Pašalinti „Internet Explorer 8“

Informacija taikoma „Windows Internet Explorer 8“.

„Internet Explorer 8“ įdiegta kaip Windows naujinimas. Atlikite šiuos veiksmus, jei norite pašalinti „Internet Explorer 8“:

  1. Atidarykite Programos ir Funkcijos spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Programos, o tada Programos ir funkcijos.

  2. Kairiojoje srityje spustelėkite Rodyti įdiegtus naujinimus.

  3. Pasirinkite „Internet Explorer 8“ ir spustelėkite Pašalinti. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  4. Sekite šiomis ekrano instrukcijomis, jei norite pašalinti „Internet Explorer 8“.

  5. Tai atlikę, paleiskite Windows iš naujo.

Pastaba

  • Jei pašalinote, nes turėjote senesnę versiją arba „Internet Explorer 8“ neteisingai veikė, galite iš naujo įdiegti po 5 žingsnio.

  • Jei iš naujo neįdiegsite „Internet Explorer 8“, vėl bus taikomi prieš įdiegiant „Internet Explorer 8“ kompiuteryje buvę „Internet Explorer 7“ ir „Internet Explorer 7“ naujinimai. Paleiskite Windows Naujinimas, kad užtikrintumėte, jog kompiuteryje netrūksta naujausių „Internet Explorer 7“ naujinimų.