TV laidų įrašymo kompiuteryje trikčių šalinimas

Jeigu kompiuteris neturi TV imtuvo, norint paleisti ir įrašyti TV Windows laikmenų centre, reikalingas analoginis arba skaitmeninis TV imtuvas.

Čia pateikti sprendimai kelioms dažniausiai pasitaikančioms problemoms įrašant TV į kompiuterį.

Rodyti viską

Kodėl atsiranda įrašymo konfliktų?

Pranešimą apie įrašymo konfliktus galite gauti tokiomis situacijomis:

 • Turite vieną TV imtuvą, tačiau vienu metu suplanavote daugiau įrašymų.

 • Turite daugiau nei vieną TV imtuvą, tačiau suplanavote daugiau įrašymų, nei turite imtuvų.

Paraginti vadovaukitės konfliktų sprendimo instrukcijomis ekrane. Jei išspręsite konfliktą, Windows laikmenų centras taip pat automatiškai išspręs konfliktą ir pasirinks įrašytiną laidą. Kartais Windows laikmenų centras vienai iš laidų gali nustatyti kitą datą ir laiką, bei nustatyti įrašymo tvarkaraštį įrašyti abi laidas. Dar kitaip, Windows laikmenų centras pagal nustatytą tvarką pasirenka, kurią laidą įrašyti:

 • Vienkartinis įrašymas (ne sekos dalis).

 • Sekų pirmenybės klasifikavimas, pvz.: serijų, raktažodžių ir neautomatinių įrašymų, gali būti apibendrinami kaip sekų pirmenybės.

 • Laida buvo suplanuota pirmiausiai.

Jei Windows laikmenų centras aptinka įrašymo konfliktą tarp skirtingų dviejų epizodų įrašymo užklausų, Windows laikmenų centras naudoja sekų pirmenybes sąraše ir pats nusprendžia, kurią laidą įrašyti. Norimas įrašyti sekas galite suklasifikuoti sekų pirmenybių sąrašo viršuje ir taip užtikrinti, kad esant konfliktui, šios sekos bus sėkmingai įrašytos. Jei planuojamos naujos sekos, prie sąrašo pridedamas mygtukas, todėl šios sekos yra vėliausios pirmenybės.

Nustatyti sekų įrašymo pirmenybę

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties TV + filmai, spustelėkite parinktį įrašyta TV, tada rodyti planinį, dar Serijos, o tada spustelėkite Keisti pirmenybes.

 2. Norėdami pirmenybių sąraše perkelti sekas aukštyn arba žemyn, naudokitės ekrane rodomais mygtukais aukštyn arba žemyn.

 3. Spustelėkite Atlikta ir grįžkite ekrane į parinktį Serijos.

Kodėl TV laida neįrašoma?

Laida gali būti neįrašoma dėl įvairių priežasčių. Norėdami patikrinti įrašymo retrospektyvos informaciją, kodėl laida neįsirašė, atlikite tokius veiksmus:

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties TV + filmai, spustelėkite įrašyta TV, tada rodyti planinį ir Retrospektyva.

 2. Norėdami tvarkyti sąrašą, spustelėkite Rūšiuoti pagal datą, Rūšiuoti pagal būseną arba Rūšiuoti pagal pavadinimą.

 3. Naudokitės rodyklių mygtukais ekrane pereiti sąraše. Kiekvienos sąraše pateiktos laidos būsena yra Įrašyta, Neįrašyta, Panaikinta, Atšaukta, Iš anksto ištuštinta arba Dalinis.

 4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie įrašymo būseną, spustelėkite toliau. Ekrano parinktyje retrospektyva rodomas išsamus elemento įrašymo retrospektyvos aprašas ir paaiškinimas.

Čia keletas priežasčių, kodėl laidos gali nebūtų įrašytos:

 • Įvyko konfliktas su kitu aukštesnės pirmenybės įrašymu. Daugiau informacijos apie

 • Planuotu laidos įrašymo metu nebuvo laisvo imtuvo.

 • Diske neužteko vietos ir nebuvo galima panaikinti įrašų, kad būtų sukurta daugiau vietos įrašyti. Norėdami panaikinti įrašus, žr. skyrelyje Įrašytų TV laidų valdymas: dažnai užduodami klausimai.

 • Suplanuotam įrašymui nėra prieinamų atnaujintų gidų sąrašų. Patikrinkite, ar naujausi Gido duomenys yra atsiųsti į Windows laikmenų centrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Gido atsisiuntimo trikčių šalinimas.

 • Transliuotojo arba turinio iniciatoriaus nustatyti apribojimai neleido įrašyti laidos.

 • Laida jau buvo įrašyta anksčiau. Windows laikmenų centras neįrašo laidų sekoje, jeigu ji jau buvo įrašyta anksčiau arba ji buvo ištrinta nepraėjus aštuonioms savaitėms.

 • Pasiekėte sekoje laikomų įrašų ribą. Arba turėsite panaikinti kitus sekoje esančius įrašus, arba padidinti sekoje laikomų įrašų ribą. Norėdami valdyti įrašus, žr. skyrelį Įrašytų TV laidų valdymas: dažnai užduodami klausimai.

