Programų, sistemos parametrų ir failų atsarginių kopijų kūrimas


Galite sukurti sistemos atvaizdą, kuriame bus sistemos Windows ir jūsų programų, sistemos parametrų ir failų kopijos. Sistemos atvaizdas yra įrašomas kitoje vietoje nei originalios programos, parametrai ir failai. Šį atvaizdą galima naudoti norint atkurti kompiuterio turinį tuo atveju, jei sugestų standusis diskas arba visas kompiuteris.

Jei naudodamiesi Windows atsarginiu kopijavimu kuriate atsargines failų kopijas, galite kiekvieną kartą tai darydami sukurti sistemos atvaizdą. Failus galite įrašyti USB „flash“ atmintinėje, CD, DVD ar standžiuosiuose diskuose. Sistemos atvaizdas turi būti įrašytas standžiajame diske. Pagal numatytuosius nustatymus sistemos atvaizdą sudaro diskai, kurių reikia sistemai „Windows“ veikti.

Jei į sistemos atvaizdą norite įtraukti papildomų diskų, sistemos atvaizdą galite sukurti rankiniu būdu. Jei sistemos atvaizdą kuriate rankiniu būdu, jį galite įrašyti USB „flash“ atmintinėje, CD, DVD ar standžiajame diske. Vykdykite toliau pateikiamus veiksmus, jei norite rankiniu būdu sukurti sistemos atvaizdą. Norėdami daugiau informacijos apie sistemos atvaizdus, žr. Kas yra sistemos atvaizdas?

Pastaba

  • Norint kurti disko sistemos atvaizdą, standusis diskas turi būti suformatuotas taip, kad galėtų naudoti NTFS failų sistemą. Jei sistemos atvaizdą įrašėte standžiajame diske arba USB „flash“ atmintinėje, laikmeną reikia suformatuoti, kad ji galėtų naudoti NTFS failų sistemą. Norėdami daugiau informacijos apie NTFS, žr. Keisti standųjį diską arba skaidinį į NTFS formatą.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip sukurti atsargines programų, sistemos parametrų ir failų kopijas (0:45)

Atsarginių programų, sistemos parametrų ir failų kopijų kūrimas

  1. Atidarykite parinktį Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir priežiūra, o tada – Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.

  2. Kairiojoje srityje spustelėkite Kurti sistemos atvaizdą, o vykdykite vedlio nurodymus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Skirtingų sistemos atvaizdų versijų saugojimas

Jei įrašote sistemos atvaizdus į vidinį arba išorinį diską arba į CD arba DVD diskus, galite saugoti kelias sistemos atvaizdų versijas. Vidiniuose arba išoriniuose standžiuosiuose diskuose saugomi senesni sistemų atvaizdai panaikinami, kai diske pritrūksta vietos. Norėdami tausoti vietą diske, galite neautomatiškai naikinti senesnius sistemos atvaizdus. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kokius atsarginio kopijavimo parametrus turėčiau naudoti norėdamas maksimaliai padidinti vietos diske?

Jei įrašote sistemos atvaizdus į vietą tinkle, galite saugoti tik patį naujausią kiekvieno kompiuterio sistemos atvaizdą. Sistemos atvaizdai įrašomi formatu diskas\WindowsImageBackup\kompiuterio pavadinimas\. Jei jau turite kompiuterio sistemos atvaizdą ir tam pačiam kompiuteriui kuriate naują, naujasis sistemos atvaizdas bus įrašytas vietoje senojo. Jei norite išsaugoti jau esantį sistemos atvaizdą, prieš kurdami naują sistemos atvaizdą galite jį įrašyti į kitą vietą atlikę šiuos veiksmus:

  1. Nueikite į sistemos atvaizdo vietą.

  2. Nukopijuokite WindowsImageBackup aplanką į naują vietą.