Šalinti TV žiūrėjimo kompiuteryje triktis

Čia pateikiami kai kurių bendrojo pobūdžio problemų, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi Windows Media Center žiūrėti TV savo kompiuteryje, sprendimai.

Rodyti viską

Kodėl gaunu klaidą, kai bandau žiūrėti TV?

Šioje lentelėje pateikiama informacija apie tai, kaip šalinti TV triktis.

Klaidos aprašas
Veiksmas

Imtuvas neįdiegtas (išorinis USB imtuvas)—Imtuvas neprijungtas, neturi atnaujintų tvarkyklių arba nesukonfigūruotas naudoti kartu su programa Windows Media Center.

Įsitikinkite, kad išorinis TV imtuvas yra prijungtas prie jūsų kompiuterio.

Daugiau informacijos apie tvarkyklės naujinimą rasite imtuvo dokumentacijoje.

Norėdami konfigūruoti imtuvą, kad jį būtų galima naudoti su Windows Media Center, ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV ir Nustatyti TV signalą.

Imtuvas nerastas (vidinė imtuvo kortelė)—Imtuvo plokštė neįdiegta, neįgalinta, neturi atnaujintų tvarkyklių arba nesukonfigūruota naudoti ją su Windows Media Center.

Įsitikinkite, kad TV imtuvo kortelė įtaisyta jūsų kompiuteryje.

Patikrinkite, ar yra nauja TV imtuvo kortelės tvarkyklės versija. Daugiau informacijos žr. Naujinti tinkamai neveikiančios aparatūros tvarkyklę.

Jei reikia pagalbos iš tvarkyklės gamintojo, žr. TV imtuvo kortelės naudojimo pagalbos gavimas.

Norėdami konfigūruoti TV imtuvo kortelę, kad ją būtų galima naudoti su Windows Media Center, ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV ir Nustatyti TV signalą.

Imtuvas naudojamas—Imtuvą gali naudoti kita programa.

Uždarykite visas kitas daugialypės terpės programas, kurios naudoja TV imtuvo įrenginį, ir pamėginkite žiūrėti tiesioginę TV transliaciją programoje Windows Media Center.

Imtuvo klaida (neleistinas TV formatas)—Imtuvo aparatūra nepalaiko TV formato pasirinktoje šalyje arba regione.

 • Perjunkite į kitą kanalą.

 • Paleiskite Windows Media Center iš naujo.

 • Paleiskite kompiuterį iš naujo.

Vaizdo įrašo klaida—Vaizdo dekoderį naudoja kitą programa.

Uždarykite visas kitas daugialypės terpės programas, kurios naudoja dekoderį, ir pamėginkite iš naujo.

Vaizdo klaida—Vaizdo dekoderis blogai veikia arba neįdiegtas.

 • Paleiskite Windows Media Center iš naujo.

 • Paleiskite kompiuterį iš naujo.

 • Pagalbos dėl dekoderio programinės įrangos pakartotino diegimo arba naujinimo kreipkitės į aparatūros gamintoją.

Garso įrenginio klaida—Garso plokštė neįdiegta, neįgalinta arba neturi atnaujintų tvarkyklių.

Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra įtaisyta garso plokštė.

Įgalinkite garso plokštę Windows įrenginių tvarkytuvėje.

Informacijos apie tvarkyklės naujinimą kreipkitės į aparatūros gamintoją.

Kodėl staigiai nutraukta TV laida arba pasikeitė kanalas?

Kai kuriuose TV imtuvo įrenginiuose yra FM radijo įvestis ir TV signalo įvestis. Kai kurie iš šių įrenginių negali tuo pačiu metu priimti FM radijo signalo ir TV signalo. Pvz., jeigu FM bangų radijas naudoja imtuvą, kai Windows Media Center turi pradėti planinį įrašymą, gali atsirasti įspėjimas, kad FM bangų radijo seansas bus nutrauktas, kai tik prasidės TV programų įrašymas. Jeigu nepasirinksite, Windows Media Center automatiškai sustabdys FM bangų radijo leidimą ir pradės planinį TV programų įrašymą. Daugiau informacijos apie TV imtuvus žr. TV jūsų kompiuteryje: Kaip perprasti TV signalus ir TV imtuvus?

Jei esate prijungę vieną ar kelis Windows Media Center plėstuvus prie namų tinklo ir tik vieną TV imtuvo įrenginį, kas nors kitas gali naudoti TV imtuvą kitame kambaryje.

