Meniu, mygtukai, slinkties juostos ir žymės langeliai yra naudojamų pelės arba klaviatūros valdiklių pavyzdžiai. Šia valdikliai leidžia pažymėti komandas, keisti parametrus arba dirbti su langais. Šiame skyriuje aprašoma, kaip atpažinti ir naudoti dažnai sutinkamus valdiklius naudojant Windows.

Meniu naudojimas

Daugelyje programų yra dešimtys arba netgi tūkstančiai komandų (veiksmų), naudojamų dirbant su programa. Daugelis iš šių komandų sutvarkytos meniu. Panašiai kaip meniu restorane, programos meniu rodo pasirinkimų sąrašą. Kad ekranas atrodytų tvarkingiau, meniu yra paslėpti tol, kol paspausite jų pavadinimus meniu juostoje, esančioje po pavadinimo juosta. Pvz., meniu juostoje Piešimas spustelėjus „Vaizdas“ rodomas meniu Vaizdas:

Meniu programoje Piešimas paveikslėlis
Spustelint žodį, meniu juostoje atidaromas meniu

Norėdami pažymėti vieną iš pateiktų meniu komandų, spustelėkite ją. Kartais pasirodo dialogo langas, kuriame galima pažymėti tolesnes parinktis. Jei komanda nepasiekiama ir jos negalima spustelėti, ji rodoma pilka spalva, kaip komanda Apkarpyti paveikslėlyje.

Kai kurie meniu elementai nėra komandos. Jie atidaro kitus meniu. Šiame paveikslėlyje nurodant „Keisti mastelį“, atidaromas antrinis meniu. Antriniame meniu nurodžius „Pasirinktinis“, būtų atidarytas kitas antrinis meniu.

Meniu ir papildomo meniu paveikslėlis
Kai kurios meniu komandos atidaro antrinius meniu

Jei nematote norimos komandos, pažiūrėkite į kitą meniu. Judinkite pelės žymiklį meniu juostoje ir jo meniu atsidarys automatiškai, todėl nereikia spustelėti meniu juostos dar kartą. Norėdami uždaryti meniu nepažymėję komandų, spustelėkite meniu juostą arba bet kurią lango dalį.

Atpažinti meniu nėra visada lengva, nes ne visi meniu valdikliai yra panašūs arba pasirodo meniu juostoje. Kaip galima juos atpažinti? Žiūrėdami į rodyklę prie žodžio arba paveikslėlio, tikriausiai matote meniu valdiklį. Čia yra keli pavyzdžiai:

Meniu valdiklių sistemoje Windows paveikslėlis
Meniu valdiklių pavyzdžiai

Patarimai

  • Jei komandos spartieji klavišai pasiekiami, jie rodomi prie komandos.

  • Meniu galima valdyti klaviatūra, ne pele. Žr. Klaviatūros naudojimas.

Slinkties juostų naudojimas

Kai dokumentas, tinklapis arba paveikslėlis viršija lango dydį, pasirodo slinkties juosta, kuri leidžia peržiūrėti nerodomą informaciją. Šis paveikslėlis rodo slinkties juostos dalis.

Horizontalių ir vertikalių slinkties juostų paveikslėlis
Horizontalios ir vertikalios slinkties juostos

Norėdami valdyti slinkties juostą:

  • Spustelėkite viršutines arba apatines slinkties rodykles lango turiniui paslinkti į viršų arba žemyn mažais atstumais. Nenorėdami nutraukti slinkimo, laikykite nuspaudę pelės mygtuką.

  • Norėdami slinkti vienu puslapiu aukštyn arba žemyn, spustelėkite tuščioje slinkties juostos vietoje viršuje arba apačioje.

  • Vilkite peržiūros juostą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn langui paslinkti ta kryptimi.

Patarimas

  • Jei pelė turi slinkties ratuką, galima jį naudoti norint slinkti per dokumentus ir tinklapius. Norint slinkti žemyn, sukite ratuką atgal (į save). Norint slinkti viršun, sukite ratuką į priekį (nuo savęs).

