Sistemos konfigūracija yra papildomas įrankis, kuris gali padėti identifikuoti problemas, kurios gali neleisti tinkamai paleisti sistemos Windows. Galima paleisti sistemą Windows kartu su išjungtomis bendrosiomis tarnybomis ir paleisties programomis, o tada jas vėl įjungti po vieną vienu metu. Jei problema nepasirodo, kai tarnyba išjungta, bet ir nepasirodo, kai ji įjungta, reiškia, kad tarnyba gali būti problemos priežastis.

Sistemos konfigūracija skirta rasti ir šalinti problemas, bet ji nėra paleisties valdymo programa. Norėdami laikinai pašalinti arba išjungti programą arba tarnybas paleisties metu, žr. Išdiegti arba keisti programą.

Šioje lentelėje aprašomi skirtukai ir parinktys, kurias galima naudoti Sistemos konfigūracijoje:

Skirtukas Aprašymas
Skirtukas

Bendra

Aprašymas

Išvardina paleisties konfigūravimo režimų pasirinkimus:

 • Įprastinė paleistis. Paleidžia sistemą Windows įprastiniu būdu. Naudokite šį režimą, norėdami paleisti sistemą Windows panaudoję kitus du režimus, kad galėtumėte šalinti triktį.

 • Diagnostinė paleistis. Paleidžia sistemą Windows tik su pagrindinėmis tarnybomis ir tvarkyklėmis. Šis režimas gali padėti nustatyti pagrindinius sistemos Windows failus kaip problemas.

 • Atrankinė paleistis. Paleidžia sistemą Windows kartu su pagrindinėmis tarnybomis ir tvarkyklėmis ir kitomis pasirinktomis tarnybomis ir paleisties programomis.

Skirtukas

Sistemos įkrova

Aprašymas

Rodo operacinės sistemos konfigūravimo parinktis ir išplėstinius programinių klaidų taisymo parametrus įskaitant:

 • Saugioji įkrova: Minimali. Įkrauna sistemos Windows grafinę vartotojo sąsają (Windows Explorer) kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu ir paleidus tik kritines sistemos tarnybas. Tinklas uždraustas.

 • Saugioji įkrova: Keisti apvalkalą. Įkrauna sistemos Windows komandų eilutę kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu ir paleidus tik kritines sistemos tarnybas. Tinklas ir grafinė vartotojo sąsaja uždrausti.

 • Saugioji įkrova: Katalogų tarnybos „Active Directory“ taisymas. Įkrauna sistemos Windows grafinę vartotojo sąsają kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu ir paleidus kritines sistemos tarnybas ir katalogų tarnybą „Active Directory“.

 • Saugioji įkrova: Tinklas. Įkrauna sistemos Windows grafinę vartotojo sąsają kompiuteriui veikiant saugiuoju režimu ir paleidus tik kritines sistemos tarnybas. Tinklas įgalintas.

 • Nėra GUI įkrovos. Įkrovos metu nerodo sistemos Windows krovimosi ekrano.

 • Įkrovimų žurnalas. Saugo visą informaciją apie įkrovos procesą faile %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Pagrindinis vaizdas. Įkrauna sistemos Windows grafinę vartotojo sąsają kompiuteriui veikiant minimaliu VGA režimu. Tokiu būdu įkeliamos standartinės VGA tvarkyklės, bet nerodomos kompiuteryje esančios vaizdo aparatūrai specifinės tvarkyklės.

 • Informacija apie OS įkrovą. Rodo tvarkyklių pavadinimus tuo metu, kai tvarkyklės įkeliamos įkrovos metu.

 • Padaryti, kad visi įkrovos parametrai būtų pastovūs. Neseka keitimų, atliktų Sistemos konfigūracijoje. Parinktis galima keisti vėliau naudojant Sistemos konfigūraciją, bet reikės keisti neautomatiškai. Pasirinkus šią parinktį, negalite atšaukti keitimų skirtuke Bendra pasirinkę Įprastinė paleistis.

Skirtukas

Tarnybos

Aprašymas

Visų tarnybų, kurios paleidžiamos perkrovus kompiuterį, sąrašas kartu su dabartine jų būsena (Vykdoma arba sustabdyta). Naudokite skirtuką Tarnybos, norėdami įkrovos metu įgalinti arba uždrausti atskiras tarnybas, kad galėtumėte nustatyti, kurios tarnybos gali kelti įkrovos problemas.

Pasirinkite Slėpti visas Microsoft tarnybas, kad tarnybų sąraše galėtumėte rodyti trečiosios šalies taikomąsias programas. Panaikinkite varnelę norimos uždrausti tarnybos kitos įkrovos metu žymės langelyje. Jei skirtuke Bendra pasirinkote Atrankinė paleistis, skirtuke Bendra turite pasirinkti Įprastinė paleistis arba pažymėkite tarnybos žymės langelį, kad įkrovos metu ji būtų paleista dar kartą.

