Tinklo ryšio problemų šalinimas

Norėdami pašalinti tinklo ryšio problemą, pirmiausia išbandykite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite parinktį Tinklo diagnostika dešiniuoju pelės klavišu spustelėję tinklo piktogramą perspėjimų srityje ir Diagnozuoti ir taisyti.

 2. Įsitikinkite, kad visi kabeliai tinkamai prijungti.

 3. Jei bandote prisijungti prie kito kompiuterio, įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas ir kad įgalinote failų ir spausdintuvo bendrinimą tinkle. Daugiau informacijos žr. Namų kompiuterių, kuriuose įdiegtos skirtingos Windows versijos, tinklas .

 4. Jei problema atsirado įdiegus naują programinę įrangą, patikrinkite ryšio parametrus, kad galėtumėte pamatyti, ar jie buvo pakeisti.

  Ryšio parametrų tikrinimas

  1. Atidarykite Tinklo ryšius spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, Tinklas ir bendrinimo centras, o tada Tvarkyti tinklo ryšius.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ryšį, o tada spustelėkite Ypatybės. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Jei atlikus šiuos veiksmus, problema nebus išspręsta, konkrečios problemos ieškokite šioje lentelėje.

Problema
Galimi sprendimai

Namų tinkle nepavyksta prisijungti prie kitų kompiuterių ar bendrinamų failų ir spausdintuvų

 • Įsitikinkite, kad įjungtas tinklo aptikimas.

  Tinklo radimo įjungimas

  1. Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

  2. Jei tinklo patikimas išjungtas, spustelėkite rodyklės mygtuką, Rodyklės mygtuko paveikslėlis kad išplėstumėte šį skyrių, spustelėkite Įjungti tinklo aptikimą, tada spustelėkiteTaikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Pastaba

  • Viešiesiems tinklams tinklo aptikimas yra išjungtas pagal viešųjų tinklų numatytuosius nustatymus. Kitas būdas įjungti tinklo aptikimą yra pakeisti tinklo vietos tipą į „Privatus“. Norėdami išmokti pakeisti tinklo vietos tipą, žr. Tinklo vietos pasirinkimas.

 • Įsitikinkite, kad bendrinate failus arba kompiuterius.

  Failų ir spausdintuvų bendrinimas

  Norėdami bendrinti failus: Spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis kad išplėstumėte skyrių Failų bendrinimas, spustelėkite Įjungti failų bendrinimą, tada spustelėkiteTaikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
  Norėdami bendrinti failus naudodami viešąjį aplanką: spustelėkite rodyklės mygtukąRodyklės mygtuko paveikslėlis kad išplėstumėte skyrių Viešojo aplanko bendrinimas, spustelėkite arba Įjungti bendrą naudojimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti failus arba Įjungti bendrą naudojimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti, keisti ir kurti failus , tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
  Norėdami bendrinti spausdintuvą: spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis , kad išplėstumėte skyrių Spausdintuvo bendrinimas, spustelėkite Įjungti spausdintuvo bendrinimą, tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Atlikite šiuos veiksmus savo ir tinklo kompiuteryje, kuriame įdiegta Windows Vista ir prie kurio jūs norite jungtis.

 • Jei įjungtas slaptažodžiu apsaugotas bendras naudojimas, turite dvi galimybes.

  Daugiau informacijos

  Jei įgalintas slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas, galite visuose darbo grupės kompiuteriuose sukurti vienodus vartotojo abonementus (rekomenduojama). Daugiau informacijos žr Vartotojo abonemento kūrimas. Arba galite išjungti slaptažodžiu apsaugotą bendrą naudojimą.

  Norėdami išjungti slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą

  1. Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

  2. Dalyje Bendrinimas ir radimas spustelėkite rodyklės mygtuką Rodyklės mygtuko paveikslėlis šalia Apsaugotas slaptažodžiu bendras naudojimas.
  3. Spustelėkite Išjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą, tada spustelėkite Taikyti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 • Įsitikinkite, kad kompiuteryje, prie kurio norite prisijungti yra bent vienas bendrai naudojamas aplankas.

