Belaidžio namų tinklo kūrimas sistemoje „Windows XP“ nenaudojant kelvedžio

Antro arba trečio kompiuterio prijungimas prie tinklo belaidžiu ryšiu nenaudojant kelvedžio arba atskiro belaidės prieigos taško (WAP) vadinamas specialiuoju belaidžiu tinklu. Specialųjį 802.11b belaidį tinklą galite sukurti naudodami „Windows XP“ grafinę vartotojo sąsają. Čia aprašoma, kaip pagrindiniame kompiuteryje sukonfigūruoti bendrojo interneto ryšio naudojimo funkciją ir sukurti specialųjį belaidį tinklą.

Rodyti viską

Pagrindinio kompiuterio konfigūravimas

Pirmiausia prie pagrindinio kompiuterio turite prijungti 802.11b belaidžio tinklo plokštę ir sukonfigūruoti specialųjį belaidį ryšį („kompiuteris–kompiuteris“). Prie kompiuterio prijungus 802.11b plokštę, sistema „Windows XP“ automatiškai ją aptinka ir įdiegia tvarkykles, o informacinių pranešimų srityje rodoma piktograma. Jei kompiuteris pastatytas tokioje vietoje, kurioje veikia kiti belaidžiai tinklai, sistemoje „Windows“ automatiškai rodomas pasiekiamų tinklų sąrašas. Tačiau jei belaidžių tinklų nepasiekiama, belaidžio ryšio piktogramoje gali būti rodomas raudonas ženklas „X“ ir langas Rodyti belaidžius tinklus gali nebūti automatiškai atidarytas. Norėdami atidaryti šį langą, spustelėkite belaidžio ryšio piktogramą.

Šiuo metu dar nesirinkite pasiekiamo tinklo, net jei vienas ar keli iš jų rodomi sąraše Galimi tinklai. Jei kompiuterį anksčiau buvote prijungę prie pageidaujamo prieigos taško, pašalinkite visus pageidaujamus prieigos taškus. Taip užtikrinsite, kad ryšys būtų užmegztas tik su konfigūruojamu specialiuoju tinklu.

Lango viršuje spustelėkite skirtuką Išsamiau. Pažymėkite Tik „kompiuteris–kompiuteris“ tipo (specialieji) tinklai ir atžymėkite žymės langelį Automatiškai prisijungti prie nepageidaujamų tinklų (jei jis pažymėtas). Taip nustatę ir pašalinę pageidaujamus tinklus užtikrinsite, kad ryšys būtų užmegztas tik su specialiuoju tinklu.

Dar kartą spustelėkite skirtuką Belaidžiai tinklai. Dalyje Pageidaujami tinklai spustelėkite Įtraukti. Dialogo lange Belaidžio tinklo ypatybės užpildykite lauką Tinklo pavadinimas (SSID). Galite pasirinkti bet kokį pavadinimą ir jį būtinai naudokite konfigūruodami visus kompiuterius. Atkreipkite dėmesį, kad jau pažymėtas tinklo tipas „kompiuteris–kompiuteris“ ir kad negalite jo keisti, nes jau buvo nurodyta, kad ryšį reikia užmegzti tik su specialiaisiais tinklais.

Dialogo lange Belaidžio tinklo ypatybės sukonfigūravus tinklo pavadinimą (SSID), rodoma PC plokštės piktograma, reiškianti, kad naujojo specialiojo tinklo tipas – „kompiuteris–kompiuteris“.

Kliento-kompiuterio konfigūravimas

Prijungus 802.11b „Silver“ PC plokštę prie antro kompiuterio, skirtuke Belaidžiai tinklai rodomas pasiekiamų belaidės prieigos taškų arba specialiųjų belaidžių tinklų sąrašas.

Sąraše turi būti ir naujasis specialusis tinklas. Pažymėkite tinklo pavadinimą, tada spustelėkite Konfigūruoti. Šiuo metu WEP protokolas nekonfigūruojamas, todėl spustelėkite Gerai.

Ryšio bendrinimas

Norėdami bendrinti ryšį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Spustelėkite Pradėti, Valdymo skydas, Perjungti Klasikinį rodinį, tada spustelėkite Tinklo ryšiai.

  2. Spustelėkite norimą bendrinti ryšį, tada dalyje Tinklo užduotys spustelėkite Keisti šio ryšio parametrus.

  3. Spustelėkite skirtuką Išsamiau, tada pažymėkite žymės langelį Leisti kitiems tinklo vartotojams jungtis šio kompiuterio interneto ryšiu.

  4. Jei nenaudojate trečiosios šalies užkardos ir dar nenustatėte interneto ryšio užkardos, pažymėkite žymės langelį Interneto ryšio užkarda (ICF), kad įgalintumėte šią funkciją.

  5. Įgalinkite parametrą, leidžiantį kitiems vartotojams valdyti arba įgalinti šį ryšį.

Sukonfigūravus ICF, pagrindinio kompiuterio lange Tinklo ryšys rodomas pradinis eterneto ryšys ir būsena Bendrinama, taip pat – Įgalinta. Kliento-kompiuterio lange Tinklo ryšys pagrindinio kompiuterio ryšys rodomas kaip Interneto šliuzas.

Dabar per DHCP iš pagrindinio kompiuterio vienam ar keliems klientams-kompiuteriams priskiriami privatūs nemaršrutiniai IP adresai (192.168.0.* adresų diapazonu) ir jais turi būti galima prisijungti prie interneto.

WEP konfigūravimas

Jei pavyko užmegzti ryšį, grįžkite į dialogo langą Tinklo ypatybės ir sukonfigūruokite WEP parametrus, kad apsaugotumėte specialųjį tinklą.

Pagrindiniame kompiuteryje atidarykite dialogo langą Belaidžio tinklo ypatybės ir pažymėkite žymės langelį Duomenims šifruoti (leista naudoti WEP). Informacijos apie rakto formatą ir ilgį galite rasti belaidžio tinklo plokštės gamintojo dokumentacijoje.

Naudokite aukščiausią aparatūros ir tvarkyklių palaikomą šifravimo lygį (rakto ilgį). Jei naudojate ASCII tinklo raktą, būtinai pasirinkite atsitiktinius simbolius ir raides, kurių neįmanoma lengvai atspėti. Paskutinis veiksmas – naudojant tokį patį raktą ir šifravimo parametrus sukonfigūruoti vieną ar kelis klientus-kompiuterius.

Pastaba

  • Kad dar geriau apsaugotumėte kompiuterius, galite kas savaitę keisti raktą.