Šalinti Gido atsisiuntimo triktis Windows laikmenų centre

Jeigu kompiuteryje nėra TV imtuvo, paleisti ir įrašyti TV Windows laikmenų centre reikalingas pasirinktinis analoginės arba skaitmeninės TV imtuvas.

Čia pateikiami dažniausiai pasitaikančių problemų su Gido atsisiuntimu Windows laikmenų centre sprendimai.

Rodyti viską

Kodėl Gidas neatsisiunčia sėkmingai?

Atsisiuntimas gali nepavykti, kai nustatote Gidą arba kai atsisiunčiate naujintus Gido sąrašus. Čia pateikiamos galimos problemų priežastys:

 • Kompiuteris neprijungtas prie interneto arba negali jungtis naudodamasis interneto ryšiu, nurodytu Windows laikmenų centro kompiuteriui.

  Jeigu kompiuteris jungiasi prie interneto naudodamas telefono ryšį, patikrinkite, ar telefono ryšys tinkamai sukonfigūruotas ir ar galima atsisiųsti naujausius Žinyno duomenis. Norėdami gauti informacijos, kaip sukonfigūruoti telefono ryšį naudoti Windows laikmenų centre, žr. Šalinti interneto ryšio triktis.

 • Vadovo serveris nepasiekiamas arba laikinai neveikia. Jeigu ankščiau Gido nustatymai buvo atlikti sėkmingai, Windows laikmenų centras pabandys jį atsisiųsti dar kartą kasdien.

 • Gido informacija nepasiekiama iš Gido tarnybos teikėjo vietos.

Kodėl Gido informacija yra neteisinga?

Jeigu keli kanalai yra neteisingi, galite nurodyti skirtingus Gido sąrašų rinkinius jo sąrankoje. Tačiau jeigu keli kanalai nerodo teisingos tinklo ir programos informacijos Gide, galite redaguoti kanalų skaičių, keisti sąrašus arba prie kanalo pridėti sąrašus, atlikdami šiuos veiksmus:

Redaguoti kanalų skaičių

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Vedlys, Redaguoti kanalus ir Redaguoti skaičius. Žymė prie parinkties Redaguoti skaičius rodo, kad galite redaguoti kanalus. (Pasirinktinai) spustelėkite parinktį Atkurti numatytąsias reikšmes norėdami pašalinti visus keitimus, atliktus Gido sąrašams. Kai pasirenkate parinktį Atkurti numatytąsias reikšmes, ji įjungia visus kanalus ir atkuria numatytąjį sąrašų keitimą.

  Parinktis Redaguoti skaičius nebus rodoma ekrane Redaguoti kanalus, jeigu gaunate PAL, SECAM arba DVB-T kaip TV signalo tipą. Jeigu ekrane nematote mygtuko Redaguoti skaičius, pereikite prie kito veiksmo, pavadinto Keisti arba pridėti sąrašų prie kanalo, kuris apima transliuojamą skaitmeninę TV, PAL ir tik DVB-T.

 2. Naudokite rodyklių klavišus, norėdami slinkti per sąrašą ir rasti norimus keisti kanalų skaičius. Kai pažymite kiekvieną kanalą, įklijos langas rodo kanalą.

  Įklijos lango iliustracija
  Įklijos lango iliustracija
 3. Įveskite naują kanalo numerį Jeigu naudojatės klaviatūra, įsitikinkite, kad klavišas NumLock yra įjungtas.

 4. Atsiranda vienas iš šių veiksnių:

  • Naujas kanalo numeris priimtas.

  • Naujas kanalo numeris jau yra sąrašuose ir reikia išspręsti konfliktą.

   Jeigu redaguojate daug kanalų skaičių, spustelėkite parinktį Rūšiuoti sąrašą norėdami rūšiuoti kanalų numerius pagal skaičius ir peržiūrėti patikslintus sąrašus.

 5. Užbaigę keitimus, spustelėkite parinktį Įrašyti ir grįžkite į Gido ekraną parametrai.

Keisti arba pridėti sąrašus prie kanalo (oru arba skaitmeniniu TV kabeliu, PAL ir tik DVB-T )

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Vedlysir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite parinktį Redaguoti skaitmeninės TV sąrašus, jeigu redaguojate skaitmeninio TV signalo tipo kanalą.

  • Spustelėkite parinktį Prie kanalo pridėti sąrašų, jeigu redaguojate kanalą, kuris yra PAL arba DVB-T TV signalo tipo.

