Radijo stočių trikčių šalinimas Windows laikmenų centre

Čia pateikiami keli dažnai pasitaikančių FM bangų radijo paleidimo problemų Windows laikmenų centre sprendimai.

Norint paleisti FM bangų radijo stotis naudojantis Windows laikmenų centru, reikalingas FM bangų imtuvas.

Rodyti viską

Kodėl negroja mano FM bangų radijas?

FM bangų radijas gali neveikti dėl vienos šių priežasčių:

 • Kompiuteris nustatytas nesamu dažniu arba signalas yra silpnas.

  • Ekrane Pradėti pereikite prie parinkties Muzika, spustelėkite Radijas, o tada FM Radio.

 • FM bangų radijo kabeliai yra netinkamai sujungti su imtuvo aparatūra arba neoptimaliai nustatyta antena. Įsitikinkite, ar prie FM bangų radijo jungties prijungtas kabelis arba radijo antena ir ar ji tinkamai nustatyta geriausiai priimti signalą. Jeigu turite du imtuvus, palaikančius FM bangų radiją, patikrinkite, ar kiekvienas jų prijungtas prie savo FM bangų radijo signalo šaltinio. Windows laikmenų centras esamus imtuvus naudoja pagal poreikį, ir jeigu FM bangų radiją prijungsite tik prie vieno imtuvo, negalėsite girdėti radijo, jei imtuvas bus naudojamas TV. Norėdami tinkamai sutvarkyti aparatūrą, patikrinkite dokumentus, pateiktus su aparatūra.

 • Kompiuteryje gali būti neįdiegtas FM bangų radiją palaikantis imtuvas arba jame iš viso neįdiegtas imtuvas. Norėdami rasti daugiau informacijos apie tai, kas įtraukta į kompiuterio konfigūraciją, patikrinkite dokumentus, pateiktus su kompiuteriu, arba kreipkitės į aparatūros gamintoją.

 • Kompiuteryje yra įdiegtas imtuvas, tačiau jis nesukonfigūruotas naudoti su Windows laikmenų centru. Norėdami jį sukonfigūruoti naudoti su Windows laikmenų centru, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parinktį parametrai, tada Bendra, dar Windows laikmenų centro sąranka, o tada spustelėkite Nustatyti TV signalą.

  2. Norėdami sukonfigūruoti imtuvą, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Sukonfigūravus imtuvą, turėtų pasirodyti radijo parinktis.

 • Kompiuteriui kilo sunkumų su imtuvo aparatūra. Įsitikinkite, ar imtuvo aparatūrai įdiegta dabartinė tvarkyklė ir ar FM bangų imtuvas yra įgalintas. Norėdami rasti daugiau informacijos apie tvarkykles, žr. skyrelį Naujinti tvarkykles.

 • Jeigu FM bangų radijas vis dar negroja, pagalbos kreipkitės į kompiuterio gamintoją.

Kodėl neaptiktos FM bangų radijo stotys?

Windows laikmenų centras negali rasti arba ieškoti silpno signalo radijo dažnių. Jeigu įvedate dažnį neautomatiniu būdu arba tiesiogiai nustatote silpną signalą turinčią stotį, Windows laikmenų centras šią stotį groja. Tačiau jeigu naudojatės režimu Ieškoti, Windows laikmenų centras silpną signalą apeis.

Norėdami gauti geriausius rezultatus, įsitikinkite, ar kabelis arba radijo antena yra prijungta prie kompiuterio ir ar ji tinkamai nustatyta priimti geriausią signalą. Norėdami tinkamai sutvarkyti aparatūrą, patikrinkite dokumentus, pateiktus su aparatūra. Jeigu FM bangų radijo signalas vis dar yra silpnas, norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į kompiuterio gamintoją.

Kompiuteriui galėjo kilti sunkumų su imtuvo aparatūra. Įsitikinkite, ar įgalinta imtuvo aparatūra ir ar įdiegta tinkama tvarkyklė. Norėdami greitai nustatyti, ar imtuvo aparatūra veikia, patikrinkite, ar galite žiūrėti TV. Norėdami šalinti triktis, patikrinkite aparatūros dokumentus.

Kodėl buvo sustabdytas FM bangų radijo grojimas?

Gali būti, kad kompiuteryje esanti imtuvo aparatūra turi ir FM bangų radijo, ir TV signalo įvestį. Kai kuriais atvejais šio tipo imtuvų aparatūra negali priimti FM bangų radijo, kai tuo pat metu priima TV signalą. Pvz.: jeigu FM bangų radijas naudoja imtuvą, kai Windows laikmenų centras turi pradėti planinį įrašymą, pasirodys pranešimas, kad FM bangų radijo seansas bus nutrauktas, kai tik prasidės įrašymas. Jeigu nieko nepasirinksite, Windows laikmenų centras automatiškai sustabdys FM bangų radijo grojimą ir pradės planinį įrašymą.

Jeigu prie kompiuterio yra prijungti Windows laikmenų centro įrenginių plėtikliai, kas nors laikmenų centro plėtiklyje gali būti nusistatęs TV programą arba FM bangų radiją ir valdo jūsų naudojamą imtuvo aparatūrą.

Kodėl klausantis FM bangų radijo negalima pasukti pirmyn arba atsukti atgal?

Grojant FM bangų radijui, Windows laikmenų centras nepalaiko pasukimo pirmyn arba atsukimo atgal funkcijų. Tačiau nuotolinio valdymo pulte galite pasirinkti mygtuką SKIP (praleisti) arba REPLAY (pakartotinai leisti), jeigu norite 29 sekundėmis peršokti į priekį arba 7 sekundėmis grįžti atgal.

Jei norite valdyti Windows laikmenų centrą nuotolinio valdymo pultu, turite turėti papildomą Windows laikmenų centro nuotolinio valdymo pultą.

Kodėl nerandu parinkties leisti FM bangų radiją?

Jeigu neseniai įdiegėte FM bangų radijo imtuvo aparatūrą arba prijungėte FM bangų radiją palaikantį imtuvą, gali būti, kad Windows laikmenų centras dar neaptiko pridėtojo imtuvo.

Norėdami pamatyti FM bangų radiją, privalote sukonfigūruoti imtuvą naudoti su Windows laikmenų centru, atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parinktį parametrai, tada Bendra, dar Windows laikmenų centro sąranka, o tada spustelėkite Nustatyti TV signalą.

 2. Norėdami sukonfigūruoti imtuvą, tęskite nustatymą. Sukonfigūravus imtuvą, turėtų pasirodyti parinktis radijas.

Kodėl nerandu internetinės radijo stoties?

Internetinių radijų išankstinės parinktys ir stotys parinktyje Radijas pasirodo tik tuomet, kai kompiuteryje yra įdiegta viena ar daugiau internetinių radijo partnerių taikomųjų programų. Jeigu parinktyje Radijas internetinio radijo nerandate, bandykite dar kartą atsisiųsti partnerių taikomąją programą.

Patikrinkite internetinio radijo partnerių taikomąsias programas, kurias galite įdiegti ir naudoti su Windows laikmenų centru. (Ekrane Pradėti slinkite prie parinkties Tinklo laikmena, o tada spustelėkite Programų biblioteka. Spustelėkite Muzika& Radijas, o tada Daugiau muzikos + Radijas ir peržiūrėkite galimų internetinio radijo partnerių sąrašą.)