Peržiūrėti arba valyti retrospektyvą Windows sargyboje

Retrospektyva rodo veiksmus, kuriuos taikėte šnipinėjimo programoms ir kitai nepageidautinai programinei įrangai, kurią Windows sargyba aptiko kompiuteryje.

  1. Atidarykite Windows sargybą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows sargyba.

  2. Spustelėkite Retrospektyva.

  3. Norėdami panaikinti visus elementus sąraše, spustelėkite Valyti retrospektyvą. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.