Šalint garso triktis Windows laikmenų centre

Čia pateikti kelių dažniausiai pasitaikančių Windows laikmenų centro problemų su garsu sprendimai

Rodyti viską

Kodėl muzikos failai nerodomi Windows laikmenų centre?

Muzikos įrašai gali būti nerodomi Windows laikmenų centre dėl vienos iš šių priežasčių:

 • Muzikos įrašai nebuvo pridėti kompiuteryje Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite CD, spustelėkite parinktį Kopijuoti CD ir pridėkite jį kompiuteryje.

 • Muzikos įrašai buvo pridėti kompiuteryje, bet nebuvo identifikuota muzikos įrašų aplanko vieta Windows laikmenų centre. Norėdami pridėti aplanko vietą kompiuterio arba tinklo aplanke, naudodami pelę ekrane pradėti pereikite prie parinkties Muzika, o tada spustelėkite muzikos biblioteka. Žr. skyrelį Pridėti skaitmenines medijas.

 • Aplanko, kuriame yra muzikos įrašai, vieta yra nepasiekiama, nes tinklas, kuriame jis yra, yra išjungtas; kompiuteris nėra prijungtas prie tinklo; tinklo vieta, kurioje yra muzikos įrašai, šiuo metu yra nepasiekiama. Įsitikinkite, ar visi kompiuteriai yra įjungti ir prijungti prie tinklo.

Kodėl nerodoma informacija apie albumą arba nerodomas viršelis?

Informacija apie albumą arba viršelis gali būti nerodomas Windows laikmenų centre, nes informacija apie albumą ir viršelis buvo nepasiekiamas, kai kopijavote albumą į savo kompiuterį. Įsitikinkite, ar kopijuojant albumus į kompiuterį, jis būtų prijungtas prie interneto. Tada naudodamiesi Windows Media leistuvu pabandykite atsisiųsti informaciją apie albumą, įskaitant ir viršelį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie albumo ornamento pridėjimą arba keitimą Windows Media leistuve, žr. skyrelį Pridėti arba keisti albumo ornamentą Windows Media leistuve.

Kartais albumo viršelis gali būti nerodomas, nes nepalaikomas jo failo formatas. Naudodami Windows Media leistuvą galite atsisiųsti kitą viršelio atvaizdą kitu failo formatu. (Norėdami tai padaryti, žr. skyrelį Pridėti arba keisti albumo ornamentą Windows Media leistuve.) Galite atsisiųsti ir kodeką, tinkamą šiam failo formatui (būdami Windows Media leistuve, spustelėkite parinktį Įrankiai, tada Atsisiųsti ir Atsisiųsti (išorinius) priedus.)

Norėdami paleisti Windows Media leistuvą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Būdami Windows laikmenų centre spustelėkite parinktį Minimizuoti  Mažinimo mygtuku paveikslėlis.
 2. Užduočių juostoje spustelėkite Pradėti  Užduočių juostos mygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Windows laikmenų leistuvas.

Kodėl bandant paleisti muzikos įrašą, rodomas kodeko klaidos pranešimas?

Jeigu grojant garso failą gaunate kodeko klaidos pranešimą, pabandykite atidaryti failą Windows Media leistuve. Jeigu Windows Media leistuvas sukonfigūruotas automatiškai atsisiųsti kodekus, ir reikiamas kodekas prieinamas, tai bandant atidaryti garso failą Windows Media leistuve, kodekas bus atsisiųstas. Norėdami atsisiųsti kodeką, turite būti prisijungę prie interneto.

Norėdami naudoti Windows Media leistuvą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Būdami Windows laikmenų centre spustelėkite Minimizuoti  Mažinimo mygtuku paveikslėlis.
 2. Užduočių juostoje spustelėkite Pradėti  Užduočių juostos mygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Windows laikmenų leistuvas.
 3. Meniu Įrankiai spustelėkite parinktį Atsisiųsti, o tada Atsisiųsti (išorinius) priedus.

Kodėl nėra garso?

Garso gali nebūti dėl vienos iš kelių priežasčių. Pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

 • Didindami garsą patikrinkite, ar garsas nėra per daug sumažintas (spustelėkite VOL+  Garsumo valdymo mygtukų paveikslėlis).
 • Patikrinkite, ar garsas nebuvo nutildytas. (Norėdami įjungti garsą, spustelėkite parinktį Nutildyti  Mygtuko Nutildyti paveikslėlis.)
 • Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai prijungti prie kompiuterio ir tinkamai veikia.

 • Patikrinkite, ar Microsoft Windows sistemos garsumą reikia derinti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie garsumo derinimą Valdymo skydas, žr. skyrelį Derinti garsiakalbių garsumą.

 • Patikrinkite, ar DVD parametruose atlikti tinkami pasirinkimai. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada DVD, dar DVD kalba, o tada spustelėkite arba + būdami parinktyje Garso takelis.)

  Kad garsas veiktų kaip numatyta, gali tekti konfigūruoti DVD garsas parametrus.

 • Pabandykite konfigūruoti garsiakalbius naudodamiesi parinktimi Nustatyti savo garsiakalbius, esančia Windows laikmenų centre. (Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada Bendra, dar Windows laikmenų centro sąranka ir Nustatyti savo garsiakalbius.)

 • Patikrinkite, ar garso plokštė yra atpažįstama ir turi naujausias tvarkykles. Žr. skyrelį Naujinti tvarkykles ir Atidaryti įrenginių tvarkytuvę.

Kodėl nepaleidžiamas muzikos įrašo failas?

Muzikos įrašo failas gali būti nepaleidžiamas Windows laikmenų centre dėl vienos iš šių priežasčių:

 • Failas yra nepalaikomo formato. Žr. skyrelį Palaikomi failų tipai.

 • Failas gali būti sugadintas.

 • Failas gali būti tinkle, kuris šiuo metu yra nepasiekiamas. Įsitikinkite, ar visi kompiuteriai yra įjungti ir prijungti prie tinklo.

 • Gali būti, kad paleisti failą kompiuteryje nėra atnaujintų medijų naudojimo teisių. Windows laikmenų centras ragina prieš pradedant leisti failus, atsisiųsti medijų naudojimo teises.

Kodėl nepasileidžia garso CD?

CD gali nepasileisti, jeigu kompaktinių diskų įrenginys yra išjungtas. Patikrinkite, ar kompaktinių diskų įrenginys yra įjungtas. Norėdami gauti informacijos apie kompaktinių diskų įrenginio įjungimą, žr. skyrelį Atidaryti įrenginių tvarkytuvę.

CD gali nepasileisti automatiškai, jeigu Windows parametruose išjungta Automatinio paleidimo funkcija. Norėdami gauti informacijos, žr. skyrelį Keisti automatinio paleidimo parametrus.

Kaip pakeisti programą, kurią Automatinis paleidimas atidaro, kai prijungiu įrenginį arba įdedu diską?

Atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Automatinį paleidimą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas,Aparatūra ir garsas, o tada Automatinis leidimas.

 2. Jeigu norite ateityje nebematyti Automatinio paleidimo dialogo lango, prie įrenginio arba disko pasirinktie parinktį Nieko nedaryti. Norėdami kiekvieną kartą prijungus įrenginį arba įdėjus diską pasirinkti veiksmą, pažymėkite parinktį Klausti kiekvieną kartą, kai. Norėdami, kad programa kiekvieną kartą būtų atidaroma automatiškai, pasirinkite programą.