Kokia informacija siunčiama Microsoft, kai aš pranešu apie problemą?

Kai kompiuteryje įvyksta aparatūros arba programinės įrangos problema, Windows surenka informaciją, kuri nurodo problemą – tai vadinama problemos ataskaita. Ataskaitoje gali būti, pvz.: nustojusios veikti programos pavadinimas, problemos atsiradimo data ir laikas arba problemiškos programos versija.

Problemos ataskaitos siuntimas leidžia Windows pranešti apie tai, ar galimas sprendimas. Jei sprendimo nėra, galite būti paprašyti pateikti papildomos informacijos apie problemą padėti vieną sukurti. Papildoma informacija gali apimti failus arba failų dalis, kurios padės identifikuoti problemą arba paaiškinti, kaip ji paveiks kompiuterį. Windows nerenka jokios asmeninės informacijos ir gali rodyti išsamią informaciją problemos ataskaitoje, prieš ją siunčiant Microsoft. Taip pat žr. Rodyti problemų ataskaitos išsamią informaciją.