Kodėl negalima keisti kanalų programoje Windows Media Center?

Jei gaunate TV signalą per skaitmeninius TV priedus, o Windows Media Center negali keisti kanalų arba keičia juos neteisingai, patikrinkite, ar:

 • Infraraudonojo nuotolinio valdymo kabelis, dar vadinamas IR kartotuvu, gali būti neprijungtas. Jei jis prijungtas, gali būti, kad jis neteisingai padėtas priešais skaitmeninį priedą. Jei IR kartotuvas neprijungtas arba neteisingai padėtas, Windows Media Center negali siųsti signalo skaitmeninės TV priedui, kad būtų pakeistas kanalas.

  Jei atsirado problemų teisingai dedant IR kartotuvą prieš skaitmeninės TV priedą, bandykite naudoti šviesą, kad skaitmeninės TV priede rastumėte signalų imtuvą.

 • Jei kanalai nuolat neteisingai keičiasi, IR pagrindiniai kodai TV signalo sąrankos metu gali būti netinkamai sukonfigūruoti. Norėdami sukonfigūruoti TV signalą iš naujo, meniu pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV ir Nustatyti TV signalą.

Kodėl visuose standartinės TV kanaluose nėra TV signalo?

Yra du TV signalų tipai: standartinis ir skaitmeninis. Jei gausite pranešimą, kad Windows Media Center neaptiko TV signalo standartiniame kanale, tai gali būti dėl vienos iš šių priežasčių:

 • Jei gaunate TV signalą per bevielę anteną, kanalas gali būti laikinai nepasiekiamas, arba galite negauti signalo.

 • Jei esate kabelinių ar palydovinių paslaugų abonentas, jūsų abonementas gali neapimti kanalo, kurį mėginate žiūrėti. Norėdami pašalinti kanalus, kurių nematote, ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, dar Vedlys ir Redaguoti kanalus.

 • Jei TV signalas pereina per kabelinės ar palydovinės TV priedą, jis gali būti neperjungtas į atitinkamą kanalą. Įsitikinkite, ar skaitmeninės TV priedas perjungtas į kanalą, kurį bandote rasti.

 • Jei prie kompiuterio prijungėte vieną ar kelis TV imtuvo įrenginius, problema galėjo iškilti dėl vieno iš TV imtuvų. Įsitikinkite, kad kiekvienas TV imtuvas yra įgalintas ir reikiamos tvarkyklės yra įdiegtos. Norėdami įsitikinti, kad jūsų TV imtuvas yra suderinamas su Windows Vista, apsilankykite svetainėje Windows Vista Suderinamos įrangos sąrašas.

 • Jei TV signalą gaunate iš bevielės antenos ar sieninio kabelinės TV lizdo, įsitikinkite, kad kabelis tinkamai įjungtas į jūsų TV imtuvo aparatūros TV-IN lizdą.

 • Jei jūsų TV signalas eina per skaitmeninį kabelinės ar palydovinės TV priedą, įsitikinkite, kad tas skaitmeninis priedas yra įjungtas ir įjungti šie kabeliai:

  • Kabelis jungia TV signalą ir skaitmeninės TV priedą.

  • Kabelis, jungiantis jūsų skaitmeninį priedą prie jūsų TV imtuvo aparatūros TV-IN lizdo.

 • Kreipkitės į TV paslaugų teikėją, kad užtikrintumėte, jog paslaugos teikimas yra suaktyvintas ir neatsirado jokių techninių kliūčių.

Kodėl nėra TV signalo visuose skaitmeninės antenos TV kanaluose, kurie identifikuoti programoje Windows Media Center?

Jei naudojate bevielę anteną ir skaitmeninį TV imtuvą skaitmeniniam signalui gauti, ir gaunate pranešimą, kad Windows Media Center negali aptikti nė vieno skaitmeninio kanalo TV signalo, pamėginkite taikyti tokius sprendimus:

 • Įsitikinkite, kad gaunate pakankamai stiprų signalą. Norėdami tai padaryti, perkelkite anteną į be kliūčių pasiekiamą vietą ir patikrinkite signalo stiprumą programoje Windows Media Center.

  Norėdami patikrinti skaitmeninės TV kanalų signalo stiprumą, ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV ir Skaitmeninės TV antenos signalo stiprumas.

