„Windows Media Center“ plėstuvo įrenginio problemų sprendimas

Čia pateikiami keli dažniausiai pasitaikančių „Windows Media Center“ plėstuvo problemų sprendimai.

Rodyti viską

Ką daryti, jei „Windows Media Center“ plėstuvas negali prisijungti prie kompiuterio su „Windows Media Center“?

Atliekant plėstuvo sąranką arba anksčiau sėkmingai nustačius plėstuvą gali kilti ryšio problemų. Jei plėstuvui nepavyksta prisijungti prie kompiuterio su „Windows Media Center“, galimų sprendimų ieškokite toliau pateikiamame sąraše:

 • Jei vienintelė kompiuteryje veikianti užkarda yra „Windows“ užkarda, patikrinkite, ar pažymėtas žymės langelis „Media Center“ plėstuvai, esantis „Windows“ užkardos išimčių sąraše. Daugiau informacijos, kaip nustatyti, kokia užkarda (arba užkardos) veikia jūsų kompiuteryje, ir patikrinti, ar išimtis „Media Center“ plėstuvai yra pasirinkta „Windows“ užkardos išimčių sąraše, rasite peržiūrėję straipsnį Užkardos ir „Media Center“ plėstuvas, esantį „Microsoft“ svetainėje.

 • Jei naudojate ne „Microsoft“ užkardą, gali prireikti rankiniu būdu atidaryti prievadus, nurodytus toliau pateiktoje lentelėje. Tačiau kai kurios užkardos jau yra sukonfigūruotos leisti „Media Center“ plėstuvui prisijungti prie kompiuterio su „Windows Media Center“. Jau sukonfigūruotų užkardų, leidžiančių „Media Center“ plėstuvui prisijungti prie kompiuterio su „Windows Media Center“, sąrašą ir informacijos apie rankiniu būdu atidaromus prievadus, kad kitos užkardos leistų „Media Center“ plėstuvui prisijungti, rasite peržiūrėję straipsnį Užkardos ir „Media Center“ plėstuvas, esantį „Microsoft“ svetainėje.

  Paraiškų teikimoPrievadas protokolas Apimtis
  Paraiškų teikimo

  ehshell.exe

  Prievadas

  554

  protokolas

  Duomenų perdavimo valdymo protokolas (TCP)

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  ehshell.exe

  Prievadas

  5004 ir 5005

  protokolas

  Vartotojų duomenų paketų kelio schemos protokolas (UDP)

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  ehshell.exe

  Prievadas

  8554-8558

  protokolas

  TCP

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  ehshell.exe

  Prievadas

  50004-50013

  protokolas

  UDP

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  ehshell.exe

  Prievadas

  7777-7781

  protokolas

  UDP

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  svchost.exe

  Prievadas

  1900

  protokolas

  UDP

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  svchost.exe

  Prievadas

  2177

  protokolas

  TCP

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  svchost.exe

  Prievadas

  2177

  protokolas

  UDP

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  svchost.exe

  Prievadas

  3390

  protokolas

  TCP

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  sistema

  Prievadas

  10244

  protokolas

  TCP

  Apimtis

  Tik vietinis potinklis

  Paraiškų teikimo

  mcx2prov.exe

  Prievadas

  Atsitiktinis

  protokolas

  Atsitiktinis (naudojamas TCP ir UDP)

  Apimtis

  Internetas

  Paraiškų teikimo

  mcrmgr.exe

  Prievadas

  Atsitiktinis

  protokolas

  Atsitiktinis (naudojamas TCP ir UDP)

  Apimtis

  Internetas

  Pastaba

  • Norint užmegzti „Media Center“ plėstuvo ryšį kompiuteris su „Windows Media Center“ ir plėstuvas turi priklausyti tam pačiam potinkliui.

 • Įsitikinkite, kad žinote abonemento vartotojo vardą ir slaptažodį, kuris turi administravimo teises jūsų „Windows Media Center“ kompiuteryje. Paraginti kompiuteryje su „Windows Media Center“ turėsite įvesti šiuos duomenis, kad plėstuvo sąranka galėtų atlikti tam tikrus kompiuterio su „Windows Media Center“ pakeitimus.

