Skaičiuotuvą galite naudoti įvairioms užduotims – nuo paprastos matematikos iki sudėtingos statistikos. Čia rasite atsakymus į kai kuriuos bendriausius klausimus apie darbalaukio skaičiuotuvą.

Informacijos apie „Windows“ programėlę Skaičiuotuvas žr. Skaičiuotuvo programėlė, skirta „Windows“: DUK.

Skaičiuotuvo langas
Skaičiuotuvo langas
Rodyti viską

Kokie yra skirtingi skaičiuotuvo režimai?

Skaičiuotuvas turi keturis režimus – standartinį, inžinerinį, programavimo ir statistikos.

 1. Skaičiuotuvą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Rodinys ir pasirinkite norimą režimą.

Pastaba

 • Kai pakeičiate režimą, esami skaičiavimai panaikinami. Skaičiavimų retrospektyva ir atmintyje saugomi skaičiai yra įrašomi.

Inžinerinis režimas

Šiuo režimu galite atlikti skaičiavimus, kurie yra šiek tiek sudėtingesni nei atliekami standartiniu režimu.

 • Norėdami naudoti atvirkštinės reikšmės funkcijas, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Inv.

 • Naudojamas inžineriniu režimu skaičiuotuvas veikia 32 reikšminių skaitmenų tikslumu.

Pastaba

 • Jei derinate kelis operatorius (+,-,*,/), skaičiuotuvas naudoja standartinį operatorių pirmumą, t. y. jis atlieka skaičiavimus toliau nurodyta tvarka:

  1. Skliaustai

  2. Laipsnio rodikliai ir šaknys

  3. Daugyba ir dalyba

  4. Sudėtis ir atimtis

Programavimo režimas

Skaičiuotuvo tikslumas naudojant šį režimą yra iki 64 bitų, atsižvelgiant į pasirinkto žodžio dydį.

 • Skaičiuotuvas laikosi operatorių pirmumo.

 • Programavimo priemonės režimas naudoja tik sveikuosius skaičius – dešimtainės skaičių dalys nenaudojamos.

Statistikos režimas

Šiuo režimu įveskite duomenis, kurių statistiką norite apskaičiuoti, ir atlikti skaičiavimus.

 1. Įveskite pirmąją duomenų dalį, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti, kad įtrauktumėte duomenis į duomenų rinkinį.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite statistikos skaičiavimo, kurį norite atlikti, mygtuką.

Kas yra skaičiavimo retrospektyva?

Seansas pradedamas atidarius skaičiuotuvą ir baigiamas jį uždarius. Skaičiavimo retrospektyvoje įrašomi visi seanso metu atlikti skaičiavimai. Galite pakeisti retrospektyvos reikšmes ir skaičiuoti naujus rezultatus. Galite peržiūrėti abiejų – standartinio ir inžinerinio režimo – skaičiavimo retrospektyvą.

 1. Skaičiuotuvą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Peržiūrėti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Retrospektyva.

 3. Perbraukite arba dukart spustelėkite norimą redaguoti skaičiavimą.

 4. Įveskite naujas reikšmes, kurias norite skaičiuoti, ir spauskite „Enter“.

Pastaba

 • Skaičiavimų standartiniu ir inžineriniu režimais retrospektyva saugoma atskirai. Matysite naudojamo režimo retrospektyvą.

Kaip konvertuoti reikšmes iš vienos matavimų vienetų sistemos į kitą?

 1. Skaičiuotuvą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Peržiūrėti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Vienetų konvertavimas.

 3. Dalyje Pažymėkite konvertuotiną vieneto tipą bakstelėkite arba spustelėkite norimo konvertuoti vieneto tipą, reikšmę, iš kurios norite konvertuoti, ir reikšmę, į kurią norite konvertuoti.

 4. Lauke įveskite reikšmę, kurią norite konvertuoti.

Ar galiu apskaičiuoti datas?

Taip, galite naudoti skaičiuotuvą norėdami sužinoti skirtumą tarp dviejų datų arba pridėti ar atimti dienas nuo konkrečios datos.

 1. Skaičiuotuvą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Peržiūrėti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Datos skaičiavimas.

 3. Dalyje Pažymėkite skaičiuotiną laiko tarpą pasirinkite norimą atlikti skaičiavimo tipą.

 4. Pasirinkite reikšmes, tada bakstelėkite arba spustelėkite Skaičiuoti.

Kaip apskaičiuoti degalų sąnaudų, nuomos ar būsto paskolos mokesčius?

 1. Skaičiuotuvą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Peržiūrėti, bakstelėkite arba nukreipkite žymiklį į Darbalapiai, tada bakstelėkite arba spustelėkite norimą skaičiuoti elementą.

 3. Dalyje Pasirinkite norimą skaičiuoti reikšmę pasirinkite norimą skaičiuoti reikšmę, įveskite reikšmes į teksto laukus ir bakstelėkite arba spustelėkite Skaičiuoti.