Jei norite išsiaiškinti, kas bus rodoma per TV dabar ar ateityje, įjunkite vadovą programoje Windows Media Center. Vadovas rodo visas TV programas lentelėje, viršuje nurodydamas datą ir laiką, kairiajame krašte – kanalo numerį ir pavadinimą, o tinklelyje – laidų pavadinimus.

Vadovo Windows laikmenų centre paveikslėlis
Vadovas programoje Windows Media Center

Naudodami pelę, galite naršyti vadovą spustelėdami laidą, kurią norite žiūrėti, arba, naudodami rodyklių klavišus, vadove pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę. Norėdami prieiti prie vadovo iš ekrano pradėti, slinkite į TV + filmai, tada spustelėkite vadovas.

Taip pat vadovą galite naršyti naudodami Windows Media Center nuotolinį pultą. Nuotoliniame pulte paspauskite mygtuką GUIDE (Vadovas), pasirinkite programą rodyklių mygtukais, tada, norėdami žiūrėti laidą, paspauskite mygtuką OK (Gerai). (Windows Media Center nuotolinis pultas yra pasirinktinis Windows Media Center priedas, parduodamas atskirai.)

Šioje lentelėje aprašoma, kaip naudotis pele ir klaviatūra arba Windows Media Center nuotoliniu pultu, norint naršyti vadovą.

Jei norite
Naudodami pelę ir klaviatūrą
Naudodami Windows Media Center nuotolinį pultą

Pereiti tiesiogiai į vadove nurodytą kanalą

Naudokite klaviatūrą kanalo numeriui įrašyti.

Įveskite kanalo numerį, spausdami mygtukus su skaičiais.

Pereiti prie kito arba ankstesnio laiko

Spustelėkite rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn mygtuką.

Paspauskite rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn mygtuką.

Pereiti per TV kanalus po vieną

Spustelėkite rodyklės žemyn arba aukštyn mygtuką.

Paspauskite rodyklės žemyn arba aukštyn mygtuką.

Greitai pereiti per TV kanalus

Spustelėkite ir laikykite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn mygtuką.

Paspauskite mygtuką CH/PG+ arba CH/PG-.

Greitai perkelti žymiklį į dešinę

Spustelėkite ir laikykite rodyklės dešinėn mygtuką.

Paspauskite mygtuką FWD.

Greitai perkelti žymiklį į kairę.

Spustelėkite ir laikykite rodyklės kairėn mygtuką.

Paspauskite mygtuką REW.

Filtruoti vadovą pagal kategoriją

Vadovo tinklelio kairėje spustelėkite Kategorijos ir spustelėkite kategoriją. Norėdami pamatyti peržiūrą, galite palaikyti pelę virš kiekvienos kategorijos. Norėdami grįžti į vadovo tinklelį be filtravimo, spustelėkite Visi. (Vadovą filtruoti galima ne visuose regionuose.)

Iš dabartinio transliacijos laiko dukart paspauskite rodyklės kairėn mygtuką, tada pasirinkite Kategorijos. Pasirinkite kategoriją, paspaudę rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn mygtuką, tada filtruokite vadovą pagal tą kategoriją, paspaudę OK (Gerai) arba rodyklės dešinėn mygtuką.

Peržiūrėti laidos informaciją

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite laidą, tada spustelėkite Informacija apie programą.

Pasirinkite laidą, paspauskite mygtuką MORE (Daugiau), pasirinkite Informacija apie programą, tada paspauskite mygtuką OK (Gerai).

Pasirinkti žiūrėti laidą

Spustelėkite dabar transliuojamą laidą.

Pasirinkite esamu metu transliuojamą laidą, tada paspauskite mygtuką OK (Gerai).

Įrašyti laidą naudojant vadovą

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite laidą, tada spustelėkite Įrašyti arba Įrašyti sekas.

Pasirinkite laidą, tada paspauskite mygtuką RECORD (Įrašyti). Norėdami įrašyti seką, dar kartą spustelėkite mygtuką RECORD (Įrašyti).

Pastabos

  • Norėdami prieiti prie vadovo programoje Windows Media Center, privalote turėti suderinamą TV imtuvą ir prieigą prie interneto. Taip pat turite įvykdyti TV signalo nustatymo procesą programoje Windows Media Center: ekrane pradėti slinkite į Užduotys, spustelėkite parametrai, spustelėkite TV, tada spustelėkite Nustatyti TV signalą.

  • Norint programoje Windows Media Center leisti ir įrašyti tiesioginę televizijos transliaciją, būtinas analoginės arba skaitmeninės TV imtuvas. Jei prie jūsų kompiuterio nebuvo pridėta TV imtuvo kortelė, galbūt galėsite tai padaryti. Daugiau informacijos apie TV imtuvo kortelės įsigijimą žr. Pagalba naudojantis TV imtuvo kortele arba kreipkitės į savo kompiuterio gamintoją.