Vaizdo įrašų importavimo trikčių šalinimas

Čia rasite kelių dažniausiai pasitaikančių vaizdo įrašo importavimo iš (DV) kameros problemų sprendimus.

Rodyti viską

Prijungus DV kamerą prie kompiuterio, jis jos neranda. Kodėl?

Taip gali atsitikti dėl šių priežasčių:

 • DV kamera nėra įjungta.

 • DV kamera persijungė į pristabdytąjį režimą. Kai kurios DV kameros persijugia į pristabdytąjį režimą, jei DV kamera veikia įrašymo (Kameros) režimu, juosta įdėta, o vaizdo ar garso įrašai nesiunčiami nei į kamerą, nei iš jos.

Norėdami pašalinti problemą, atlikite šiuos veiksmus ir bandykite dar kartą:

 • Patikrinkite, ar DV įrenginys tinkamai prijungtas prie kompiuterio naudojant IEEE 1394 arba USB 2.0 jungtį.

 • Patikrinkite, ar DV kamera įjungta ir ar nustatytas VCR (atkūrimo) režimas.

 • Išjunkite DV kamerą, o tada ją įjunkite nustatytu VCR (atkūrimo) režimu.

Bandant į vaizdajuostę importuoti visą vaizdo įrašą, gaunu klaidos pranešimą, kuriame nurodoma, kad DV kameroje nėra juostos. Ką turėčiau daryti?

Įsitikinkite, ar vaizdajuostė tinkamai įdėta į DV kamerą, ir patikrinkite, ar juostos įkėla kameroje yra visiškai uždaryta. Pabandykite importuoti vaizdo įrašą dar kartą.

Gaunu klaidos pranešimą, kuriame nurodoma, kad vaizdo įrašo failas viršija FAT32 4 gigabaitų dydžio ribą. Ką tai reiškia ir kaip pašalinti šią problemą?

Šis pranešimas rodomas, jei vaizdo įrašą įrašote naudodami aukštesnės kokybės parametrą tome arba skaidinyje, naudojančiame FAT32 failų sistemą. Tvarkyti ir valdyti failus MS-DOS ir kitos sistemos Windows operacinės sistemos naudoja failų sistemą.

Norėdami pašalinti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:

 • Sumažinkite parinktimi Vaizdo įrašo importavimu importuojamą vaizdo įrašą.

 • Importuotam vaizdo įrašui parinkite žemesnius parametrus.

 • Jeigu kompiuterio standžiajame diske yra keli skaidiniai, o vienas jų suformatuotas naudojant NTFS failų sistemą, grįžkite į parinktį Vaizdo įrašo importavimas ir vaizdo įrašą įrašykite tame skaidinyje.

 • Keiskite failų sistemą į NTFS failų sistemą, kurioje nėra ribojamas failų dydis.

  1. Uždarykite visas atidarytas taikomąsias programas.

  2. Keiskite savo failų sistemą, kad būtų naudojama NTFS failų sistema. Norėdami sužinoti daugiau, žr. skyrelį Keisti standųjį diską arba skaidinį į NTFS formatą.

Nematau vaizdo įrašo importavimo iš vaizdajuostės parinkčių; parinktyje Vaizdo įrašo importavimas rodomas tiesioginis vaizdo įrašas. Ką daryti norint pašalinti šią problemą?

Perjunkite DV kamerą iš įrašymo (Kameros) režimo į atkūrimo (VCR) režimą ir paleiskite parinktį Vaizdo įrašo importavimas iš naujo. Peržiūrėdami parinktį Vaizdo įrašo importavimas dabar turėtumėte matyti parinktį, leidžiančią importuoti vaizdo įrašą iš vaizdajuostės.

Importuojant tiesioginį vaizdo įrašą iš DV kameros, tiesioginio vaizdo įrašo importavimas sustabdomas, ir gaunu klaidos pranešimą, kad kamera atjungta nuo kompiuterio. Ką daryti norint pašalinti šią problemą?

DV kamera galėjo persijungti į pristabdytąjį režimą. Kai kurios DV kameros persijugia į pristabdytąjį režimą, jei DV kamera veikia įrašymo (Kameros) režimu, juosta įdėta, o vaizdo ar garso įrašai nėra siunčiami nei į kamerą, nei iš jos. Importuodami tiesioginį vaizdo įrašą naudodamiesi parinktimi Vaizdo įrašo importavimas, prieš paleisdami Vaizdo įrašo importavimą, iš kameros išimkite vaizdajuostę.

Importuojant vaizdo įrašus naudojantis parinktimi Vaizdo įrašo importavimas, vaizdo kadrai yra išmetami ir jų importuotame vaizdo faile nėra. Ką daryti norint apsisaugoti nuo kadrų išmetimo?

Norėdami apsisaugoti nuo kadrų išmetimo, atlikite šiuos veiksmus:

 • Defragmentuokite standųjį diską. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Disko defragmentavimo programą, žr. skyrelyje Gerinti efektyvumą defragmentuojant standųjį diską. .

 • Įrašydami vaizdo įrašą uždarykite visas kitas veikiančias programas. Importuojant vaizdo įrašą, programos, kurioms reikalinga prieiga prie standžiojo disko, gali sulėtinti diską, dėl to gali būti išmetami vaizdo įrašo kadrai.

 • Importuodami vaizdo įrašą iš DV kameros, parinktyje Vaizdo įrašo importavimas pasirinkite žemesnius vaizdo parametrus.

 • Jei imanoma, plėtokite kompiuterį. Vaizdo įrašo redagavimas labai apkrauna sistemą, todėl norėdami apsisaugoti nuo vaizdo įrašo kadrų įšmetimo, plėtokite kompiuteryje vieną šių elementų: į greitesnį procesorių, standųjį diską arba atmintį.

Kodėl negaliu importuoti vaizdo įrašo iš Žiniatinklio kameros arba analoginio vaizdo įrašo šaltinio?

Parinktis Vaizdo įrašo importavimas nepalaiko vaizdo įrašų importavimo iš Žiniatinklio kameros ar analoginių vaizdo įrašų šaltinių, pvz., VRC. Norėdami naudotis Žiniatinklio kameros vaizdo įrašu, galite pasinaudoti su kamera pateikta programine įranga ir įrašyti vaizdo įrašą į kompiuterį.