Atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas: dažnai užduodami klausimai


Čia rasite atsakymus į kai kuriuos bendruosius klausimus apie atsarginių kopijų kūrimą ir failų atkūrimą.

Rodyti viską

Kokiais atsarginio kopijavimo įrankiais galima naudotis sistemoje „Windows“?

Sistemoje „Windows“ yra šie atsarginio kopijavimo įrankiai:

Įrankis Aprašymas
Įrankis

Atsarginis failų kopijavimas

Aprašymas

„Windows“ atsarginis kopijavimas suteikia galimybę visiems kompiuteriu besinaudojantiems žmonėms kurti duomenų failų kopijas. Galite leisti sistemai „Windows“ spręsti, kieno atsargines kopijas kurti, arba patys pasirinkti konkrečius aplankus, bibliotekas ir diskus, kurių atsargines kopijas norite padaryti. Pagal numatytuosius nustatymus atsarginės kopijos kuriamos pagal pastovų tvarkaraštį. Tvarkaraštį galite keisti, taip pat bet kada neautomatiniu būdu vykdyti atsarginį kopijavimą. Nustačius „Windows“ atsarginį kopijavimą sistema „Windows“ stebi naujus ir modifikuojamus failus bei aplankus ir kuria jų atsargines kopijas. Norėdami nustatyti atsarginį failų kopijavimą, žr. Atsarginių failų kopijų kūrimas.

Įrankis

Sistemos atvaizdo atsarginė kopija

Aprašymas

„Windows“ atsarginis kopijavimas suteikia galimybę kurti sistemos atvaizdą, kuris yra tikslus disko atvaizdas. Sistemos atvaizde yra sistema „Windows“ ir jūsų sistemos parametrai, programos ir failai. Sistemos atvaizdas gali būti panaudotas kompiuterio turiniui atkurti, jei jis arba standusis diskas nustotų veikti. Atkuriant kompiuterį iš sistemos atvaizdo vykdomas visiškas atkūrimas - jūs negalite pasirinkti atkurti konkrečius elementus ir visos dabartinės programos, sistemos parametrai ir failai yra pakeičiami. Nors į šį atsarginį kopijavimą įtraukiami asmeniniai failai, rekomenduojama reguliariai kurti atsargines failų kopijas naudojant „Windows“ atsarginį kopijavimą, kad prireikus galėtumėte atkurti pavienius failus ir aplankus. Nustatydami planinį failų atsarginį kopijavimą galite pasirinkti, ar norite įtraukti sistemos atvaizdą. Į šį sistemos atvaizdą įtraukiami tik tie diskai, kurie būtini sistemai „Windows“ veikti. Jei norite įtraukti papildomus duomenų diskus, galite neautomatiniu būdu sukurti sistemos atvaizdą.

Įrankis

Ankstesnės versijos

Aprašymas

Ankstesnės versijos yra failų ir aplankų kopijos, kurias sistema „Windows“ automatiškai įrašo kaip sistemos apsaugos dalis. Galite naudoti ankstesnes versijas, jei norite atkurti failus ar aplankus, kuriuos netyčia modifikavote, panaikinote arba kurie buvo sugadinti. Atsižvelgę į failo arba aplanko tipą, galite atidaryti, įrašyti į kitą vietą arba atkurti ankstesnę versiją. Ankstesnės versijos gali būti naudingos, tačiau neturėtų būti laikomos atsarginiu kopijavimu, nes failai pakeičiami naujomis versijomis ir nebus prieinami sugedus diskui. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Ankstesnės failų versijos: dažniausiai užduodami klausimai.

Įrankis

Sistemos atkūrimas

Aprašymas

Sistemos atkūrimas padeda atkurti ankstesnę kompiuterio sistemos failų versiją. Tai yra kompiuterio sistemos pakeitimų anuliavimo būdas, neturintis įtakos asmeniniams failams, pvz., el. paštui, dokumentams arba nuotraukoms. Sistemos atkūrimas naudoja funkciją, vadinamą sistemos apsauga, kad kompiuteryje būtų reguliariai kuriami ir įrašomi atkūrimo taškai. Šiuose atkūrimo taškuose yra informacija apie registro parametrus ir kita „Windows“ naudojama sistemos informacija. Galite kurti atkūrimo taškus ir neautomatiniu būdu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie sistemos atkūrimą, žr. Kas yra sistemos atkūrimas?

