Naudoti kompiuterį be ekrano (optimizuoti dėl aklumo)

Windows yra daug priemonių, kurios leidžia naudoti kompiuterį be ekrano. Pavyzdžiui, tekstas, esantis ekrane, gali būti skaitomas naudojant Diktorių arba Windows gali apibūdinti veiksmus ekrane.

Šių priemonių parametrus galite įjungti arba nustatyti Naudoti kompiuterį be rodymo puslapio Lengvos prieigos neįgaliesiems centre.

  1. Atidarykite puslapį Naudoti kompiuterį be ekrano spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Lengva prieiga, Lengvos prieigos neįgaliesiems centras, o tada Naudoti kompiuterį be ekrano.

  2. Pasirinkite norimas naudoti parinktis:

    • įjunkite Diktorių. Ši parinktis nustato Diktoriaus veikimą įėjus į Windows. Diktorius skaito garsiai tekstus, esančius ekrane, ir apibūdina kai kuriuos įvykius (pvz.: klaidos pranešimų pasirodymas), kurie įvyksta naudojantis kompiuteriu.

    • Įjunkite Garsinį apibūdinimą. Ši parinktis nustato Garsinio apibūdinimo veikimą įėjus į Windows. Garsinis apibūdinimas apibūdina veiksmus vaizdo įrašuose.

    • Išjunkite visas nereikalingas animacijas. Ši parinktis išjungia animacijos efektus, pvz.: išblukimo efektas, kai uždaromas langas arba kiti elementai.

    • Kaip ilgai Windows informacinių pranešimų dialogo langai turėtų likti atidaryti? Ši parinktis nustato, kaip ilgai informaciniai pranešimai rodomi ekrane prieš juos uždarant.