 • Transliuotojas pakeitė tam tikro tinklo tvarkaraštį ar kanalo numerį, arba laida nebuvo transliuojama.

 • TV signalo nebuvo, nes nebuvo kanalo, TV signalas buvo atjungtas arba buvo išjungtas imtuvas.

 • Kompiuteris buvo išjungtas, arba maitinimas nutrūko tuo metu, kai turėjo būti įrašoma laida. Norint sėkmingai įrašyti laidą, kompiuteris privalo būti įjungtas arba veikti Pristabdymo, Atsitraukimo arba Užmigdymo režimu.

 • Jeigu turite skaitmeninės TV priedą, galėjo būti atjungtas infraraudonųjų spindulių (IR) valdymo kabelis – o tai Windows laikmenų centrui neleido perjungti kanalo ir pradėti įrašymo.

Kodėl nerandu įrašo?

Įrašytos laidos įrašo galite nerasti dėl šių priežasčių:

 • Laida nebuvo įrašyta arba ji buvo įrašyta, o vėliau ištrinta. Norėdami sužinoti, ar laida buvo įrašyta, ar panaikinta, galite patikrinti įrašymo retrospektyvą. Informaciją, kaip tai padaryti, rasite šio straipsnio pradžioje.

 • Įrašyta laida yra aplanke, kuris nepasiekiamas ir skiriasi nuo įrašymui nustatyto aplanko. Patikrinkite, ar aplankas, kuriame yra įrašas, pasiekiamas ir ar jį galima pasiekti iš jūsų kompiuterio. Atlikdami šiuos veiksmus taip pat galite pakeisti numatytąjį aplanką, kuriame įrašomos TV laidos:

  1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parinktį parametrai, tada TV, dar Įrašymo priemonė, o tada spustelėkite Įrašymo priemonės saugykla.

  2. Norėdami pasirinkti naują diską, spustelėkite mygtuką - arba +, esantį prie parinkties Įrašyti diske, tada Įrašyti ir eikite į ekraną įrašyta TV, tada dar kartą bandykite surasti įrašytą laidą.

 • Jeigu vis tiek nerandate įrašytos TV laidos, galite atlikti iešką aplanke Įrašytos TV programos (numatyta vieta C:\Vartotojai\Viešas\Įrašytos TV programos.) Jeigu įrašus išsaugote išoriniame diske, aplanko vieta gali būti pvz.: G:\Įrašytos TV laidos.

Kodėl buvo įrašytas netinkamas kanalas?

Jeigu TV signalą priimate per skaitmeninės TV priedus, Windows laikmenų centre gali įvykti klaida, kai pradėti įrašyti laidą keičiami kanalai. Kanalo keitimo klaida skaitmeninės TV priede gali įvykti dėl vienos iš šių priežasčių:

 • IR valdymo kabelis skaitmeninės TV priedo priekyje nustatytas netinkamai arba yra neprijungtas, todėl Windows laikmenų centras negali nusiųsti signalo skaitmeninės TV priedui ir pakeisti kanalo.

 • Gali būti netinkamai sukonfigūruotas skaitmeninės TV priedo TV kanalų keitimo greitis. Pvz.: pasirinkus neteisingą kanalų keitimo greitį, skaitmeninės TV priedas signalą gaus tik dviem, o ne trim Windows laikmenų centro perduodamiems kanalams ir trijų skaitmenų kanalą pakeis dviejų skaitmenų kanalu. Galite nustatyti TV signalą dar kartą ir pasirinkti kitą kanalų keitimo greitį.

  Pakeisti kanalų keitimo greitį

  • Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Nustatyti TV signalą ir tęskite vedlyje nurodytus veiksmus.

 • Windows laikmenų centras galėjo pamėginti nustatyti kanalą, kuris nepriklauso TV paslaugų paketui. Kai kuriais atvejais automatinis kai kurių skaitmeninės TV priedų elgesys įtakoja skaitmeninės TV priedo valdymą Windows laikmenų centre. Kai Windows laikmenų centras nustato kanalą, kurio nėra TV paslaugų pakuotėje, skaitmeninės TV priedas gali persijungti į numatytąjį kanalą, parodyti ekrane pranešimą, likti paskutiniame žiūrėtame kanale arba persijungti į pirmąjį pagal sąrašą žiūrimą kanalą. Visais atvejais skaitmeninės TV priedas atlieka numatytąjį veiksmą, kurio Windows laikmenų centras neaptinka, ir todėl Windows laikmenų centras panaikina iš sinchronizavimo ir įrašo ne tą kanalą. Norėdami apsisaugoti, kad Windows laikmenų centras nemėgintų prieiti ir įrašyti kanalų, kurių neužsisakote, turėtumėte išjungti į TV paslaugų paketą neįtrauktus kanalus atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parinktį parametrai, tada TV, dar Vedlys, o tada spustelėkite Redaguoti kanalus.

  2. Norėdami slinkti sąraše, naudokitės ekrane esančiais rodyklių mygtukais ir raskite kanalus, kuriuos norite rodyti arba slėpti. Spustelėjus kanalą, įklijos langas transliuoja tą kanalą.