Komandų mygtukų naudojimas

komandos mygtukas atlieka komandą (kažkas įvyksta) jį spustelint. Dažniausiai matysite juos dialogo languose, kurie yra maži langeliai su parinktimis užduočiai atlikti. Pvz., jei uždarysite paveikslėlį Piešti neįrašę jo, galite matyti tokį dialogo langą:

Programos Piešimas dialogo lango paveikslėlis
Dialogo langas su trimis mygtukais

Norint uždaryti paveikslėlį, pirma reikia spustelėti mygtuką Taip arba Ne. Spustelėjus Taip, įrašomas paveikslėlis ir bet kokie atlikti keitimai, ir spustelėjus Ne, naikinamas paveikslėlis ir atmetami bet kokie atlikti keitimai. Spustelėjus Atšaukti, atsisakoma dialogo lango ir grįžtama į programą.

Patarimas

  • Paspaudus klavišą ENTER, atliekamas toks pat veiksmas, kaip ir spustelėjus pažymėtą komandos mygtuką (pabrauktas).

Esantys ne dialogo languose komandų mygtukai skiriasi išvaizda, todėl kartais sunku nustatyti, kas yra mygtukas, o kas nėra. Pvz., komandos mygtukai dažnai pasirodo kaip mažos piktogramos (paveikslėliai) be jokio teksto arba stačiakampio rėmelio. Žemiau esantis paveikslėlis rodo įvairius komandų mygtukus:

Įvairių komandų mygtukų sistemoje Windows paveikslėliai
Komandų mygtukų pavyzdžiai

Patikimiausias būdas nustatyti, ar kažkas yra komandos mygtukas, yra perkelti ant jo žymiklį. Jei jis „užsidega“ ir atsiranda stačiakampio rėmelyje, vadinasi aptiktas mygtukas. Daugelis mygtukų rodys tekstą apie jų funkciją perkėlus ant jų žymiklį:

Pelės žymiklio ant Skaidrių demonstravimo mygtuko su informacija apie rodomą mygtuką paveikslėlis
Perkėlus žymiklį ant mygtuko, rodomas tekstas apie jį

Jei mygtukas skyla į dvi dalis perkėlus ant jo žymiklį, aptikote skiriamąjį mygtuką. Spustelėjus pagrindinę mygtuko dalį, vykdoma komanda, tuo tarpu spustelėjus rodyklę, atidaromas meniu su daugiau parinkčių.

Išskleidimo mygtuko paveikslėlis
Skiriamieji mygtukai skyla į dvi dalis perkėlus ant jų žymiklį

Parinkčių mygtukų naudojimas

Parinkčių mygtukai leidžia pasirinkti iš dviejų ar daugiau parinkčių. Jie dažnai pasirodo dialogo languose. Žemiau esantis paveikslėlis rodo tris parinkčių mygtukus. Pažymėta parinktis „Vertikalus veidrodinis atspindys“.

Parinkčių mygtukų paveikslėlis
Spustelėjus mygtuką, pažymima ta parinktis

Norėdami pažymėti parinktį, spustelėkite vieną iš mygtukų. Gali būti pažymėta tik viena parinktis.

Žymių langelių naudojimas

Žymių langeliai leidžia pažymėti vieną ar daugiau nepriklausomų parinkčių. Skirtingai nuo parinkčių mygtukų, leidžiančių tik vieną pasirinkimą, žymių langeliai leidžia pažymėti kelias parinktis vienu metu.

Žymės langelių su pelės žymikliu ant tuščio langelio paveikslėlis
Spustelėkite tuščią žymės langelį tai parinkčiai pažymėti

Norėdami valdyti žymių langelius:

  • Spustelėkite tuščią kvadratėlį tai parinkčiai pažymėti arba „įjungti“. Varnelė pasirodys kvadratėlyje parodydama, kad parinktis pažymėta.

