Kaip pataisyti kompiuterį, kurio nepavyksta paleisti

Kompiuteris, kurio nepavyksta paleisti, nervina, tačiau šią problemą lengva ištaisyti. Problemos sprendimo veiksmai priklauso nuo esamų požymių. Norėdami rasti galimą sprendimą spustelėkite teiginį, kuris geriausiai apibūdina jūsų problemą:

Rodyti viską

Įeinate spustelėdami vartotojo abonementus, tačiau tada negalite atidaryti nė vienos programos

Spustelėję vartotojo abonementą arba įvedę slaptažodį, nedelsdami paspauskite klavišą SHIFT ir laikykite nuspaudę, kol pasirodo darbalaukis ir užduočių juosta. Laikant nuspaudus klavišą SHIFT neleidžiama įkelti programų automatiškai, o greičiausiai dėl vienos iš jų ir kilo ši problema. Sėkmingai įėję galite pakeisti programas, kurios vykdomos automatiškai, ir pašalinti programą, kuri kelia problemų.

Kompiuteris rodo „Windows“ logotipą, tačiau išsijungia prieš jums įeinant

Kartais „Windows“ pradedama įkelti, bet nustoja reaguoti paleisties proceso metu. Daugeliu atvejų ši problema įvyksta dėl naujos aparatūros dalies, naujos programos ar sugadinto sistemos failo. Norėdami išspręsti problemą vykdykite toliau pateikiamas instrukcijas. Bandykite paleisti kompiuterį po kiekvieno veiksmo. Eikite prie kito veiksmo tik tada, jei „Windows“ vis tiek nustoja veikti paleisties metu.

Paleisties problemų sprendimas

 1. Paleiskite kompiuterį iš naujo. Ekranui pirmą kartą pasidarius tuščiam nedelsdami pakartotinai spauskite klavišą F8. Rodomas meniu „Windows“ papildomos parinktys. Jei šis meniu nerodomas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir bandykite dar kartą. Naudokite klaviatūros žymiklio klavišus (pelė neveikia) ir pažymėkite Paskutinį kartą naudota gera konfigūracija, paspauskite ENTER. Bandoma paleisti „Windows XP“.

 2. Jei neseniai įdiegėte naują aparatūrą, išjunkite kompiuterį ir atjunkite aparatūrą. Tada iš naujo paleiskite „Windows XP“ ir išspręskite aparatūros problemas, kad ji veiktų tinkamai.

 3. Paleisti kompiuterį iš naujo ir dar kartą paspauskite F8. Šį kartą pažymėkite Saugusis režimas ir paspauskite ENTER. „Windows XP“ bandoma paleisti saugiuoju režimu, kuriuo programos ir aparatinė įranga nepaleidžiamos, o rodomos labai primityviais grafikais. Jei „Windows XP“ saugiuoju režimu paleidžiama sėkmingai, galite pašalinti visas programas ar naujinimus, kuriuos įdiegėte pastaruoju metu. Tada paleiskite kompiuterį iš naujo, kaip įprastai.

Rodomas „Ne sistemos diskas arba disko klaida“ ar panašus pranešimas

Pranešimas „Ne sistemos diskas arba disko klaida“ reiškia, kad kompiuteriui nepavyko rasti „Windows“. Vykdykite toliau pateikiamus veiksmus ir bandykite paleisti kompiuterį po kiekvieno veiksmo. Eikite prie kito veiksmo tik tada, jei „Windows“ vis tiek nustoja veikti paleisties proceso metu.

Disko klaidų šalinimas

 1. Kompiuteris galėjo bandyki įkelti „Windows“ iš keičiamosios laikmenos, o ne iš standžiojo disko, kuris yra kompiuteryje. Išimkite visus diskelius, CD, DVD, USB „flash“ diskus, skaitmeninių fotoaparatų korteles ir atminties korteles.

 2. Dalis standžiojo disko gali būti sugadinta. Galbūt galėsite išspręsti problemą atlikdami atkuriantįjį „Windows XP“ diegimą.

 3. Standusis diskas galėjo sugesti. Jei standusis diskas sugedo, jį reikia pakeisti. Pakeitę standųjį diską turite atkurti savo failus iš atsarginės kopijos.

Kompiuteris nustoja veikti iškart, kai tik jį įjungiate, arba jo monitorius nieko nerodo

Jei kompiuteris jau po kelių sekundžių nuo jo paleidimo rodo klaidos pranešimą, galbūt yra aparatūros konfigūravimo problemų. Jei matote „Windows“ logotipą, reikia spręsti paleisties problemas. Jei matote pranešimą „Ne sistemos diskas arba disko klaida“, reikia spręsti disko klaidas. Jei nematote netgi paleisties ekrano, greičiausiai kilo aparatūros problema. Vykdykite šiuos veiksmus, kad išspręstumėte aparatūros problemą, kuri kompiuteriui neleidžia pradėti įkelti „Windows“. Po kiekvieno veiksmo bandykite paleisti kompiuterį iš naujo, kad jis bandytų įkelti „Windows“. Eikite prie kito veiksmo tik tada, jei „Windows“ vis tiek nepavyksta įkelti.