 • Įsitikinkite, kad visi kompiuteriai yra toje pačioje darbo grupėje. Žr. Darbo grupių sujungimas arba kūrimas.

 • Be to, norėdami įgalinti failų bendrinimą, įsitikinkite, kad nustatėte norimo bendrinti aplanko ar spausdintuvo bendrinimo ypatybes.

  Daugiau informacijos

  Failų ir spausdintuvo bendrinimas yra dvipusis procesas: pirmiausia turite įgalinti bendrinimą, kaip aprašyta anksčiau, ir nustatyti paties elemento bendrinimo ypatybes arba perkelti jį į viešąjį aplanką, kad kiti asmenys galėtų jį pasiekti. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Failų ir spausdintuvo bendras naudojimas,Windows Vista kurį rasiteMicrosoft žiniatinklio svetainėje.

 • Norėdami atsisiųsti ir įdiegti naujausią kelvedžio programinę-aparatinę įrangą, eikite į kelvedžio gamintojo žiniatinklio svetainę.

Nepavyksta prisijungti prie namų tinklo (belaidžiu ryšiu)

 • Įsitikinkite, ar kelvedis ir modemas įjungti.

 • Jei naudojate nešiojamąjį kompiuterį, įsitikinkite, kad įjungtas belaidžio ryšio jungiklis, esantis priekiniame, šoniniame ar galiniame nešiojamojo kompiuterio krašte.

 • Jei Windows neaptinka tinklo, kuris, jūsų nuomone, kompiuteriui turi būti pasiekiamas, atidarykite žinyną bei palaikymą ir ieškokite „Belaidžių tinklų problemų šalinimas“.

 • Įsitikinkite, kad tinkamai veikia tinklo plokštė.

  Tikrinimas, ar tinkamai veikia tinklo plokštė

  Kad atliktumėte šiuos veiksmus, turite būti prisiregistravę kaip administratorius.

  1. Atidarykite Įrenginių tvarkytuvę spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Įrenginių tvarkytuvas. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  2. Išplėskite skyrių Tinklo plokštės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tinklo plokštę, tada spustelėkite Ypatybės.

  3. Būdami parinktyje Įrenginio būsena patikrinkite, ar įrenginys tinkamai veikia.

 • Atsisiųskite ir įdiekite naujausią tinklo plokštės tvarkyklės versiją iš gamintojo svetainės.

 • Išvalykite DNS vardų vertimo programos talpyklą. Daugiau informacijos, žr. DNS (Domenų vardų sistema): dažnai užduodami klausimai.

Nepavyksta prisijungti prie namų tinklo (laidiniu ryšiu)

 • Įsitikinkite, ar kelvedis ir modemas įjungti.

 • Jei naudojate laidinį ryšį, patikrinkite, ar eterneto kabelis yra prijungtas prie jūsų kompiuterio tinklo plokštės.

  Eterneto kabelio iliustracija
  Eterneto kabelis
 • Įsitikinkite, kad nesugedęs eterneto kabelis. Tai patikrinkite panaudoję kitą tinkamai veikiantį kabelį.

 • Įsitikinkite, kas kabelis prijungtas prie tinkamo kelvedžio prievado.

  Daugiau informacijos

  Kompiuterį ir kelvedį jungiantis eterneto kabelis neturi būti prijungtas prie prievado, pažymėto „aukštynkryptis“, WAN arba „Internetas“. Kai kurie kelvedžiai išjungia prievadą, esantį šalia „aukštynkrypčio ryšio“ prievado, todėl naudokite kitą prievadą.

 • Gali atsirasti problemų su tinklo plokšte. Patikrinkite vietinio tinklo (LAN)ryšį.