 • Jei kompiuteryje naudojate pirštų atspaudų skaitytuvą ar kitą saugos programą, prieš jungiant plėstuvą prie kompiuterio gali tekti pakeisti programos parametrus. Jei saugos programoje nėra parametro, sprendžiančio ryšio problemas, kad galėtumėte naudotis plėstuvu, turėsite šią programą išdiegti.

 • Patikrinkite, ar įjungtas „Media Center plėstuvas ir kompiuteris su „Windows Media Center“. Taip pat patikrinkite, ar kompiuteris nėra išjungtas išsaugant, ar neveikia miego režimu.

 • Jei naudojate laidinį ryšį, patikrinkite, ar eterneto kabelis yra prijungtas prie „Media Center“ plėstuvo eterneto prievado.

  Problemos vietą galite pabandyti nustatyti „Xbox 360“ prijungę tiesiai prie kompiuterio su „Windows Media Center“, naudodami įprastą eterneto kabelį. Jei „Xbox 360“ gali prisijungti prie jūsų kompiuterio su „Windows Media Center“, gali būti kilusi kelvedžio, koncentratoriaus ar perjungtuvo ir parametrų problema. Tačiau jei vis tiek nepavyksta sujungti „Xbox 360“ ir kompiuterio, problema gali būti susijusi su kelvedžio, koncentratoriaus ar perjungtuvo arba užkardos parametrais. Jei reikia daugiau informacijos, kaip „Xbox 360“ tiesiogiai prijungti prie kompiuterio ir spręsti ryšio problemas naudojantis šiuo metodu, pereikite prie straipsnio Ryšio problemos „Microsoft“ svetainėje.

 • Patikrinkite, ar kompiuteris su „Windows Media Center“ nėra prijungtas prie domeno. Kartais tinklo domeno strategija gali nustatyti, kad „Xbox 360“ būtų neleidžiama prisijungti prie kompiuterio su „Windows Media Center“ kaip prie „Media Center“ plėstuvo įrenginio. Jei kompiuteris prijungtas prie domeno, pašalinkite jį iš domeno ir vėl atlikite plėstuvo sąranką.

 • Patikrinkite, ar kompiuteris su „Windows Media Center“ ir plėstuvas yra prijungti prie to paties kelvedžio. Taip užtikrinsite, kad „Xbox 360“ ir kompiuteris su „Windows Media Center“ būtų prijungti prie to paties tinklo. Jei „Xbox 360“ prijungtas prie namų tinklo per belaidžio ryšio kelvedį, vieną eterneto kabelio galą prijunkite prie kompiuterio su „Windows Media Center“ eterneto prievado, o kitą - prie belaidžio ryšio kelvedžio eterneto prievado.

 • Jei „Media Center“ plėstuvas yra prijungtas prie tinklo belaidžiu ryšiu, įsitikinkite, kad „Media Center“ plėstuvas patenka į belaidžio ryšio prieigos taško diapazoną arba kad kelvedis padėtas esant kuo mažiau kliūčių tarp „Media Center“ plėstuvo ir prieigos taško. Daugiau informacijos apie silpno belaidžio ryšio signalo problemų sprendimą rasite peržiūrėję skyrių Silpno belaidžio ryšio signalo problemų sprendimas.

 • Jeigu „Media Center“ plėstuvas yra prijungtas prie tinklo belaidžiu ryšiu ir šiame tinkle naudojamas saugos raktas, patikrinkite, ar turite teisingą tinklo saugos raktą, skirtą belaidžio tinklo saugos metodo tipui, kurį naudoja jūsų tinklas. Daugiau informacijos apie belaidžio tinklo saugos būdų skirtumus rasite peržiūrėję skyrių Kokie yra belaidžio tinklo saugos metodai?

 • Pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį su „Windows Media Center“, „Media Center“ plėstuvą ir tinklo koncentratorių, kelvedį arba perjungtuvą.

Ką daryti, jei atliekant sąranką „Windows Media Center“ neaptinka plėstuvo?

Pabandykite pasinaudoti vienu arba keliais šių sprendimų:

 • Jei naudojatės laidiniu ryšiu, patikrinkite, ar eterneto kabelis yra prijungtas prie plėstuvo eterneto prievado, o kito galo eterneto jungtis prijungta prie kelvedžio, koncentratoriaus ar perjungtuvo eterneto prievado.

 • Patikrinkite, ar „Media Center“ plėstuvas yra prijungtas ir įjungtas.

