Leidimai yra taisyklės susietos su objektais kompiuteryje arba tinkle, pvz.: failai ir aplankai. Teisės nustato, ar galite gauti kreiptį į objektą ir ką su juo galite daryti. Pvz.: galite gauti kreiptį į tinkle bendrai naudojamo aplanki dokumentą, bet jį galite tik skaityti, ne keisti. Sistemos administratorius ir vartotojai su administratoriaus abonementais kompiuteryje gali skirti leidimus individualiems vartotojams arba grupėms.

Ši lentelė išvardija leidimų lygius, kurie yra skirti failams iraplankams.

Leidimo lygis
Aprašymas

Pilnas valdymas

Vartotojai gali matyti failo arba aplanko turinį, keisti esamus failus arba aplankus, kurti naujus failus ir aplankus, ir vykdyti programas aplanke.

Modifikuoti

Vartotojai gali keisti esamus failus ir aplankus, bet negali sukurti naujų.

Skaityti & vykdyti

Vartotojai gali matyti esamų failų ir aplankų turinį ir gali vykdyti programas aplanke.

Skaityti

Vartotojai gali matyti aplanko turinį ir atidarytifailus aplanke.

Rašyti

Vartotojai gali sukurti naujus failus ir aplankus ir atlikti keitimus esamiems failams ir aplankams.