Naudoti tekstą arba vaizdines garsų alternatyvas

Windows pateikia parametrus, kaip daugelyje programų vietoje garsų naudoti ženklus. Šiuos parametrus galite nustatyti puslapyje Naudoti tekstą arba vaizdines alternatyvas garsams, Lengvos prieigos neįgaliesiems centre.

  1. Atidarykite puslapį Naudoti tekstą arba vaizdines alternatyvas garsams spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Lengva prieiga, Lengvos prieigos neįgaliesiems centras, o tada Naudoti tekstą arba vaizdines alternatyvas garsams.

  2. Pasirinkite norimas naudoti parinktis:

    • vietoje garsų įjunkite vaizdinius informacinius pranešimus. Ši parinktis nustato Garsinių informacinių pranešimų veikimą, įėjus į Windows. Garsiniai informaciniai pranešimai pakeičia sistemos garsus ženklais, pvz., blykstelėjimas ekrane, taip, kad sistemos įspėjimai būtų pastebėti, nors jie nesigirdi. Galite pasirinkti norimą Garsinių informacinių pranešimų įspėjimo būdą.

    • Įjunkite kalbinio dialogo teksto antraštes. Ši parinktis iškviečia Windowsteksto antraštes vietoje garsų, kad parodytų kompiuteryje vykstantį veiksmą (pavyzdžiui, dokumento spausdinimo pradžia arba pabaiga).