  • Norėdami išjungti parinktį, išvalykite (nuimkite) varnelę ją spustelėdami.

  • Parinktys, kurių šiuo metu negalima pažymėti arba išvalyti, rodomos pilka spalva.

Slankiklių naudojimas

slankiklis leidžia nustatyti parametrą pagal įvairias reikšmes. Tai atrodo taip:

Slankiklio paveikslėlis
Slankiklio perkėlimas keičia žymiklio greitį

Slankiklis, esantis palei juostą, rodo šiuo metu pažymėtą reikšmę. Aukščiau parodytame pavyzdyje slankiklis yra tarp Lėtai ir Greitai ir nurodo vidutinį žymiklio greitį.

Norėdami valdyti slankiklį, vilkite jį link norimos reikšmės.

Teksto laukų naudojimas

teksto laukas leidžia įvesti informaciją, pvz., ieškomą elementą arba slaptažodį. Žemiau esantis paveikslėlis rodo dialogo langą su teksto lauku. Į teksto lauką įvestas žodis „bear“.

Teksto lauko paveikslėlis
Teksto lauko, esančio dialogo lange, pavyzdys

Mirksinti vertikali linija, vadinama žymekliu, nurodo, kur bus įvestas tekstas. Pavyzdyje žymeklis yra po raidės „r“ žodyje „bear.“ Galima perkelti žymeklį spustelint naujoje vietoje. Pvz., norint pridėti žodį prieš žodį „bear“, pirma reikėtų perkelti žymeklį spustelint prieš raidę „b“.

Jei teksto lauke nematote teksto, reiškia, teksto laukas dar neparuoštas įvedimui. Pirma spustelėkite lauką ir tada pradėkite rinkti tekstą.

Teksto laukai, reikalaujantys įvesti slaptažodį, slėps jį, kol jis bus įvedamas, tam atvejui, jei kas nors žiūrėtų į ekraną.

Slaptažodžio teksto lauke paveikslėlis
Slaptažodžių teksto laukai paprastai slepia slaptažodį

Išplečiamųjų sąrašų naudojimas

Išplečiamieji sąrašai panašūs į meniu. Vietoje komandos spustelėjimo, pasirenkate parinktį. Kai jis uždarytas, išplečiamasis sąrašas rodo tik šiuo metu pažymėtą parinktį. Kitos galimos parinktys slepiamos, kol bus paspaustas valdiklis, kaip pateikta toliau:

Išskleidžiamo sąrašo paveikslėlis
Išplečiamasis sąrašas uždarytas (kairėje) ir atidarytas (dešinėje)

Norėdami atidaryti išplečiamąjį sąrašą, spustelėkite jį. Norėdami pažymėti parinktį iš sąrašo, spustelėkite ją.

Sąrašo laukų naudojimas

sąrašo laukas rodo parinkčių sąrašą, iš kurio galima rinktis. Skirtingai nuo išplečiamojo sąrašo, kelios ar visos parinktys yra matomos neatidarant sąrašo.

Sąrašo lauko paveikslėlis
Sąrašo laukas

Norėdami pažymėti parinktį iš sąrašo, spustelėkite ją. Jei norima pažymėti parinktis nematoma, naudokite slinkties juostą sąrašui paslinkti aukštyn arba žemyn. Jei virš sąrašo lauko yra teksto laukas, galima įvesti parinkties pavadinimą arba reikšmę.

Skirtukų naudojimas

Kai kuriuose dialogo languose parinktys yra suskirstytos į du ar daugiau skirtukų. Vienu metu galima rodyti tik vieną skirtuką arba parinkčių rinkinį.

Skirtukų paveikslėlis
Skirtukai

Šiuo metu pažymėtas skirtukas pasirodo prieš kitus skirtukus. Norėdami persijungti į kitą skirtuką, spustelėkite jį.