Šalinti nuotolinio darbalaukio triktis

Čia rasite sprendimus kai kurioms bendriausioms problemoms su jungimusi prie nuotolinio darbalaukio.

Rodyti viską

Negaliu jungtis prie nuotolinio kompiuterio.

Atsižvelgiant į matomo klaidos pranešimo tipą, čia pateikti keli dalykai, kuriuos galite išbandyti:

Nepakanka atminties. Uždarykite kitas programas, o tada bandykite jungtis iš naujo. Jei problema kartosis, paleiskite kompiuterį iš naujo, o tada bandykite jungtis dar kartą. Jei vis tiek negalėsite jungtis, kreipkitės į tinklo administratorių arba techninį palaikymą. (Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Apsisaugoti nuo atminties stokos problemų.)

Tinklo klaida. Įsitikinkite, ar įjungtas kelvedis (tik namų tinkluose), ar eterneto kabelis prijungtas prie tinklo plokštės (tik belaidžiuose tinkluose), ar įjungtas kompiuterio bevielis perjungtuvas (tik mobiliuosiuose kompiuteriuose belaidžiuose tinkluose) ir ar veikia tinklo plokštė. Jei problema kartosis, kreipkitės į tinklo administratorių arba asmenį, kuris sukūrė tinklą.

Nerastas nuotolinis kompiuteris. Paprašykite nuotolinio kompiuterio administratoriaus patikrinti kompiuterio vardą ir įsitikinkite, ar teisingai įvedėte vardą. Jei vis tiek negalite jungtis, bandykite įvesti nuotolinio kompiuterio IP adresą.

Jungiant namų kompiuterį prie kompiuterio kolektyviniame domene reikia tarpinio veiksmo, kad būtų užtikrinta kompiuterių sąveika. Vienas būdas tai atlikti yra nustatyti virtualaus privačiojo tinklo (VPN) ryšį su kolektyviniu tinklu. Kitas būdas – naudoti Terminalų tarnybų šliuzo serverį. Jei atsiranda problemų atliekant šiuos veiksmus, kreipkitės į sistemos administratorių arba techninį palaikymą.

Taip pat įmanoma jungti du namų kompiuterius per internetą. Tačiau tam būtinos išsamios žinios apie kelvedžio konfigūravimą, prievado susiejimus ir IP adresus.

Jei įgalintas autentifikavimas, turite įvesti visą kompiuterio vardą (pvz., 1Kompiuteris.Example.com) dialogo lango Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio skirtuke Bendra. Norėdami sužinoti viso kompiuterio vardo aprašymą, žr. „Kas yra visas kompiuterio vardas?“ sekcijoje Nuotolinis darbalaukis: dažnai užduodami klausimai.

 • Norėdami sužinoti, koks įgalintas autentifikavimo lygis:

  1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

  2. Dialogo lange Nuotolinio darbalaukio ryšys spustelėkite Parinktys, o tada spustelėkite skirtuką Išsamiau.

 • Norėdami rasti visą nuotolinio kompiuterio vardą, atlikite šiuos veiksmus nuotoliniame kompiuteryje:

  • Atidarykite aplanką Sistema spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Sistema.

  Visą kompiuterio vardą rasite būdami Kompiuterio pavadinimas, domenas ir darbo grupės parametrai.

Čia rasite kelias galimas ryšio problemas:

 • Nuotolinio darbalaukio prievadą gali blokuoti užkarda.

  Jei naudojate sistemos Windows užkardą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Atidarykite Windows užkardą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sauga, o tada Windows užkarda.

  2. Spustelėkite Leisti programą per Windows užkardą. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  3. Pažymėkite žymės langelį Nuotolinis darbalaukis.

  Jei naudojate kitą užkardą, įsitikinkite, ar Nuotolinio darbalaukio prievadas (paprastai 3389) atidarytas.

 • Nuotoliniame kompiuteryje gali būti neįgalinti nuotoliniai ryšiai. Norėdami tai ištaisyti:

  1. Nuotoliniame kompiuteryje spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite Kompiuteris ir Ypatybės.
  2. Būdami kairiojoje srityje spustelėkite Nuotoliniai parametrai. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  3. Nuotoliniame darbalaukyje spustelėkite Leisti ryšius iš kompiuterių, veikiančių su bet kuria Nuotolinio darbalaukio ryšio versija arba Leisti ryšius tik iš tų kompiuterių, kuriuose veikia Nuotolinis darbalaukis su Tinklo lygio autentifikavimu.

