Šalinti triktis su ieška

Čia rasite sprendimus kai kurioms bendriausioms problemoms ieškant failų.

Rodyti viską

Nežinau, kaip atlikti iešką.

Norėdami pradėti, galite naudoti ieškos lauką aplanko viršuje. Jis atlieka greitąją iešką dabartiniame aplanke arba jo poaplankiuose. Jei norite nustatyti išsamesnę iešką, atidarykite aplanką Ieška.

  • Atidarykite Iešką spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Ieška.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Rasti failą arba aplanką.

Windows neranda failo, kuris tikrai yra kompiuteryje.

Labiausiai tikėtina priežastis yra, kad ieškote apribotame vietų rinkinyje. Į indeksuotąsias vietas, naudojamų pagal numatytąją reikšmę, failų rinkinys, įeina bendrosios vietos, kuriose galbūt norėsite atlikti iešką. Tačiau galima išplėsti iešką įtraukus papildomas vietas į dabartinę iešką aplanke Ieška. Štai kaip tai padaryti:

  1. Ieškos srityje spustelėkite Papildoma ieška.

  2. Spustelėkite meniu Vieta, o tada spustelėkite Visur.

Patarimas

  • Jei norite ieškoti konkrečiame vietų rinkinyje, o ne visame kompiuteryje, spustelėkite meniu Vieta, o tada spustelėkitePasirinkti ieškos vietas.

Ieška neranda failų, kurie priklauso kitiems vartotojams.

Dėl privatumo į indeksą, įtraukiami tik jūsų failai, todėl pagal numatytąją reikšmę ieška atliekama tik šiuose failuose. Čia rasite būdus, kaip modifikuoti ieškas, kad failai, kurie priklauso kitam vartotojui, pasirodytų ieškos rezultatuose:

  1. Atidarykite aplanką, kuriame yra vartotojo failai, kuriuose norite atlikti iešką. Paprastai tai yra C:\Vartotojai\Vartotojas, kurVartotojas yra asmens, kieno failuose norite atlikti iešką, vardas. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  2. Atlikite iešką. Šie vartotojo failai bus ieškos rezultatų dalis.

Kai kurios ieškos užtrunka.

Jei ieškote neindeksuotose vietose, ieška gali sulėtėti, nes ieškos metu Windows turi peržiūrėti kiekvieną failą tose vietose. Galima įtraukti tas vietas į indeksą, kad būsimos ieškos būtų atliekamos greičiau. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Gerinti Windows ieškas naudojant indeksą: dažnai užduodami klausimai.

Pastaba

  • Galima įtraukti tik tas ieškas, kurios yra indeksuotos kompiuteryje. Tinklo vietų indeksuoti negalima, todėl jose ieškos bus atliekamos lėčiau, nei kompiuteryje esančiuose aplankuose.

Nerandu sistemos failo arba programos failo.

Norint pagreitinti įprastines ieškas, sistemos failai ir programos failai nebus įtraukti į indeksą. Jei norite ieškoti sistemos failo arba programos failo, keiskite dabartinės ieškos vietą aplanke Ieška iš Indeksas į Bet kur arba pasirinkite specialią ieškos vietą, pvz., konkretus standusis diskas arba aplankas. Atsiminkite, kad atliekant ieškas neindeksuotose vietose, ieškos bus lėtesnės nei įprasta.

Negaliu įtraukti tinklo vietos į indeksą.

Į indeksą gali būti įtraukti tik kompiuteryje esantys failai ir aplankai. Tai reiškia, kad tinklo vietose ieška bus atliekama lėčiau nei kompiuteryje esančiuose failuose.

Ką reiškia pranešimas apie tai, kad ieškos rezultatai gali būti lėti, nes tinklo vieta neindeksuota?

Atlikdami iešką aplanke Ieška arba meniu Pradėti, greitai gausite rezultatus, nes bus ieškoma tik indeksuotosevietose kompiuteryje. Jei keisite ieškos vietas aplanke Ieška arba atidarysite aplanką, kurio nėra indekse, ir atliksite iešką jame, ieška užtruks. Be to, ieškos už indekso ribų atliekamos tik ieškant failų pagal jų vardus, o į indekso ieškas įeina failų ypatybių ir turinio pasirinkimas. Jei dažnai ieškote lėtos vietos kompiuteryje, turėtumėte įtraukti ją į indeksą.

Ką reiškia pranešimas apie tai, kad ieškos rezultatai gali būti nebaigti, nes failai dar indeksuojami?

Windows renka informaciją apie failus kompiuteryje, kad atliktų greitas ir tikslias ieškas. Ši informacija saugoma indekse. Periodiškai sistema Windows turi naujinti indeksą. Jei atliksite iešką, kai bus naujinamas indeksas, rezultatai gali būti pasenę.

Ką reiškia pranešimas apie tai, kad ieška tinklo vietose ir prijungtuose įrenginiuose gali užtrukti?

Vietų, kurių nėra kompiuterio standžiajame diske—pvz., tinklo vietos ir laikmenų įrenginiai— negalima įtraukti į kompiuterio indeksą, todėl ieška šiose vietose užtruks ilgiau, nei ieška indeksuotuose kompiuteryje esančiuose failuose.

Ką reiškia pranešimas apie tai, kad vietos pasiekti negalima arba kad ieškos vietoje nėra laikmenos?

Atsiranda problema atliekant iešką vienoje ar daugiau pažymėtų vietų. Bendriausia priežastis yra tai, kad pažymėjote tinklo vietą arba prijungtą įrenginį, kuris šiuo metu neprijungtas prie kompiuterio. Taip pat įmanoma, kad pažymėjote keičiamosios laikmenos įrenginį, bet jame nėra laikmenos (pvz., atminties kortelės arba CD). Pasirinkite vietas ir bandykite ieškoti dar kartą.

Kodėl naudojant ieškos lauką, kartais ieška nepasileidžia, kol nebus paspaustas ENTER?

Jei atliekate iešką neindeksuotose vietose, turite paspausti ENTER, kad ieška pasileistų. Atsiminkite, kad atliekant ieškas neindeksuotose vietose, ieškos bus lėtesnės nei įprasta.

Kaip žinoti, kuriuose failuose ieška atliekama greitai?

Visose indekse esančiuose failuose ieška atliekama greitai. Pagal numatytąją reikšmę visi kompiuteryje esantys bendriausi failai yra indeksuoti. Indeksuotos vietos yra visi asmeniniame aplanke esantys failai (pvz., Dokumentai, Paveikslėliai, Muzika ir Vaizdo įrašai), o taip pat el. paštas ir autonominiai failai. Neindeksuoti failai yra programos failai ir sistemos failai. Tos vietos neindeksuotos, nes retai prireikia atlikti iešką tuose failuose, todėl jų neįtraukimas į indeksą paspartina ieškas.

Norėdami pamatyti visą indeksuotų vietų sąrašą, atidarykite Indeksavimo ir Ieškos parinktys.

  • Atidaryti parinktį Indeksavimas ir Ieškos parinktys spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, tada parinktį Indeksavimo parinktys.

    Indeksuotos vietos rodomos sąraše Indeksuoti šias vietas.