Piktogramų dydžio keitimas, kad būtų lengviau jas perskaityti

Galite padidinti ekrane rodomas piktogramas, kad būtų lengviau jas matyti arba rasti. Štai, kaip tai daroma:

Rodyti viską

Kaip pele pakeisti piktogramų dydį

  1. Spustelėkite mygtuką Pradėti ir Valdymo skydas.

  2. Įsitikinkite, kad esate valdymo skydo klasikiniame rodinyje, kuriame rodomos visos valdymo skydo piktogramos. Jei ne, kairiojoje valdymo skydo srityje spustelėkite Perjungti į klasikinį rodinį.

  3. Spustelėkite Rodymas ir atidarykite dialogo langą Rodymo ypatybės. Spustelėkite skirtuką Išvaizda, tada spustelėkite Efektai.

  4. Dialogo lange Efektai pažymėkite žymės langelį Naudoti dideles piktogramas.

  5. Spustelėkite Gerai, dar kartą spustelėkite Gerai, tada spustelėkite mygtuką Uždaryti.

Kaip klaviatūra pakeisti piktogramų dydį

  1. Įjunkite meniu Pradėti paspausdami CTRL + ESC (arba „Windows“ logotipo klavišą). Tada paspausdami C atidarykite Valdymo skydas.

  2. Įsitikinkite, kad esate valdymo skydo klasikiniame rodinyje, kuriame rodomos visos valdymo skydo piktogramos. Jei ne, eikite į kairiąją valdymo skydo sritį ir paspausdami TAB, o tada ENTER atidarykite Perjungti į klasikinį rodinį. Spaudydami rodyklių klavišus pereikite į Rodymas, o tada paspauskite ENTER.

  3. Dialogo lange Rodymo ypatybės paspausdami CTRL + TAB pereikite į skirtuką Išvaizda. Skirtuke Išvaizda paspausdami ALT + E pasirinkite Efektai.

  4. Dialogo lange Efektai paspausdami E pasirinkite Naudoti dideles piktogramas. Paspauskite ENTER. Pereikite į Gerai paspausdami TAB. Dar kartą paspauskite ENTER.

  5. Tada paspausdami ALT + F, C uždarykite valdymo skydą.