Simbolio kartojimo dažnio koregavimas

Jei norite pakoreguoti simbolio kartojimo klaviatūroje dažnį, galite pakeisti tiek kartojimo uždelsimą (laiką, kuris praeina prieš pasikartojant simboliui, kai laikote nuspaudę klavišą), tiek kartojimo dažnį (greitį, kuriuo simbolis kartojamas, kai laikote nuspaudę klavišą).

Rodyti viską

Kaip pele koreguoti simbolio kartojimo dažnį

  1. Spustelėkite mygtuką Pradėti ir Valdymo skydas.

  2. Įsitikinkite, kad esate valdymo skydo klasikiniame rodinyje, kuriame rodomos visos valdymo skydo piktogramos. Jei ne, kairiojoje valdymo skydo srityje spustelėkite Perjungti į klasikinį rodinį.

  3. Spustelėdami Klaviatūra atidarykite dialogo langą Klaviatūros ypatybės. Skirtuke Greitis eikite į lauką Simbolio kartojimas. Slankiklio rodyklę paslinkdami į dešinę arba į kairę pasirinkite laukų Kartojimo uždelsimas ir Kartojimo dažnis vertes.

  4. Spustelėkite Gerai, spustelėkite Uždaryti, kad uždarytumėte valdymo skydą.

Kaip klaviatūra koreguoti simbolio kartojimo dažnį

  1. Įjunkite meniu Pradėti paspausdami CTRL + ESC (arba „Windows“ logotipo klavišą). Tada paspausdami C atidarykite Valdymo skydas.

  2. Įsitikinkite, kad esate valdymo skydo klasikiniame rodinyje, kuriame rodomos visos valdymo skydo piktogramos. Jei ne, eikite į kairiąją valdymo skydo sritį ir paspausdami TAB, o tada ENTER atidarykite Perjungti į klasikinį rodinį. Spaudydami rodyklių klavišus pereikite į Klaviatūra, o tada paspauskite ENTER.

  3. Dialogo lango Klaviatūros ypatybės skirtuke Greitis raskite lauką Simbolio kartojimas. Paspausdami D pereikite prie Kartojimo uždelsimas slankiklio. Pasirinkite norimą greitį rodyklių dešinėn ir kairėn klavišais perkeldami slankiklio rodyklę. Paspausdami R pereikite prie Kartojimo dažnis slankiklio. Pasirinkite norimą greitį rodyklių dešinėn ir kairėn klavišais perkeldami slankiklio rodyklę. Tada paspauskite ENTER.

  4. Tada paspausdami ALT + F, C uždarykite valdymo skydą.