 2. Pažymėkite kanalą, kuriam norite pridėti arba keisti sąrašus.

 3. Rodomame sąraše spustelėkite atitinkamus Gido sąrašus šiam kanalui. Tęskite reikiamų sąrašų pridėjimą.

 4. Spustelėkite parinktį Įrašyti, kai pabaigiate savo keitimus ir norite grįžti į Gido parinktį parametrai.

Pasirinkti kitus Gido sąrašus

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Vedlysir Nustatyti vedlio sąrašus.

 2. Sekite kryptis ekrane, norėdami pažymėti naują kanalo linijas.

  Jeigu nežinote, kurį TV paslaugos teikėją pasirinkti, daugiau informacijos tikrinkite mėnesinę kabelinės televizijos sąskaitą.

Kodėl Gide nėra informacijos?

Gido informacija atsisiunčiama Gido sąrašo teikėjo periodiškai iš interneto. Jums pranešama, kad Gide „Duomenų nėra“, jeigu atsitinka vienas iš šių veiksnių:

 • Windows laikmenų centras negali prisijungti prie interneto ir atsisiųsti Gido informacijos per išplėstinį laiko periodą, o prieš tai atsisiųsta Gido informacija yra sugadinta arba jos galiojimo laikas pasibaigęs. Daugiau informacijos žr. skyrelį Šalinti interneto ryšio triktis.

 • Gido informacija nepasiekiama iš Gido sąrašų tarnybos teikėjo jūsų buvimo vietos. Daugiau informacijos žr. skyrelyje Atsisiųsti naujintus Vadovo sąrašus.

Kodėl trūksta Gido sąrašų skaitmeniniams TV kanalams?

Jeigu jūsų standartinė TV transliuojama per satelitinės TV teikėją, ir jūs neprenumeruojate vietinių kanalų, standartinės televizijos TV sąrašai Gide nepateikiami vietinių kanalų pakete. Kadangi daugeliu atvejų skaitmeninės TV sąrašų nėra vietiniuose sąrašuose, dėl vietinio standarto TV sąrašų nebuvimo gali nebūti ir atitinkamo skaitmeninės TV kanalo transliavimo oru.

Norėdami gauti skaitmeninės TV kanalų sąrašus, galite iš naujo konfigūruoti Gido dalį, kuri veikia su standartine TV, ir pasirinkti kitą TV tarnybos teikėją, kuris transliuoja vietinius kanalus. Pridėdami vietinius kanalus skaitmeniniai TV kanalai bus susiję su tam tikra Gido informacija vietiniams į Gidą įtrauktiems kanalams. Norėdami iš naujo konfigūruoti Gidą, žr. skyrelį Nustatyti Gido sąrašus naudoti Windows laikmenų centre.

Kodėl Gide sąrašai nesutampa su gaunamais kanalais?

Galite bandyti pasirinkti naują regioną, tada naują pašto indeksą ir sužinoti, ar galima gauti tikslesnius Gido sąrašus, net jeigu jie nėra specialiai pateikti jūsų regionui. Norėdami pakeisti pašto indeksą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Vedlysir Nustatyti vedlio sąrašus.

 2. Būsite paprašyti patvirtinti regioną. Spustelėkite parinktį Ne, noriu pasirinkti kitą regioną ir vykdykite instrukcijas, norėdami pasirinkti kitą regioną. Užbaikite Gido konfigūravimą su naujai pasirinktais Gido sąrašais, kurie geriau sutampa su gaunamais kanalais.

Kas atsitinka, jeigu rodoma 20, 21, 22, 23, 24, 25 arba 82 klaida?

Jeigu gaunate pranešimą, kad įvyko 20, 21, 22, 23, 24, 25 arba 82 klaida, vadinasi, atsirado apdorojimo klaida, neleidusi Gido atsisiuntimo. Paleiskite kompiuterį iš naujo, o tada bandykite atsisiųsti naujintus Gido sąrašus. Jeigu Windows laikmenų centro kompiuteriui nuolat nepavyksta atsisiųsti Gido dėl apdorojimo klaidos, pagalbos kreipkitės į kompiuterio gamintoją.

Ką daryti, jeigu kyla problemų su interneto ryšiu?

Įsitikinkite, ar turite veikiantį interneto ryšį. Daugiau informacijos žr. skyrelį Šalinti interneto ryšio triktis.