Baigus darbą su kompiuteriu, svarbu tinkamai jį išjungti—ne tik energijai taupyti, bet ir tam, kad įsitikintumėte, jog duomenys įrašyti ir kompiuteris yra saugus. Kompiuteris pasileis greitai, kai kitą kartą jį naudosite.

Meniu Pradėti naudokite Maitinimo mygtuką

Norėdami išjungti kompiuterį, spustelėkite mygtuką PradėtiMygtukas Pradėti, o tada spustelėkite mygtuką Maitinimas, esantį apatiniame dešiniajame meniu Pradėti kampe. Maitinimo mygtukas paprastai atrodo taip:
Maitinimo mygtuko, kai jis parengtas užmigdyti kompiuterį, paveikslėlis
Maitinimo mygtukas (užmygimo)

Paspaudus šį mygtuką, kompiuteris užmiega. Windows automatiškai įrašo darbą, ekranas išsijungia ir triukšmas, sklindantis iš kompiuterio vėduoklės, dingsta. Paprastai ant kompiuterio korpuso mirksi lemputė arba ji pasidaro geltona, kai nurodo, kad kompiuteris užmiega. Visas procesas užtruks kelias sekundes.

Kadangi Windows įrašo darbą, nereikia uždaryti programų ir failų prieš užmiegant kompiuteriui. Kai kitą kartą jungsite kompiuterį (ir įvesite slaptažodį, jei reikia), ekranas atrodys lygiai taip, kaip ir prieš išjungiant kompiuterį.

Norėdami nutraukti laukimo būseną, paspauskite maitinimo mygtuką ant kompiuterio korpuso. Kadangi nereikia laukti, kol pasileis Windows, kompiuteris nutraukia laukimo būseną per kelias sekundes ir galima beveik tuoj pat dirbti toliau.

Pastaba

 • Kol kompiuteris yra užmygimo būsenoje, jis suvartoja labai mažą energijos kiekį jūsų darbui išlaikyti atmintyje. Jei naudojate mobilųjį kompiuterį, nesijaudinkite— baterija neišseks. Po to, kai kompiuteris yra užmygimo būsenoje kelias valandas arba senka baterija, darbas įrašomas į standųjį diską ir tada kompiuteris visiškai išjungiamas, nevartojant energijos.

Kodėl Maitinimo mygtukas gali atrodyti kitaip

Meniu Pradėti maitinimo mygtukas gali pakeisti išvaizdą. Kai kuriomis sąlygomis, mygtukas atrodo taip:

Maitinimo mygtukas, kai jis parengtas baigti kompiuterio darbą, paveikslėlis
Maitinimo mygtukas (išjungimo)

Spustelėjus šios formos mygtuką, kompiuteris išjungiamas. Skirtingai nuo užmygimo būsenos, išjungimas uždaro visas programas kartu su Windows ir tada visiškai išjungiamas ekranas ir kompiuteris. Kadangi išjungimas neįrašo darbo, prieš išjungiant kompiuterį, reikia įrašyti savo darbą.

Maitinimo mygtukas išjungia kompiuterį tokiomis sąlygomis:

 • Kompiuterio aparatūroje nėra Užmygimo parinkties.

 • Jūs arba kompiuterio administratorius nustatė, kad maitinimo mygtukas visada išjungtų kompiuterį. (Parametrus galima pakeisti vykdant nurodymus žemiau.)

  Keisti Maitinimo mygtuko parametrus

  1. Atidarykite Maitinimo parinktis spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, o tada Maitinimo parinktys.

  2. Šiuo metu pasirinktame energijos vartojimo plane spustelėkite Keisti suplanuotus parametrus.

  3. Dialogo lange Redaguoti suplanuotus parametrus spustelėkite Keisti išplėstinius energijos vartojimo parametrus.

  4. Dialogo lange Energijos vartojimo parinktys spustelėkite pliuso ženklą (+), esantį prie Energijos vartojimo mygtukai ir dangtis, sąrašui išplėsti.

  5. Spustelėkite pliuso ženklą (+), esantį prie Meniu Pradėti energijos vartojimo mygtukas, sąrašui išplėsti.

  6. Stalinio kompiuterio sąraše Parametras spustelėkite Maitinimo mygtuko parametrą.
   – arba –
   Mobiliojo kompiuterio sąrašuose Baterija įjungta ir Prijungta spustelėkite Maitinimo mygtuko parametrus.

  7. Spustelėkite Gerai.

   Jei esate prisijungęs prie tinklo domeno, tinklo administratoriaus nustatyti parametrai (Grupės strategijos parametrai) gali neleisti atlikti aukščiau esančių veiksmų.

Maitinimo mygtukas turi dar vieną formą. Jei kompiuteris nustatytas gauti naujinimus automatiškai ir naujinimus jau galima diegti, jame pasirodo mygtukas su skydeliu:

Maitinimo mygtukas, kai jis parengtas diegti kompiuterio naujinimus ir išjungti kompiuterį, paveikslėlis
Maitinimo mygtukas (naujinimų diegimas ir išjungimas)

Spustelėjus šios formos mygtuką, Windows diegia naujinimus ir išjungia kompiuterį, pasibaigus diegimui.

Pastaba

 • Kompiuterio paleidimas po išjungimo užtruks ilgiau negu po laukimo būsenos nutraukimo iš užmygimo—paprastai 30 arba daugiau sekundžių priklausomai nuo kompiuterio spartos.

Kada išjungti

Nors kompiuterio užmygimas yra greičiausias būdas jam išjungti ir geriausia parinktis greitai tęsti darbą, yra tam tikri atvejai, kai reikėtų jį išjungti vietoje:

 • Pridedate arba plėtojate aparatūrą kompiuteryje—pvz., diegdami atmintį, diskų įrenginį, garso plokštę arba vaizdo plokštę. Išjunkite kompiuterį ir tada atjunkite jį nuo energijos šaltinio prieš tęsdami plėtotę.

 • Pridedate spausdintuvą, monitorių, aparatūrą arba kitą įrenginį, kuris neprijungtas prie universalios nuosekliosios magistralės (USB) arba IEEE 1394 prievado kompiuteryje. Išjunkite kompiuterį prieš prijungdami įrenginį.

Norėdami išjungti kompiuterį, spustelėkite rodyklę, esančią prie Užrakinti mygtuko ir pasirinkite Išjungti.

Mygtuko Užrakinti su išplėstu meniu paveikslėlis
Spustelėkite rodyklę, esančią prie mygtuko Užrakinti, parinkčiai Išjungti pasiekti

Pastaba

 • Pridedant aparatūrą, naudojančią USB kabelį, nereikia pirma išjungti kompiuterio. Naujesni įrenginiai naudoja USB kabelius. USB kabelis atrodo taip:

  USB kabelio paveikslėlis
  USB kabelis

Mobiliojo kompiuterio vartotojai: Uždaryti dangtį

Turint mobilųjį kompiuterį, yra lengvesnis būdas kompiuteriui išjungti: Uždaryti dangtį. Galima pasirinkti, kad kompiuteris būtų užmygimo būsenoje, išjungtas arba įvesta kita energijos taupymo būsena. Žr. Keisti tai, kas nutinka uždarius mobilųjį kompiuterį.

Savo mobilųjį kompiuterį galite išjungti ir paspausdami maitinimo mygtuką ant kompiuterio korpuso. Žr. Keisti mygtuko Maitinimas funkciją mobiliajame kompiuteryje.