  LAN ryšio tikrinimas

  Atidarykite Tinklo ryšius spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, Tinklas ir bendrinimo centras, o tada Tvarkyti tinklo ryšius.

  Tinklo piktograma Tinklo piktogramos paveikslėlis pasikeičia atsižvelgiant į LAN ryšio būseną, taip pat rodoma informacija, jei plokštė veikia netinkamai. Taip pat jei LAN kabelis atjungtas, informacinių pranešimų srityje rodoma būsenos piktograma.
 • Įsitikinkite, kad tinkamai veikia tinklo plokštė.

  Tikrinimas, ar tinkamai veikia tinklo plokštė

  Kad atliktumėte šiuos veiksmus, turite būti prisiregistravę kaip administratorius.

  1. Atidarykite Įrenginių tvarkytuvę spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Įrenginių tvarkytuvas. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  2. Išplėskite skyrių Tinklo plokštės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tinklo plokštę, tada spustelėkite Ypatybės.

  3. Būdami parinktyje Įrenginio būsena patikrinkite, ar įrenginys tinkamai veikia.

 • Atsisiųskite ir įdiekite naujausią tinklo plokštės tvarkyklės versiją iš gamintojo svetainės.

 • Išvalykite DNS vardų vertimo programos talpyklą. Daugiau informacijos, žr. DNS (Domenų vardų sistema): dažnai užduodami klausimai.

Neprisimenu tinklo rakto

Jei pamiršote tinklo raktą ir niekas kitas jo nežino, jums reikės iš naujo nustatyti belaidžio ryšio kelvedį. Žr. Belaidžio ryšio kelvedžio nustatymas.

Tinklo ryšys užmezgamas pasikartojančiai (periodiškai atsijungia)

 • Tinklo plokštės ypatybėse išjunkite energijos taupymo parinktį.

  Energijos taupymo parinkties išjungimas

  1. Atidarykite Tinklo ryšius spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, Tinklas ir bendrinimo centras, o tada Tvarkyti tinklo ryšius.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ryšį, o tada spustelėkite Ypatybės. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  3. Spustelėkite skirtuką Darbas tinkle, tada spustelėkite Konfigūruoti.

  4. Skirtuke Maitinimo valdymas išvalykite žymės langelį Leisti kompiuteriui išjungti šį įrenginį ir taupyti energiją, tada spustelėkite Gerai.

Tinklo ryšys per lėtas

 • Eikite į gamintojo žiniatinklio svetainę ir pažiūrėkite, ar nėra naujesnių tinklo plokštės tvarkyklių.

 • Įsitikinkite, kad įdiegtas naujausias Windows Vista pakeitimų paketas.

 • Bandykite išjungti automatinį reguliavimą.

  Automatinio reguliavimo išjungimas

  1. Spustelėkite mygtuką Pradėti Mygtuko Pradėti paveikslėlis.
  2. Ieškos lauke įveskite komandinė eilutė.

  3. Rezultatų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Komandinė eilutė, o tada spustelėkite Paleisti administratoriaus teisėmis. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  4. Įveskite netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled, tada paspauskite ENTER.

  5. Paleiskite kompiuterį iš naujo.

  (Norėdami vėl įjungti automatinį reguliavimą, įveskite komandą netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal, tada paspauskite ENTER.)

 • Įsitikinkite, kad suderinamas kelvedžio ir tinklo plokštės pralaidumas.

  Daugiau informacijos

  Pvz., jei kelvedis yra 10/100, o tinklo plokštė – gigabito eterneto, tinkle duomenys bus perduodami mažesniu greičiu. Kad gautumėte didžiausią greitį, turite pakeisti lėtesnįjį įrenginį.

 • Jei naudojate laidinį ryšį, bandykite modifikuoti srauto valdymo parametrą.

  Srauto valdymo parametro modifikavimas

  1. Atidarykite Įrenginių tvarkytuvę spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Įrenginių tvarkytuvas. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tinklo plokštę, tada spustelėkite Ypatybės.

