Lengvos prieigos funkcijos Windows laikmenų centre

Windows laikmenų centras veikia su šiomis Windows Vista prieigos funkcijomis: diktoriaus, didintuvo ir aprašomojo vaizdo tarnybų (DVS). Galite naudoti diktoriaus funkciją keisti tekstą į kalbėjimą, nustatyti didintuvą pagerinti matotumą ekrane ir suaktyvinti savo TV aprašomojo vaizdo tarnybas (DVS).

Diktoriaus funkcijos naudojimas

Diktoriaus funkcija – tai tekstą į kalbėjimą keičianti sistemos Windows Vista programa skirta akliems arba regėjimo negalią turintiems vartotojams. Diktorius skaito tai, kad kas rodoma ekrane: aktyvių langų, meniu parinkčių arba rašomo teksto turinį.

Windows laikmenų centras palaiko pagrindinę naršomą diktoriaus funkciją ir kitas skaitymo priemones, kurios veikia su programa Active Accessibility 2.0. Informacijos apie tai, kaip Windows Vista ir Windows laikmenų centre veikia diktoriaus funkcija, ieškokite skyrelyje Girdimą tekstą skaityti garsiai diktoriumi.

Didintuvo naudojimas

Didintuvas – tai sistemos Windows Vista programa, palengvinanti skaitomumą ekrane tiems, kurie turi regėjimo negalią. Didintuvas sukuria specialų langą, kuriame rodoma padidinta ekrano dalis.

Windows laikmenų centras palaiko didintuvo funkciją ir kitus ekrano didintuvus, veikiančius su „DirectX“ – Microsoft daugialypės terpės taikomųjų programų sąsajomis, sukurtomis veikti sistemose Windows.

Informacijos apie tai, kaip Windows Vista ir Windows laikmenų centre veikia didinamojo stiklo funkcija, ieškokite skyrelyje Padaryti, kad ekrane rodomi elementai būtų didesni (padidinimo stiklas).

Aktyvinti aprašomųjų vaizdų tarnybą (DVS)

DVS pateikia vizualiai pagerintus rodinius su papildoma informacija apie vaizdus ekrane. DVS nepalaikoma visuose reginuose. Galite kreiptis į savo TV paslaugos teikėją ir klausti, ar jūsų regione palaikoma DVS.

Jeigu jūsų kompiuteryje nėra TV, pasirinktinio analoginės arba skaitmeninės TV imtuvo, reikalingo leisti arba įrašyti TV Windows laikmenų centre.

  1. Ekrane pradėti pereikite prie Užduotys, spustelėkite parametrai, tada TV, ir Garsas.

  2. Būdami Garsas pakeiskite parinktį į SAP – tai darykite naudodamiesi ekrano mygtukais + ir -.

    Taip suaktyvinsite DVS. Žinokite, kad antrosios garso programos (SAP) kanale gali būti papildomas garso takelis su papildomais garso komentarais, DVS arba vertimu į kitas kalbas.

  3. Užbaigę keitimus, spustelėkite Įrašyti ir ekrane grįžkite į TV parinktį parametrai.