Rodyti failo ypatybes

Ypatybės yra aprašomoji informacija, kuri padeda ieškoti ir tvarkyti failus. Ypatybių nėra faktiniame failo turinyje. Jos pateikia informaciją apie failus. Be žymių, pasirinktinių ypatybių, kuriose gali būti tik pasirinktas tekstas, failuose yra daug kitų ypatybių, pvz., Modifikavimo data, Autorius ir Vertinimas.

Rodyti viską

Rodyti bendriausias ypatybes

Išsamios informaicjos srityje galima matyti bendriausias ypatybes, susietąsias su failu.

 1. Atidarykite aplanką, kuriame yra failas, kurio ypatybes norite matyti.

 2. Išsamios informacijos srityje aplanko lango apačioje spustelėkite failą, kad galėtumėte matyti jo ypatybes.

  Išsamios informacijos srities skirtukų paveikslėlis
  Žymių Išsamios informacijos srityje pavyzdys

Rodyti visas ypatybes

Išsamios informacijos sritis patogi, bet nerodo visų su failu susietųjų ypatybių. Jei reikia matyti visas su failu susietąsias ypatybes, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite aplanką, kuriame yra failas, kurio ypatybes norite matyti.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, kurio ypatybes norite rodyti, o tada spustelėkite Ypatybės.

 3. Spustelėkite skirtuką Išsami informacija, kad galėtumėte matyti visas su šiuo failu susietąsias ypatybes.

Pašalinti ypatybes iš failo

Jei ketinate bendrai naudoti failą su kitu asmeniu, galbūt norėsite pašalinti kai kurias arba visas failo ypatybes, ypač jei jose yra asmeninė informacija. Pvz., Autoriaus ypatybė gali atskelsiti asmenų, su kuriais bendradarbiavote faile, vardus, o žymėse gali būti žodžių arba frazių, kurių kiti asmenys neturėtų matyti.

 1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite failą, o tada spustelėkite Ypatybės.

 2. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Išsami informacija.

 3. Spustelėkite Pašalinti ypatybių ir asmeninę informaciją.

 4. Dialogo lange Pašalinti ypatybes spustelėkite Kurti kopiją su visomis įmanomomis pašalinti ypatybėmis, o tada spustelėkite Gerai. Tokiu būdu leidžiama išsaugoti pradinę failo su visomis ypatybėmis versiją ir padaryti bendrai naudojamą kopiją su visomis pašalintomis ypatybėmis..
  – arba –
  Dialogo lange Pašalinti ypatybes spustelėkiteIš failo pašalinti šias ypatybes, pasirinkite norimas pašalinti ypatybes, o tada spustelėkite Gerai.

Pastaba

 • Jeigu pridėjote ypatybes naudodami kitą nei sistema Windows programą, turite pašalinti šias ypatybes naudodami tą programą. Dialogo langas Šalinti ypatybes šalina ypatybes, kurios buvo pridėtos naudojant sistemą Windows, bet gali nepašalinti visų ypatybių, kurias pridėjo kitos programos.