  4. Spustelėkite parinktį Gerai.

 • Negalite jungtis nuotoliniu būdu, jeigu jūsų vartotojo abonementas neturi slaptažodžio. Norėdami pridėti slaptažodį prie abonemento, žr. skyrelį Slaptažodžiu apsaugoti kompiuterį.

 • Nuotolinis kompiuteris gali būti labai užimtas, kad priimtų daugiau ryšių šiuo metu. Palaukite, o tada bandykite jungtis dar kartą.

Negaliu įeiti į nuotolinį kompiuterį.

Jei matote nuotolinio kompiuterio įėjimo langą, bet negalite įeiti, įtraukite save į Nuotolinio darbalaukio vartotojų grupę arba į kitą grupę, turinčią administratoriaus teises nuotoliniame kompiuteryje (arba paprašykite nuotolinio kompiuterio administratoriaus tai atlikti). Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Įtraukti vartotojo abonementą į grupę.

Negaliu kopijuoti teksto iš nuotolinio kompiuterio į savo kompiuterį.

Įsitikinkite, ar peradresavote Mainų juostą, kad kompiuteris galėtų ją naudoti nuotoliniame kompiuteryje. Jei norite:

 1. Atidarykite Nuotolinį darbalaukio ryšį spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Nuotolinio darbalaukio ryšys.

 2. Dialogo lange Nuotolinio darbalaukio ryšys spustelėkite Parinktys, o tada spustelėkite skirtuką Vietiniai ištekliai.

 3. Būdami Vietiniai įrenginiai ir ištekliai, pažymėkite žymės langelį Mainų sritis, o tada spustelėkite Jungtis.

Kai minimizuoju dialogo langą Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio, ekranas pasidaro tuščias.

Tai gali sukelti slaptažodžiu apsaugotos ekrano užsklandos naudojimas. Neminimizuokite dialogo lango Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio, jei turite slaptažodžiu apsaugotą ekrano užsklandą arba nenaudokite slaptažodžiu apsaugotos ekrano užsklandos.

Nuotolinio kompiuterio ekrano užsklanda tuščia.

Kai ekrano užsklanda pasirodo nuotoliniame darbalaukyje, pagal numatytąją reikšmę ji tuščia. Tai įprasta.

Mano įrašyti kredencialai neveikia.

Jei kompiuteris yra domeno dalis, kaip numatyta negalėsite įrašyti kredencialus, kai jungiatės prie nuotolinio kompiuterio. Galite tai paskeisti.

Kad atliktumėte šiuos veiksmus, turite būti prisiregistravę kaip administratorius.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Įrašykite gpedit.msc, ir spustelėkite klavišą ENTER. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.
 2. Parinktyje Kompiuterio konfigūracija dukart spustelėkite parinktį Administravimo šablonai, dukart spustelėkite Sistema ir taip pat Kredencialų delegavimas.

 3. Dešiniojoje srityje dukart spustelėkite parinktį Leisti įrašytus kredencialus tik su NTLM serverio autentifikavimu.

 4. Pasirodžiusiame dialogo lange spustelėkite parinktį Įjungti ir tada Rodyti.

 5. Dialogo lange Rodyti turinį spustelėkite Pridėti, įrašykite nuotolinio kompiuterio pavadinimą (serverio) šiuo formatu: TERMSRV\<kompiuteriopavadinimas> ir spustelėkite parinktį Gerai.

  Pastaba

  • Patikrinkite, ar „TERMSRV” įrašėte didžiosiomis raidėmis. <kompiuteriopavadinimas> gali būti tam tikro kompiuterio pavadinimas (pvz.: TERMSRV/myremotepc) arba naudokite žvaigždutę (*) nurodyti kompiuterių grupę (pvz.: TERMSRV/* arba TERMSRV/*.corp.com). <kompiuteriopavadinimas> turi būti toks, koks jis yra įvestas lange Kompiuteris parinktyje Nuotolinis darbalaukis jugntis prie nuotolinio kompiuterio.