį klavišą ir vykdykite rodomas instrukcijas.

 3. Pasirodžius puslapiui Diegti Windows, spustelėkite Diegti dabar ir pradėkite diegimo procesą, arba spustelėkite Taisyti savo kompiuterį, jei norite pasiekti sistemos atkūrimo parinktis.

 4. Vadovaukitės instrukcijomis.

Jeigu Windows Diegimo puslapis nepasirodo

Jeigu Windows Diegimo puslapis nepasirodo ir nesate prašomi paspausti klavišo, kad būtų pradėtas paleidimas (arba „perkrovimas“) naudojantis CD arba DVD, turėsite nurodyti kompiuteriui, kad kaip paleisties įrenginys turi būti naudojamas CD arba DVD diskas. Tai reiškia, kad turite nustatyti CD arba DVD diską būti pirmuoju paleisties įrenginiu pagrindinėje įvesties / išvesties sistemoje (BIOS). Štai kaip tai padaryti:

 1. Įjunkite kompiuterį, įdėkite Windows diegimo diską ir paleiskite kompiuterį iš naujo.

 2. Naujesni kompiuteriai paprastai rodo paleisties (arba perkrovimo) meniu. Paleisties meniu pasirinkite BIOS sąranka arba BIOS parametrai ar ką nors panašaus.

  Įspėjimas

  • BIOS naujinimas yra išplėstinė procedūra; jeigu įvyks klaida, kompiuteris gali nebeveikti. Tiksliai vykdykite gamintojo nurodymus.

  Pastaba

  • BIOS naujinimo procedūros keičiasi atsižvelgus į gamintoją. Patikrinkite informaciją, pateiktą su kompiuteriu, arba apsilankykite kompiuterio gamintojo svetainėje. Kiekvienas kompiuteris turi savo paleisties (arba perkrovimo) parinktis ir BIOS sąrankos prieigą. Jeigu kompiuteryje nėra paleisties meniu, raskite pranešimą BIOS sąranka, BIOS parametrai ar ką nors panašaus, ir, norėdami pamatyti BIOS sąrankos ekraną, paraginti paspauskite atitinkamą klavišą.

 3. Pasirodo BIOS sąrankos ekranas. BIOS sąrankos ekrane pasirinkite parinktį Perkrovimo tvarka arba ką nors panašaus.

 4. Pasirinkite CD arba DVD diską pirmuoju paleisties įrenginiu.

Paleiskite kompiuterį iš naujo ir paleiskite Windows naudodamiesi diegimo CD arba DVD taip, kaip buvo aprašyta anksčiau.