 • Jei „Media Center“ plėstuvas yra prijungtas prie tinklo belaidžiu ryšiu, įsitikinkite, kad „Media Center“ plėstuvas patenka į belaidžio ryšio prieigos taško diapazoną arba kad kelvedis padėtas esant kuo mažiau kliūčių tarp „Media Center“ plėstuvo ir prieigos taško. Daugiau informacijos apie silpno belaidžio ryšio signalo problemų sprendimą rasite peržiūrėję skyrių Silpno belaidžio ryšio signalo problemų sprendimas.

 • Jeigu „Media Center“ plėstuvas yra prijungtas prie tinklo belaidžiu ryšiu ir šiame tinkle naudojamas saugos raktas, patikrinkite, ar turite teisingą tinklo saugos raktą, skirtą belaidžio tinklo saugos metodo tipui, kurį naudoja jūsų tinklas. Daugiau informacijos apie belaidžio tinklo saugos būdų skirtumus rasite peržiūrėję skyrių Kokie yra belaidžio tinklo saugos metodai?

„Xbox 360“ naudodamas kaip „Media Center“ plėstuvą negaliu paleisti kai kurių garso ir vaizdo failų. Kokio tipo garso ir vaizdo failus galima paleisti „Xbox 360“ naudojant kaip „Media Center“ plėstuvą?

Toliau esančiose lentelėse pateikiamas įvairių tipų vaizdo ir garso failų, kuriuos galima paleisti „Xbox 360“ jį naudojant kaip „Media Center“ plėstuvą, sąrašas.

Savo kompiuteryje galbūt galėsite paleisti kitokių formatų vaizdo ar garso failus, kurių negalėsite paleisti „Xbox 360“ naudodami jį kaip „Media Center“ plėstuvą. Taip yra todėl, kad kodekai, kurių reikia atkuriant konkretų garso ar vaizdo failą, gali būti įdiegti jūsų kompiuteryje, bet jų nėra arba jie neįdiegti „Xbox 360“.

Vaizdo failo formatas
Maksimalus vaizdo kadrų skaičius (pikseliais)
Garso formatas

Windows „ Media Video“ (WMV) 7, 8 ir 9 vaizdo failai

(Vaizdo failus galima apsaugoti remiantis medijos naudojimo teisėmis)

1 920 x 1 080 (1080p)

Windows „ Media Audio“ (WMA) „Standard“, „WMA Pro“ ar „WMA Lossless“ garso failai

„WMV Image“ 1 ar 2 vaizdo failai

(Sukurti naudojant bet kurią „Microsoft Photo Story“ versiją)

1 920 x 1 080 (1080p)

Windows „ Media Audio“ (WMA) „Standard“, „WMA Pro“ ar „WMA Lossless“ garso failai

VC-1 vaizdo failai

(Vaizdo failus galima apsaugoti remiantis medijos naudojimo teisėmis)

1 920 x 1 080 (1080p)

Windows „ Media Audio“ (WMA) „Standard“, „WMA Pro“ ar „WMA Lossless“ garso failai

MPEG-1 vaizdo failai

Netaikoma

MPEG-1 1 ar 2 lygio garso failai

MPEG-2 vaizdo failai

1 920 x 1 080 (1080i)

AC-3 ar MPEG-1 1 ar 2 lygio garso failai

Garso failų formatas

„Windows Media Audio“ (WMA) „Standard“ garso failai (su „Windows Media Audio“ 7, 8 ir 9)

(Garso failus galima apsaugoti remiantis medijos naudojimo teisėmis)

Windows „ Media Audio“ (WMA) „Pro“ garso failai

(Garso failus galima apsaugoti remiantis medijos naudojimo teisėmis)

Windows „ Media Audio“ (WMA) „Lossless“ garso failai

(Garso failus galima apsaugoti remiantis medijos naudojimo teisėmis)

MPEG-1 3 lygio (MP3) garso failai

WAV-PCM garso failai

Kodėl naudojantis „Media Center“ plėstuvo įrenginiu dažnai parodomi tinklo problemų pranešimai?

