Kompiuterio garsų keitimas

Galite nustatyti kompiuterį, kad vykstant pasikartojantiems sistemos įvykiams, pvz., įeinant į programą arba ją uždarant, jis leistų unikalų garsą. Čia aprašoma, kaip priskirti garsą sistemos įvykiui.

Rodyti viską

Kaip pele pakeisti kompiuterio garsus

  1. Spustelėkite mygtuką Pradėti ir Valdymo skydas.

  2. Įsitikinkite, kad esate valdymo skydo klasikiniame rodinyje, kuriame rodomos visos valdymo skydo piktogramos. Jei ne, kairiojoje valdymo skydo srityje spustelėkite Perjungti į klasikinį rodinį.

  3. Spustelėdami Garsas ir garso įrenginiai atidarykite dialogo langą Garso ir garso įrenginių ypatybės. Spustelėkite skirtuką Garsai. Eikite žemyn į sąrašą Programos įvykiai. Spustelėkite Sistemos įvykis, tada garso, kurį norite girdėti įvykus pasirinktam įvykiui, meniu spustelėkite Garsai.

  4. Spustelėkite Gerai, tada valdymo skyde spustelėkite mygtuką Uždaryti.

Kaip klaviatūra pakeisti kompiuterio garsus

  1. Įjunkite meniu Pradėti paspausdami CTRL + ESC (arba „Windows“ logotipo klavišą). Tada paspausdami C atidarykite Valdymo skydas.

  2. Įsitikinkite, kad esate valdymo skydo klasikiniame rodinyje, kuriame rodomos visos valdymo skydo piktogramos. Jei ne, eikite į kairiąją valdymo skydo sritį ir paspausdami TAB, o tada ENTER atidarykite Perjungti į klasikinį rodinį. Spaudydami rodyklių klavišus pereikite į Garsas ir garso įrenginiai, o tada paspauskite ENTER.

  3. Dialogo lange Garso ir garso įrenginių ypatybės paspausdami CTRL + TAB pereikite į skirtuką Garsai. Paspauskite ALT + P, kad pasiektumėte sąrašą Programos įvykiai. Naudodami rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pasirinkite sistemos įvykį. Paspausdami ALT + S pereikite į meniu Garsai ir paspausdami rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pasirinktam veiksmui pasirinkite garsą. Tada paspauskite ENTER.

  4. Tada paspausdami ALT + F, C uždarykite valdymo skydą.