Aparatūros problemų sprendimas

 1. Jei kompiuteris pypsi, kai jį paleidžiate, bet jo monitorius nieko nerodo:

  • atjunkite ir vėl prijunkite kompiuterio monitorių;

  • patikrinkite, ar monitoriaus maitinimo laidas prijungtas ir monitorius įjungtas.

  • Jei įmanoma, prijunkite monitorių prie kito kompiuterio ir įsitikinkite, kad monitorius tinkamai veikia.

  • Jei monitorius veikia, bet kompiuteris pypsi ir jo monitorius nieko nerodo, galėjo sugesti vaizdo adapteris. Jei kompiuteriui dar taikoma garantija, pagalbos kreipkitės į kompiuterio gamintoją. Jei kompiuterio garantinis laikotarpis jau baigėsi, o jūs mokate atidaryti kompiuterio korpusą ir pakeisti vidinę aparatūrą, įsigykite ir įdiekite suderinamą keičiamąjį vaizdo adapterį. Kitu atveju pagalbos kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Kai dalį keičia nepatikimi specialistai ir tai gali užtrukti, kol kompiuteris bus pataisytas, saugiai laikykite savo dokumentus, nuotraukas ir el. laiškus.

 2. Jei rodomas klaidos pranešimas, informuojantis, kad nėra klaviatūros arba klavišai neveikia, išjunkite kompiuterį ir dar kartą įjunkite klaviatūrą. Jei problema išlieka, pakeiskite klaviatūrą.

 3. Kartais kompiuterio negalima paleisti, nes jis nesuderinamas su aparatūros priedais. Jei neseniai įdiegėte naują aparatūros priedą, išjunkite kompiuterį, pašalinkite tą priedą ir vėl paleiskite kompiuterį iš naujo.

 4. Pašalinkite visus aparatūros priedus, išskyrus klaviatūrą, pelę ir monitorių. Jei kompiuteris paleidžiamas sėkmingai, išjunkite „Windows“, išjunkite kompiuterį ir prijunkite visus aparatinės įrangos priedus. Tada paleiskite kompiuterį iš naujo. Jei kompiuterio paleisti nepavyksta, aparatūros priedas, kurį neseniai prijungėte, kelia problemą. Pašalinkite aparatūros priedą ir pagalbos kreipkitės į jo tiekėją. Galite iš naujo prijungti kitą aparatūros priedą.

 5. Galbūt atsilaisvino jungtis. Išjunkite kompiuterį, atjunkite visas iš kompiuterio išorės prijungtas jungtis ir vėl jas atsargiai įkiškite. Patikrinkite, ar nėra neprijungtų laidų, nulenktų kontaktų ir atsilaisvinusių jungčių.

 6. Jei galite patys atidaryti kompiuterio korpusą, išjunkite kompiuterį, atjunkite maitinimą ir atidarykite kompiuterio korpusą. Atjunkite ir vėl prijunkite visus kabelius. Atjunkite ir vėl prijunkite visus kompiuterio viduje esančius laidus, įskaitant kompiuterio atminties lustus. Surinkite visas kompiuterio dalis prieš bandydami jį paleisti iš naujo.

 7. Jei kompiuterio vis tiek nepavyksta paleisti, problema gali kilti dėl motininės plokštės, procesoriaus, atminties ar grafikos plokštės. Kol sugedusi aparatūra neveikia ir kol kompiuteris bus pataisytas, saugiai laikykite savo dokumentus, nuotraukas ir el. laiškus.

Kompiuteris neįsijungia

Jei kompiuteris neįsijungia – spaudžiate maitinimo mygtuką ir lemputė neužsidega, negirdite pyptelėjimų ar kitų garsų – turite:

 • patikrinti, ar kompiuterio maitinimo laidas prijungtas;

 • atjungti kompiuterį ir į tą elektros lizdą įjungti kitą elektros įrenginį, pvz., lempą, ventiliatorių ar radiją). Jei prietaisas neveikia, problemą kelia elektros lizdas, o ne kompiuteris.

Reikia atlikti atkuriantįjį „Windows XP“ diegimą

Atliekant atkuriantįjį „Windows XP“ diegimą galima išspręsti daugelį rimtų paleisties problemų. Nors neprarasite jokių svarbių dokumentų, galėsite prarasti parametrus ir reikės iš naujo įdiegti daug naujinimų.

Prieš atlikdami atkuriantįjį „Windows XP“ diegimą, turite turėti „Windows XP“ CD ir savo produkto kodą.

Atkuriantysis „Windows XP“ diegimas

 1. Įdėkite „Windows XP“ CD į kompiuterį.

 2. Paleiskite kompiuterį iš naujo. Jei esate raginami, paspauskite klavišą, kad paleistumėte CD ROM.

 3. Kai rodomas puslapis Sąrankos pradžia, klaviatūroje paspauskite ENTER.

 4. Puslapyje „Windows XP“ licencijavimo sutartis perskaitykite licencijavimo sutartį. Paspauskite klavišą PAGE DOWN, kad nuslinktumėte į sutarties pabaigą. Tada paspauskite F8.

 5. Paraginti paspauskite R, kad „Windows XP“ bandytų atkurti „Windows“ iš naujo įdiegdama svarbius „Windows“ komponentus.

  Atkūrimo ir įdiegimo iš naujo procesas gali trukti daugiau nei valandą. Pagaliau sąranka paragina atsakyti į klausimus, jei „Windows XP“ diegiate pirmą kartą.