  3. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, tada spustelėkite Srauto valdymas.

  4. Dalyje Reikšmė pasirinkite Rx ir Tx įgalinta (tam tikrais atvejais tai gali būti vadinama Automatinis arba Rx/Tx pristabdymas), tada spustelėkite Gerai.

Iš namų (arba kitos vietos) nepavyksta prisijungti prie darbo vietos tinklo naudojant VPN ryšį

 • Įsitikinkite, ar įvedėte tokį virtualaus privačiojo tinklo (VPN) serverio vardą, kokį pateikė tinklo administratorius.

 • Įsitikinkite, kad yra aktyvus interneto ryšys.

 • Jei modemas išorinis, įsitikinkite, ar jo maitinimas įjungtas.

 • Patikrinkite šifravimo parametrus.

  Daugiau informacijos

  Jei gaunate pranešimą „Kompiuteris nepalaiko šifravimo“ (741 klaida), gali būti, kad jūsų kompiuterio naudojamas šifravimo būdas neatitinka to, kurį naudoja VPN serveris. Pakeisite šifravimo parametrus, kad kompiuteris naudotų rekomenduojamus 3DES parametrus.

  Šifravimo parametrų keitimas

  1. Atidarykite Tinklo ir Bendrojo naudojimo Centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, o tada Tinklas ir bendrinimo centras.

  2. Spustelėkite Prisijungti prie tinklo.

  3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite VPN ryšį, tada spustelėkite Ypatybės.

  4. Spustelėkite skirtuką Sauga, spustelėkite Išsamiau (pasirinktiniai parametrai), tada spustelėkite Parametrai.

  5. Dialogo lango Papildomi saugos parametrai dalyje Duomenų šifravimas pasirinkite Maks. patvarumo šifravimas (atjungti, jei serveris atsisako dalyvauti), tada dukart spustelėkite OK.

  6. Norėdami vėl pabandyti prisijungti, spustelėkite Prisijungti.

 • Pagalbos kreipkitės į savo tinklo administratorių.

  Daugiau informacijos

  Yra daug kitų galimų problemų, įskaitant nepakankamas ryšio ir domeno teises, sertifikato problemas, „Winsock“ tarpinio kliento problemas, domeno vardų sistemos (DNS) vertimo problemas, serverio problemas ir su darbo vietoje pateikiama programine įranga susijusias problemas. Dėl šių problemų pagalbos kreipkitės į savo tinklo administratorių.

Nepavyksta nustatyti gaunamojo ryšio

Gaunamojo ryšio nustatymas

 1. Atidarykite Tinklo ryšius spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Tinklas ir internetas, Tinklas ir bendrinimo centras, o tada Tvarkyti tinklo ryšius.

 2. Jei nematote meniu Failas, paspauskite ALT.

 3. Spustelėkite Failas, tada spustelėkite Naujas gaunamasis ryšys. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Nepavyksta bendrinti disko šakninį aplanko

Disko šakninio aplanko bendrinimas

 1. Atidarykite Kompiuterį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Kompiuteris.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diską, tada spustelėkite Bendrinti.

 3. Ypatybių dialogo lange spustelėkite Papildomas bendrinimas. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 4. Dialogo lange Papildomas bendrinimas pažymėkite žymės langelį Bendrinti šį aplanką, įveskite bendro naudojimo vardą, tada spustelėkite Gerai.

Pastabos

 • Negalite bendrinti disko šakninio aplanko su dolerio ženklu po disko raidės taip, kaip tai buvo ankstesnėse nei Windows versijose. Pvz., negalite bendrinti C disko šakninio aplanko kaip „C$“, bet galite jį bendrinti kaip C ar kitu vardu.

 • Dėl saugumo rekomenduojame bendrinti tik pasirinktus aplankus, o ne visą diską.

Tinkle yra IP adreso dublikatas

Man reikia papildomos informacijos apie tinklo trikčių šalinimą