Jeigu naudojatės belaidžiu tinklu, patikrinkite, ar pakankamas tinklo pralaidumas. Naudodami „Windows Media Center“ tinklo efektyvumo imtuvą galite patikrinti tinklo pralaidumą - nesvarbu, ar naudojatės belaidžiu, ar laidiniu tinklo ryšiu. Daugiau informacijos apie tinklo ryšio gerinimą naudojantis plėstuvu rasite apsilankę „Microsoft“ svetainėje.

„Windows Media Center“ tinklo efektyvumo imtuvo naudojimas

 1. Paleiskite „Media Center“ plėstuvo įrenginį.

 2. „Media Center“ plėstuvo ekrane Pradėti slinkite iki Užduotys, tada pasirinkite Nustatyti tinklą.

 3. Atlikite dalyje Tinklo veikimo imtuvas pateikiamus veiksmus ir nustatykite, ar pakankamas namų tinklo pralaidumas.

Jeigu pralaidumas belaidžiame tinkle yra nepakankamas, pabandykite atlikti vieną šių veiksmų (jeigu įmanoma):

 • Naudodami laidinį tinklo ryšį „Media Center“ plėstuvo įrenginį prijunkite prie kompiuterio su „Windows Media Center“. Naudojant laidinį tinklo ryšį sparta bus didesnė nei belaidžio tinklo ryšio. Daugiau informacijos, ko reikia norint nustatyti laidinį tinklo ryšį, rasite peržiūrėję skyrių Ko reikia norint sukurti namų tinklą.

 • Jei „Media Center“ plėstuvas yra prijungtas prie tinklo belaidžiu ryšiu, įsitikinkite, kad „Media Center“ plėstuvas patenka į belaidžio ryšio prieigos taško diapazoną arba kad kelvedis padėtas esant kuo mažiau kliūčių tarp „Media Center“ plėstuvo ir prieigos taško. Daugiau informacijos apie silpno belaidžio ryšio signalo problemų sprendimą rasite peržiūrėję skyrių Silpno belaidžio ryšio signalo problemų sprendimas.

 • Jei naudojatės belaidžiu tinklu, o prisijungti prie laidinio tinklo neturite galimybės, pasvarstykite, ar nevertėtų padidinti belaidžio tinklo spartos, kad belaidžio tinklo ryšys būtų greitesnis. Įvairių belaidžių tinklų sąrašas bei įvairių belaidžių tinklų tipų pranašumai ir trūkumai pateikiami skyriuje Ko reikia norint sukurti namų tinklą.

Naudojamas „Media Center“ plėstuvas veikia lėtai.

Taip gali būti dėl mažo tinklo pralaidumo arba dėl to, kad kompiuteriui su „Windows Media Center“ trūksta sistemos išteklių.

Jei norite patikrinti ryšį, naudokite Tinklo efektyvumo imtuvas.

„Windows Media Center“ tinklo efektyvumo imtuvo naudojimas

 1. Paleiskite „Media Center“ plėstuvo įrenginį.

 2. „Media Center“ plėstuvo ekrane Pradėti slinkite iki Užduotys, tada pasirinkite Nustatyti tinklą.

 3. Atlikite dalyje Tinklo veikimo imtuvas pateikiamus veiksmus ir nustatykite, ar pakankamas namų tinklo pralaidumas.

Norėdami nustatyti, ar jūsų kompiuteryje pakanka sistemos išteklių, eikite į skyrių Peržiūrėti išsamią informaciją apie kompiuterio efektyvumą naudojant užduočių tvarkytuvą.

Naudodami plėstuvą stenkitės kompiuteryje nevykdyti užduočių, naudojančių daug kompiuterio sistemos išteklių. Pavyzdžiui, venkite atsarginio kopijavimo arba neredaguokite ir nežiūrėkite vaizdo failų, kai naudojatės plėstuvu.

Kas bus, jei nutrūks ryšys su kompiuteriu, kuriame yra „Windows Media Center“?

„Media Center“ plėstuvo ir kompiuterio su „Windows Media Center“ ryšys gali nutrūkti dėl įvairių priežasčių. Toliau pateikiamos kelios to priežastys ir galimi problemos sprendimai:

 • Gali būti, kad „Media Center“ plėstuvas negali prisijungti, nes kompiuteris su „Windows Media Center“ yra išjungtas, veikia miego arba užmigdymo režimu.

 • „Media Center“ plėstuvas gali teisingai neprisijungti prie tinklo. Patikrinkite, ar tinklas ir kompiuteris su „Windows Media Center“ veikia tinkamai.

 • Pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį su „Windows Media Center“, „Media Center“ plėstuvą ir tinklo koncentratorių, kelvedį arba perjungtuvą.

 • Kai nėra pakankamai sistemos išteklių, tuo metu kompiuteris su „Windows Media Center“ gali būti užimtas. Uždarykite visas nenaudojamas programas.

Jei „Media Center“ plėstuvas yra prijungtas prie kompiuterio su „Windows Media Center“ belaidžiu tinklo ryšiu, patikrinkite, ar tinkamai veikia belaidžio tinklo ryšys. Taip pat patikrinkite ir pataisykite:

 • Pašalinkite kliūtis tarp „Media Center“ plėstuvo ir prieigos taško.

 • Jei nenaudojate 802.11 tinklo, patikrinkite, ar nėra ryšį trikdančių prietaisų.

 • Pabandykite perkelti „Media Center“ plėstuvą arba prieigos tašką, kad pagerėtų ryšys tarp šių įrenginių.

Kas atsitinka, jeigu plėstuvas negauna galiojančio IP adreso?

Pranešimas Teisingas IP adresas nerastas reiškia, kad „Media Center“ plėstuvas negavo galiojančio interneto protokolo (IP) adreso ir kad „Media Center“ plėstuvas bei kompiuteris su „Windows Media Center“ yra sujungti netinkamai. Nors „Media Center“ plėstuvas gali būti prijungtas prie kompiuterio su „Windows Media Center“, sujungti šių įrenginių nepavyks, jei plėstuvas negalės gauti galiojančio IP adreso. Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite tinklo parametrus, tinklo kelvedį, koncentratorių arba perjungtuvą. Taip pat iš naujo paleiskite „Media Center“ plėstuvą arba kompiuterį su „Windows Media Center“.

Kaip valdyti mediją, kai „Xbox 360“ naudojamas kaip „Media Center“ plėstuvas?

Galite naudoti „Xbox 360 “ valdiklį, „Xbox 360“ nuotolinio valdymo pultą arba „WindowsMedia Center“ nuotolinio valdymo pultą. Pereikite prie „Media Center“ sparčiojo nuorodų vadovo „Xbox“ svetainėje. Jame rasite išsamų paveikslėlį, kuriame parodyta, kaip naudotis įvairiomis „Windows Media Center“ funkcijomis per „Xbox 360“ valdiklį.

Jei „Windows Media Center“ norite valdyti nuotoliniu pultu, reikia papildomo „Windows Media Center“ nuotolinio valdymo pulto.

„Windows Media Center“ nuotolinio valdymo pulto, skirto „Xbox 360“, naudojimas

 1. Naudodami „Xbox 360“ valdiklį slinkite iki Mano „Xbox“, tada pasirinkite Sistemos parametrai.

 2. Ekrane Sistemos parametrai pasirinkite Konsolės parametrai.

 3. Pasirinkite parinktį Nuotolinis valdymas.

 4. Kad galėtumėte naudoti „Windows Media Center“ nuotolinė piltą, kai naudojate „Xbox 360“ su „Xbox 360 “ valdikliu, pasirinkite Abu nuotoliniai.

Pastaba

 • Jei naudojatės senuoju „Xbox 360“ priemonių skydeliu, nuotolinio valdymo parametrus galite pakeisti sistemos dalyje.

Dabar galite naudotis „Windows Media Center“ arba „Xbox 360“ nuotolinio valdymo pultu ir valdyti „Xbox 360“.

Prie „Windows Media Center“ bibliotekų pridėjau naujo turinio, tačiau plėstuve šio naujo turinio nematau. Ką daryti?

Jei programoje „Windows Media Center“ naujų stebimų aplankų pridėjote jau atlikę plėstuvo sąranką, naujuosius aplankus turėsite pridėti ir plėstuve, kad jie būtų rodomi plėstuve. Taip nutinka dėl to, kad yra dvi atskiros bibliotekos - kompiuterio su „Windows Media Center“ ir „Media Center“ plėstuvo.

Daugiau informacijos, kaip sukonfigūruoti aplankus, kad naudojantis „Xbox 360“ kaip plėstuvu būtų bendrinama juose esanti medija, rasite peržiūrėję straipsnį Aplankų konfigūravimas „Microsoft“ svetainėje.