   Įklijos lango iliustracija
   Įklijos lango iliustracija
  3. Prie kiekvieno kanalo pažymėkite arba panaikinkite žymės langelio žymėjimą. Pažymėjus žymės langelį, kanalas yra rodomas Gide; kai žymės langelis yra nepažymimas, kanalas neberodomas.

  4. Užbaigę keitimus, spustelėkite parinktį Įrašyti ir grįžkite į Gido parametrai ekraną.

  Jeigu ekrane pasirodo pranešimas, įrašant TV laidas negalimas joks kanalų keitimas tol, kol nebus atliekami veiksmai su skaitmeninės TV priedo nuotolinio valdymo pultu. Pranešimas gali sukelti keletą neteisingų įrašymų, ypač jeigu esate ne prie kompiuterio ir tuoj pat neišsprendžiate kilusios problemos.

Kas atsitinka, kai pritrūksta arba baigiasi laisva vieta standžiajame diske?

Informaciniai pranešimai apie nepakankamą arba pasibaigusią vietą diske parodo, kad standusis diskas, kuriame saugomos įrašytos TV laidos, yra beveik pilnas ir kad Windows laikmenų centras negalės baigti kito ir tolimesnių suplanuotų įrašų, kol nebus pakankamai vietos. Standusis diskas gali būti beveik pilnas, jeigu:

 • Yra keletas įrašų, kurių negalima panaikinti. Daugiau sužinosite skyrelyje Įrašytų TV laidų valdymas: dažnai užduodami klausimai.

 • Standžiajame diske, kuriame įrašomos TV programos, yra daug kitų įrašytų failų, pvz.: muzikos įrašų, nuotraukų arba vaizdo įrašų.

 • Įrašyta daug skaitmeninės TV laidų, kurių negalima panaikinti. Įrašytos kai kurių skaitmeninių kanalų TV laidos išlaiko išsamią padidinto vaizdo informaciją ir geresnę garso kokybę. Todėl įrašytų skaitmeninės TV laidų failų dydis yra didesnis nei standartinės TV, jos greičiau užpildo standųjį diską.

 • Standusis įrašymo diskas yra per mažas – tokiu atveju turėtumėte pakeisti jį kitokiu, didesniu disku.

  Norėdami tuoj pat atlaisvinti vietos diske, galite panaikinti kai kurias įrašytas TV laidas neautomatiniu būdu arba rasti daugiau vietos įrašams diske. Norėdami panaikinti įrašą, žr. skyrelį Įrašytų TV laidų valdymas: dažnai užduodami klausimai.

Kaip padidinti ribą, kad būtų galimą įrašyti daugiau laidų sekų?

Įrašymas buvo atšauktas, nes pasiekta sekoje laikomų įrašų riba. Norėdami užtikrinti, kad ateityje vyktų įrašymai, galite padidinti laikomų įrašų ribą. (Žr. skyrelį Įrašytų TV laidų valdymas: dažnai užduodami klausimai.)

Kodėl Windows laikmenų centras neranda norimo įrašyti kanalo?

Turėsite įjungti kanalą ir suplanuoti įrašymą iš naujo. Norėdami įjungti kanalą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parinktį parametrai, tada TV, dar Vedlys, o tada spustelėkite Redaguoti kanalus.

 2. Norėdami slinkti sąraše, naudokitės ekrane esančiais rodyklių mygtukais ir raskite kanalus, kuriuos norite rodyti arba slėpti. Spustelėjus kanalą, įklijos langas transliuoja tą kanalą.

 3. Pažymėkite norimo įjungti kanalo žymės langelį. Pažymėjus žymės langelį, kanalas yra rodomas Gide; kai žymėjimas panaikinamas, kanalas nebėra rodomas.

 4. Užbaigę keitimus, spustelėkite parinktį Įrašyti ir grįžkite į Gido ekraną parametrai.

Kodėl Windows laikmenų centrui nepavyko įrašyti?

Pabandykite suplanuoti įrašymą iš naujo. Kai kurios klaidos gali būti ištaisytos iš naujo suplanuojant įrašymą. Norėdami suplanuoti įrašymą iš naujo, žr. skyrelį Įrašytų TV laidų valdymas: dažnai užduodami klausimai. Kitos klaidos gali būti sudėtingesnės, ir gali tekti paleisti Windows laikmenų centro kompiuterį iš naujo.

Kodėl Windows laikmenų centrui nepavyko sustabdyti įrašymo?

Pabandykite įrašymą sustabdyti neautomatiniu būdu arba paleiskite kompiuterį iš naujo.

Kodėl Windows laikmenų centras negalėjo sukurti įrašymo failo?

Kompiuteryje nepakanka laisvos disko vietos arba aplankas Įrašytos TV laidos nebuvo rastas. Pabandykite panaikinti kai kuriuos įrašus ir sukurkite daugiau vietos diske; patikrinkite, ar aplankas Įrašytos TV laidos yra, o tada bandykite suplanuoti įrašymą iš naujo. Norėdami suplanuoti įrašymą iš naujo, žr. skyrelį Įrašytų TV laidų valdymas: dažnai užduodami klausimai.