 • Įsitikinkite, kad bendraašis kabelis yra tvirtai prijungtas tiek prie skaitmeninės TV imtuvo įrenginio, tiek prie skaitmeninės TV antenos. Kai kuriuose skaitmeninės TV imtuvuose yra daugiau nei viena jungtis, taigi įsitikinkite, kad kabelis prijungtas prie TV-IN lizdo.

 • Patikrinkite savo skaitmeninės TV antenos informaciją ir įsitikinkite, kad jį suderinama su skaitmenine TV.

 • Jei turite skaitmeninės TV antenos signalo stiprintuvą, įsitikinkite, kad kabelis patikimai juos jungia ir kad signalo stiprintuvas prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Kodėl negaliu gauti konkretaus skaitmeninės antenos TV kanalo signalo?

Jei naudojate bevielę anteną ir skaitmeninį TV imtuvą skaitmeniniam signalui gauti, ir gaunate pranešimą, kad Windows Media Center negali aptikti nė vieno skaitmeninio TV antenos signalo, priežastys gali būti tokios:

 • Antenos padėtis arba vieta yra tokia, kad nepavyksta gauti stipraus nenutrūkstamo skaitmeninės TV signalų. Pamėginkite perkelti anteną taip, kad gautumėte stipresnį TV signalą, tada patikrinkite signalo stiprumą programa Windows Media Center.

  Norėdami patikrinti skaitmeninės TV kanalų signalo stiprumą, ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV ir Skaitmeninės TV antenos signalo stiprumas.

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie antenos perkėlimą signalo stiprumui padidinti, žr. kartu su antena pateiktus dokumentus.

 • Kai kurie belaidžiai tinklai, mobilieji telefonai, mikrobangos ir radijo signalai gali trikdyti belaidės skaitmeninės TV signalą. Bandykite išjungti vieną iš jų, kol žiūrite tiesiogiai transliuojamą skaitmeninę TV, kad pamatytumėte, ar kuris nors iš minėtųjų įrenginių trukdo gauti TV signalą.

 • Jei gaudami signalą pastebėsite ilgas pauzes, tam tikru dienos metu kanalas netransliuoja TV programų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. TV programų sąrašus.

 • Jei gyvenate Europoje ir turite anteną, kuri palaiko Skaitmeninio vaizdo transliavimą – žemėje (DVB-T) kanalus, Windows Media Center nuskaitymo metu galėjo būti identifikuoti kanalai, kurių negaunate. Galite pašalinti šiuos kanalus iš Windows Media Center vedlio sąsajos atlikdami šiuos veiksmus:

  Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parinktį parametrai, tada TV, dar Vedlys, o tada spustelėkite Redaguoti kanalus.

Kodėl negaliu gauti stipraus skaitmeninės kabelinės TV kanalo signalo?

Jei būsite įspėti, kad Windows Media Center neaptiko TV signalo skaitmeniniame kabelinės TV kanale, tai gali būti dėl vienos iš šių priežasčių:

 • Galėjote neužsisakyti skaitmeninio kabelinio kanalo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jums teikiamą paslaugą, kreipkitės į savo kabelinės TV įmonę. Jei kanalas yra vedlyje, kuris nepriklauso jūsų kabelinės TV tarnybai, galite jį pašalinti atlikdami tokius veiksmus:

  Ekrane pradėti pereikite prie parinkties Užduotys, spustelėkite parinktį parametrai, tada TV, dar Vedlys, o tada spustelėkite Redaguoti kanalus.

 • Turima kabelinės TV plokštė gali būti netinkamai įdėta. Įdėkite kabelinės TV plokštę iš naujo ir pamėginkite įjungti. Jei Windows Media Center reikalauja, kad nustatytumėte kabelinę plokštę dar kartą; vykdykite nurodymus vedlyje.

Pastabos

 • Windows Media Center programa yra tik sistemose Windows Vista Home Premium ir Windows Vista Ultimate.

 • Norint Windows „Media Center“ leisti ir įrašyti tiesioginę televizijos programą būtinas analoginės arba skaitmeninės TV imtuvas. Jei kompiuteryje nėra TV imtuvo plokštės, galite ją pridėti. Daugiau informacijos, kaip įsigyti TV imtuvo plokštę, rasite Pagalba naudojantis TV imtuvo kortele arba kreipkitės į savo kompiuterio gamintoją.