Dažniausia interneto ryšio problemos priežastis yra neprijungti kabeliai arba netinkamai veikiantys kelvedžiai ar modemai. Pirmiausia pabandykite paleisti tinklo trikčių diagnostikos priemonę ir patikrinti, ar ji aptinka ir išsprendžia kilusią problemą.

 • Tinklo trikčių diagnostikos priemonę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Identifikuoti ir taisyti, tada bakstelėję arba spustelėję Identifikuoti ir taisyti tinklo problemas.

Jei tinklo trikčių diagnostikos priemonė neišsprendžia problemos, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti. Pavyzdžiui, įsitikinkite, kad jūsų plačiajuosčio ryšio modemas tiesiogiai arba naudojant kelvedį prijungtas prie veikiančio telefono lizdo arba kabelio jungties.

 2. Atjunkite maitinimo laidą nuo modemo ir kelvedžio.

 3. Palaukite bent 10 sekundžių po to, kai įrenginiuose išsijungs visos lemputės, tada vėl prijunkite modemą ir kelvedį.

  Kai kurie modemai turi atsarginį akumuliatorių, kuris neleidžia išsijungti lemputėms. Tokio tipo modemą išjunkite paspaudę ir greitai atleidę mygtuką Nustatyti iš naujo. Jei mygtuko Nustatyti iš naujo nėra, išimkite akumuliatorių.

 4. Jei pirmą kartą nustatote naują kompiuterį, patikrinkite, ar kelvedis visiškai suderinamas su „Windows“. Dėl naujų tinklo funkcijų „Windows“ kai kurie senesni tinklo kelvedžiai nėra visiškai suderinami ir dėl to gali kilti problemų. Norėdami rasti su „Windows 8.1 ir „Windows RT 8.1, eikite į „Windows“ suderinamumo centrą.

 5. Įsitikinkite, kad jūsų kelvedis ir tinklo plokštė kompiuteryje veiks kartu. Kad jūsų kompiuteryje veiktų tinklo plokštė, turi būti naudojami belaidžio ryšio standartas, atitinkantis arba senesnis nei kelvedžio belaidžio ryšio standartas. Pavyzdžiui, jei jūsų kompiuterio tinklo plokštė naudoja belaidžio ryšio standartą 802.11n (taip pat vadinamą „Wireless-N“), o kelvedis naudoja 802.11g, (taip pat vadinamą „Wireless-G“), negalėsite prisijungti, nes „Wireless-G“ standartas yra ankstesnės versijos ir neatpažįsta „Wireless-N“.

  Tačiau jei kelvedis naudoja „Wireless-N“, o jūsų kompiuterio tinklo plokštė naudoja „Wireless-G“, turėtumėte galėti prisijungti, jei kelvedžio režimas nustatytas kaip mišrusis, nes „Wireless-N“ veikia su keliais arba visais ankstesniais standartais (802.11a, 802.11b ir 802.11g).

Jei atlikus šiuos veiksmus problema išlieka, išbandykite veiksmus, nurodytus tolesnėse sekcijose Kodėl negaliu prisijungti prie tinklo?

Rodyti viską

Negaliu prisijungti prie interneto per plačiajuostį ryšį (DSL, kabelinį arba šviesolaidį)

 • Patikrinkite, ar tinklo (eterneto) kabelis tinkamai prijungtas prie modemo ir kompiuterio eterneto prievado. Abu tinklo kabelio galai turi atrodyti taip:

  Tinklo (eterneto) kabelis
  Tinklo (eterneto) kabelis
 • Patikrinkite, ar tarp telefono lizdo ir modemo nėra DSL filtro.

 • Patikrinkite modemo lemputes. Kartais jos nurodo vietas, iš kur kyla problema – iš eterneto, DSL, kabelinio ar šviesolaidžio ryšio arba modemo maitinimo.

 • Iš naujo nustatykite IP adresą. Štai kaip:

  1. Komandinę eilutę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Komandinė eilutė ir bakstelėję arba spustelėję Komandinė eilutė.

  2. Komandų eilutėje įveskite ipconfig/release ir spauskite Enter. Taip paleidžiamas dabartinis IP adresas.

  3. Komandų eilutėje įveskite ipconfig/renew ir spauskite Enter, kad gautumėte naują IP adresą.

   Visų DHCP plokščių konfigūravimas bus atnaujintas. Norėdami atnaujinti konkrečios plokštės IP adresą, įveskite plokštės pavadinimą, kuris pasirodo, kai komandinėje eilutėje įvedate komandą „ipconfig“.