Įspėjimas

 • Tarnybų, kurios paprastai vykdomos įkrovos metu, uždraudimas gali sukelti netinkamą kai kurių programų veikimą arba sistemos nestabilumą. Neuždrauskite šiame sąraše esančių tarnybų, nebent esate įsitikinę, kad jos nebūtinos veikiant kompiuteriui. Pažymėję Išjungti viską , neuždrausite kai kurių saugiųjų bendrovės Microsoft tarnybų, būtinų, kad būtų paleista operacinė sistema.

Skirtukas

Paleistis

Aprašymas

Išvardina taikomąsias programas, kurios veikia perkraunant kompiuterį, kartu su jų leidėjo vardu, kelią į vykdomuosius failus ir registro rakto ir nuorodos, kurios paleidžia taikomąją programą, vietą.

Panaikinkite varnelę norimos uždrausti paleisties kitos įkrovos metu žymės langelyje. Jei skirtuke Bendra pasirinkote Atrankinė paleistis, skirtuke Bendra turite pasirinkti Įprastinė paleistis arba pažymėkite paleisties žymės langelį, kad įkrovos metu ji būtų paleista dar kartą.

Jei įtariate, kad taikomoji programa buvo pažeista, patikrinkite stulpelį Komandos, norėdami peržiūrėti kelią į taikomuosius failus.

Pastaba

 • Taikomųjų programų, kurios paprastai vykdomos įkrovos metu, uždraudimas gali sulėtinti arba nepaleisti susietųjų taikomųjų programų.

Skirtukas

Įrankiai

Aprašymas

Pateikia patogų diagnostikos įrankių ir kitų papildomų įrankių, kuriuos galima leisti, sąrašą

Rodyti viską

Paleisti sistemą Windows diagnostinės paleisties režimu

 1. Atidarykite Sistemos konfigūravimą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, Administravimo įrankiai, o tada dukart spustelėję Sistemos konfigūravimas. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 2. Spustelėkite skirtuką Bendra, spustelėkite Diagnostikos paleidimas, spustelėkite Gerai, o tada spustelėkite Iš naujo paleisti.

  Jei atsiras problema, pagrindiniai sistemos Windows failai ir tvarkyklės gali būti sugadintos. Norėdami gauti daugiau informacijos, sistemos Windows žinyne ir palaikyme ieškokite „Paleisties taisymas.“

  Jei problema neatsiranda, naudokite Atrankinės paleisties režimą, kad rastumėte problemą įjungdami arba išjungdami atskiras tarnybas ir paleisties programas.

Paleisti sistemą Windows atrankinės paleisties režimu

 1. Atidarykite Sistemos konfigūravimą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sistema ir priežiūra, Administravimo įrankiai, o tada dukart spustelėję Sistemos konfigūravimas. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 2. Spustelėkite skirtuką Bendra, spustelėkite Pasirinktinis paleidimas, o tada panaikinkite varneles žymės langeliuose Įkelti sistemos tarnybas ir Įkelti paleidimo elementus.

 3. Pažymėkite žymės langelį Įkelti sistemos tarnybas, spustelėkite Gerai, o tada spustelėkite Iš naujo paleisti.

 4. Jei paleidus kompiuterį iš naujo, problema kartosis, atlikite vieną ar abi (jei reikia) užduotis:

  Nustatyti sistemos tarnybą, kuri kelia problemą

  1. Spustelėkite skirtuką Tarnybos, spustelėkite Išjungti viską, pažymėkite pirmosios tarnybos sąraše žymės langelį, o tada paleiskite kompiuterį iš naujo. Jei problema nesikartoja, galite pašalinti pirmąją tarnybą kaip problemos priežastį.

  2. Pažymėję pirmąją tarnybą, pažymėkite antrosios tarnybos žymės langelį, o tada paleiskite kompiuterį iš naujo.

  3. Kartokite šį procesą, kol neatsiras problema. Jei problema neatsiranda, galite pašalinti sistemos tarnybas kaip problemų priežastis. Atlikite šią užduotį:

  Nustatyti paleisties elementą, kuris kelia problemą

  1. Spustelėkite skirtuką Bendra, o tada pažymėkite žymės langelį Įkelti paleidimo elementus.

  2. Spustelėkite skirtuką Paleidimas, spustelėkite Išjungti viską, pažymėkite pirmojo paleisties elemento sąraše žymės langelį, o tada paleiskite kompiuterį iš naujo. Jei problema nesikartoja, galite pašalinti pirmąjį paleisties elementą kaip problemos priežastį.

  3. Pažymėję pirmąjį paleisties elementą, pažymėkite antrojo paleisties elemento žymės langelį, o tada paleiskite kompiuterį iš naujo. Kartokite šį procesą, kol neatsiras problema.

Norėdami rasti daugiau detalesnės informacijos, eikite į Microsoft svetainę IT specialistams.