Kokios „Windows Media Center“ funkcijos neprieinamos, kai naudojamas „Media Center“ plėstuvas?

Šioje lentelėje nurodomos kelios medijos funkcijos, kurios yra neprieinamos, kai naudojamas „Media Center“ plėstuvo įrenginys.

Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve
Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis

Paveikslėliai

Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve
 • Spausdinimas

Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis

Muzika

Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve
 • Vizualizavimai

 • Sukti pirmyn arba atsukti

Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis

TV

Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve
 • Nustatyti TV signalą

 • Koreguoti ekrano parametrus

 • Sulėtintas vaizdas

Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis

CD ar DVD diskai

Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve
 • Įrašyti į CD diską

 • Įrašyti į DVD diską

 • Žiūrėti DVD diskus, kurie yra įdėti „Windows Media Center“ kompiuterio DVD diskų įrenginyje

 • Klausytis CD diskų, kurie yra „Windows Media Center“ kompiuterio CD-ROM įrenginyje

Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis

Medija internete

Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve
 • Kai kurie žaidimai (pvz., „Hearts“, „Chess Titans“ ir „Freecell“)

Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis

Užduotys

Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve
 • Sinchronizuoti su įrenginiu

 • Režimas tik laikmenoms

 • Pridėti plėstuvą

Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis

Parametrai

Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve
 • Muzika

 • DVD

 • Spalvų schema

 • Automatinio atsisiuntimo parinktys

 • Nustatyti TV signalą

 • Nustatyti garsiakalbius

 • Patikrinti skaitmeninės TV antenos signalo stiprumą

 • Konfigūruoti TV arba monitorių

 • Vėl paleisti sąranką

 • Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

 • Teletekstas

 • Nuosvyros slinkimas

 • Kontekstiniai meniu

Windows „ Media Center“ vartotojo sąsajos sritis

Bendrieji ir privatumo parametrai / privatumo nuostatos

Funkcijos, kuriomis galite naudotis „Media Center“ plėstuve

CD arba DVD diskų medijos informacijos gavimas iš interneto

Kur dar galėčiau kreiptis pagalbos dėl „Media Center“ plėstuvo naudojimo problemų sprendimo?

Toliau pateikiami keli saitai į kitus išteklius, kurie gali padėti surasti „Media Center“ plėstuvo naudojimo problemų sprendimų.

 • Eikite į „Microsoft“ palaikymo svetainę. „Microsoft“ palaikymo svetainėje į ieškos lauką Ieškoti palaikymo svetainėje (ŽB) įveskite Xbox 360, tada spustelėkite mygtuką Vykdyti iešką. Tada galite filtruoti ieškos apie „Windows Vista“ rezultatus.

 • Eikite į „Windows Media Center“ apžvalgą, esančią „Microsoft“ svetainėje Šiame straipsnyje pateikiama papildoma informacija apie „Windows Media Center“ ir „Media Center“ plėstuvus.

 • Jei naudodamiesi „Media Center“ plėstuvu susiduriate su problemomis, galite atidaryti įvykių peržiūros programą ir ieškoti klaidų, susijusių su „Windows Media Center“ ir „Media Center“ plėstuvu. Radę klaidą įvykių peržiūros programoje galite ją pasirinkti ir spustelėdami žinyno nuorodą Įvykių žurnalas internete gauti daugiau informacijos apie konkretų klaidos kodą (jis vadinamas įvykio ID).

  Daugiau informacijos apie įvykių peržiūros programos atidarymą ir naudojimą sistemoje „Windows Vista“ rasite peržiūrėję skyrių Įvykių peržiūros programos atidarymas.

 • Spauskite Žalią mygtuką, jei reikia pagalbos iš „Media Center“ bendruomenės.

Pastaba

 • Jei programoje „Windows Media Center“ norite leisti ir įrašyti tiesioginę televiziją, reikia analoginės arba skaitmeninės TV imtuvo. Jei su kompiuteriu negavote TV imtuvo kortelės, gali būti, kad ją galėsite pridėti. Daugiau informacijos, kaip gauti TV imtuvo kortelę, rasite peržiūrėję skyrių Pagalba dėl TV imtuvo kortelės arba kreipkitės į kompiuterio gamintoją.