 • Paprašykite savo interneto paslaugų teikėjo (ISP) patikrinti, ar serveriai veikia tinkamai, ar turite ISP vartotojo abonementą ir prieigą prie ISP paslaugos.

 • Jei neseniai pakeitėte kelvedį arba modemą ir jūsų ISP naudoja MAC adreso filtravimą, jūsų ISP reikės įtraukti naują įrenginį į įrenginių, galinčių prisijungti prie tinklo, sąrašą. Jei manote, kad tai kaip tik šis atvejis, kreipkitės pagalbos į savo ISP.

Mano ryšys pateiktas kaip „Apribotas“

Tai reiškia, kad kompiuteris sėkmingai prijungtas prie kelvedžio, bet kompiuteriui nebuvo priskirtas galiojantis IP adresas, taigi iš tikrųjų negalite pasiekti interneto. Taip pat tai gali nurodyti, kad priskirtas galiojantis IP adresas, bet kompiuteris neturi prisijungimo prie interneto galimybės. Jei prisijungėte prie namų tinklo, pabandykite iš naujo paleisti kelvedį. Jei prisijungėte prie domeno tinklo arba viešojo tinklo, kreipkitės į šio tinklo techninės pagalbos tarnybą.

Pastaba

 • Kompiuteriai, kuriuose naudojama Windows RT 8.1 arba Windows 8.1, negali prisijungti prie domeno. Prisijungti prie domeno galite tik, jei jūsų kompiuteryje naudojama „„Windows 8.1 Pro““ arba „„Windows 8.1 Enterprise““.

Negaliu prisijungti prie interneto per telefono ryšį arba esu atjungiamas

 • Įsitikinkite, kad renkate teisingą numerį, įskaitant būtinus prieigos skaičius (pvz., 9), ir kad numeris neužimtas.

 • Įsitikinkite, kad veikia telefono lizdas. Norėdami tai patikrinti, prijunkite telefoną ir paklausykite, ar girdimas toninis numerio rinkimo signalas.

 • Įsitikinkite, kad telefono kabelis prijungtas prie modemo „linijos“ lizdo, o ne „telefono“ lizdo.

 • Įsitikinkite, ar telefono kabelis nesugedęs, prijungę telefoną prie modemo „telefono“ lizdo. Jei girdimas toninis numerio rinkimo signalas, telefono kabelis veikia.

 • Jei turite nustatę skambučio laukimą, pabandykite jį išjungti, o tada bandykite jungtis dar kartą.

 • ISP galėjo atsijungti, jei kurį laiką nepalaikėte ryšio su svetaine. Bandykite jungtis dar kartą.

 • Jei kas nors atsiliepė, kol buvote prisijungę, galėjote būti automatiškai atjungti. Bandykite jungtis dar kartą.

 • Dauguma telefono ryšio modemų veikia tik naudojant analoginio telefono ryšio linijas. Patikrinkite, ar įdiegtos analoginio telefono ryšio linijos arba skaitmeninio telefono ryšio linijos, patikrinkite, ar kompiuteris turi skaitmeninį modemą.

 • Įsitikinkite, ar modemas tinkamai veikia. Norėdami gauti daugiau informacijos, patikrinkite dokumentus, pateiktus kartu su modemu, arba apsilankykite gamintojo žiniatinklio svetainėje.

 • Kreipkitės į telefono ryšių įmonę, kad patikrintų telefono linijos kokybę.

 • Jeigu kompiuteryje yra du tinklo ryšiai, tinklo programinė įranga turi pasirinkti, kurį ryšį naudoti tinklo srautui. Tinklo programinė įranga išrenka geriausią ryšį. Pavyzdžiui, jeigu ryšys A turi prisijungimo prie interneto galimybę, bet veikia lėtai, o ryšys B neturi prisijungimo prie interneto galimybės, bet vietoje veikia našiau, tinklo programinė įranga perkels tinklo srautą į ryšį B. Tai reiškia, kad negalėsite matyti svetainių, todėl „Windows“ praneš, kad turite tik vietinį jungiamumą (nėra interneto). Techniškai tai teisinga, bet nėra tai, ko norėtumėte. Jei norite priversti kompiuterį naudoti ryšį A – ryšį su prisijungimo prie interneto galimybe – atjunkite ryšį B ir bandykite dar kartą.Reikia daugiau pagalbos?