Kiek saugyklos vietos reikia atsarginėms failų kopijoms kurti?

Tai priklauso nuo failų, kurių atsargines kopijas kuriate, dydžio. Rekomenduojama įrašyti atsargines failų kopijas į išorinį standųjį diską, kuriame būtų bent 200 GB vietos. „Windows“ atsarginis kopijavimas stebi failus, kurie buvo pridėti arba modifikuoti po paskutinio atsarginių kopijų kūrimo, ir naujina esančias atsargines kopijas - taip taupoma vieta diske. Atsarginėms kopijoms skirtą vietą diske galite tvarkyti atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite parinktį Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir priežiūra, o tada – Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.

 2. Spustelėkite Tvarkyti vietą. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Pastaba

  • Parinkties Tvarkyti vietą nematysite, kol nenustatysite atsarginio kopijavimo.

 3. Norėdami panaikinti senas atsargines failų kopijas, dalyje Duomenų failų atsarginė kopija spustelėkite Peržiūrėti atsargines kopijas.

  Tada galite pasirinkti norimas naikinti atsargines failų kopijas ir taip atlaisvinti vietos diske. Įrašo sąraše naikinimas neturės įtakos kitoms atsarginėms kopijoms. Jei manote, kad tam tikru laikotarpiu kurtos atsarginės kopijos jums nereikalingos, galite jas panaikinti. Rekomenduojama visada saugoti naujausias atsargines kopijas.

 4. Norėdami keisti, kiek vietos naudojama sistemos atvaizdo atsarginiam kopijavimui, dalyje Sistemos atvaizdas spustelėkite Keisti parametrus.

  Tada galite pasirinkti, kad sistema „Windows“ saugotų senesnes sistemos atvaizdo atsargines kopijas arba tik naujausią.

Kaip peržiūrėti atsarginio kopijavimo turinį?

Atsarginio kopijavimo turinį galite peržiūrėti atidarę vedlį Atkurti failus.

 1. Atidarykite parinktį Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir priežiūra, o tada – Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas.

 2. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Norėdami peržiūrėti failus, spustelėkite Atkurti mano failus.

  • Norėdami peržiūrėti visų vartotojų failus, spustelėkite Atkurti visus vartotojų failus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 3. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Norėdami naršyti po atsarginio kopijavimo turinį, spustelėkite Ieškoti failų arba Ieškoti aplankų.

   Ieškodami aplankų nematysite pavienių failų aplanke. Norėdami peržiūrėti failus, naudokite parinktį Ieškoti failų.

  • Norėdami ieškoti atsarginio kopijavimo turinyje, spustelėkite Ieška, įveskite visą arba dalį failo vardo ir spustelėkite Ieškoti.

Kaip atkurti failus?

Failus atkurti galite naudodami vedlį Atkurti failus. Galite atkurti pavienius failus, keletą failų arba visus atsarginio kopijavimo failus. Taip pat galite atkurti tik savo failus arba visų kompiuteriu besinaudojančių žmonių failus. Norėdami atkurti failus, žr. Failų atkūrimas iš atsarginės kopijos.

Ar galima atkurti netyčia panaikintus failus?

Taip. Failus atkurti galima dviem būdais:

 • Jei turite atsarginę kopiją, kurioje yra reikalingas failas, galite failą atkurti iš jos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Failų atkūrimas iš atsarginės kopijos.

 • Jei neturite atsarginės kopijos, kurioje būtų reikalingas failas, galbūt galite atkurti ankstesnę failo versiją. Sistema „Windows“ automatiškai įrašo modifikuojamų (įskaitant naikinamus) failų kopijas atkūrimo taškuose. Šie failai vadinami ankstesnėmis versijomis. Norėdami naudoti ankstesnes versijas failui atkurti, žr. Prarastų arba panaikintų failų atkūrimas.

Kaip atgauti failus sugedus kompiuteriui?

Tai priklauso nuo to, kokio tipo atsargines kopijas esate sukūrę ir kokius failus norite atkurti.

Straipsnio ID: MSW700055Reikia daugiau pagalbos?