Jungimasis prie tinklo apima daug elementų: kabelius, tinklo plokštes, tvarkykles ir kelvedžius. Taigi nustatyti tinklo triktis gali būti sudėtinga. Perskaitę šį straipsnį lengviau rasite ir išspręsite laidinio (eterneto) ir belaidžio (Wi-Fi) tinklo ryšio problemas. Dažnos problemos:

 • Belaidžio tinklo plokštės jungiklis yra išjungtas

 • Įjungtas lėktuvo režimas

 • Atjungti arba netinkamai prijungti kabeliai

 • Netinkami WEP, WPA arba WPA2 saugos raktai arba prieigos slaptažodžiai

 • Neatitinkantys belaidžio ryšio standartai

 • Trūksta naujinimų

 • Klaidingi tinklo ryšio parametrai

 • Sugadintos arba nesuderinamos tvarkyklės

 • Aparatūros arba programinės įrangos problemos

Spręsdami problemą, atlikite šiuose skyriuose išvardytus veiksmus ir po kiekvieno veiksmo ir pabandykite prisijungti. Jei problema vis dar išlieka, pereikite prie kito skyriaus.

Naudokite automatizuotą trikčių diagnostikos priemonę

Automatizuota trikčių diagnostikos priemonė gali rasti ir automatiškai išspręsti kelias dažniausiai pasitaikančias tinklinio sujungimo problemas. Pirma paleiskite trikčių diagnostikos priemonę, tada patikrinkite tinklo arba interneto ryšį ir sužinokite, ar problema išspręsta. Jei problemos išspręsti nepavyksta, bandykite kitas automatizuotas trikčių diagnostikos priemones.

Rodyti viską

Tinklo trikčių diagnostikos priemonės atidarymas

 • Tinklo trikčių diagnostikos priemonę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Identifikuoti ir taisyti, tada bakstelėję arba spustelėję Identifikuoti ir taisyti tinklo problemas.

Spustelėkite, kad atidarytumėte interneto ryšių trikčių diagnostikos priemonę.

 • Interneto ryšių trikčių diagnostikos priemonę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę trikčių diagnostika, tada bakstelėję arba spustelėję Trikčių diagnostika. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas ir internetas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Interneto ryšiai.

Tinklo plokštės trikčių diagnostikos priemonės atidarymas

 • Tinklo plokštės trikčių diagnostikos priemonę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę trikčių diagnostika, tada bakstelėję arba spustelėję Trikčių diagnostika. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas ir internetas, tada – Tinklo plokštė ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Daugiau informacijos apie tinklo plokštės rasite Kaip pašalinti tinklo plokštės problemas?

Peržiūrėkite siūlomus sprendimus

Jei paleista trikčių diagnostikos priemonė neišsprendžia problemos, ieškokite problemos ir atitinkamo sprendimo toliau pateiktoje lentelėje.

Problema
Galimi sprendimai

Negaliu prisijungti prie namų tinklo.

Jei paleista tinklo trikčių diagnostikos priemonė nepadeda, galite patikrinti šiuos kelis dalykus:

 • Įsitikinkite, ar kelvedis ir modemas įjungti.

 • Jei naudojate laidinį ryšį, įsitikinkite, kad tinklo (eterneto) kabelis įkištas į kompiuterio tinklo plokštę. Abu tinklo kabelio galai atrodo taip:

  Tinklo (eterneto) kabelis
  Tinklo (eterneto) kabelis
 • Jei naudojate laidinį ryšį, įsitikinkite, ar nesugedęs tinklo kabelis. Galite tai patikrinti panaudoję tinkamai veikiantį kabelį.

 • Įsitikinkite, kad kabelis prijungtas prie tinkamo kelvedžio prievado. Jis neturėtų būti prijungtas prie aukštynkrypčios saito, interneto ir WAN prievadų. Be to, kai kurie kelvedžiai išjungia prievadą, esantį šalia aukštynkrypčio ryšio, interneto arba WAN prievado, todėl naudokite kitą prievadą.

 • Jei jūsų kompiuteryje yra belaidžio tinklo plokštė, „Windows“ automatiškai aptiks netoliese esančius belaidžius tinklus. Norėdami peržiūrėti „Windows“ aptiktų belaidžių tinklų sąrašą, atlikite šį veiksmą:

  • Prie tinklo prisijunkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma). Spustelėkite arba bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

  Jei „Windows“ neaptinka tinklo, kuris, jūsų manymu, yra jūsų kompiuterio diapazone, žr. Kodėl negaliu rasti belaidžio tinklo?

 • Įsitikinkite, kad jūsų kelvedis ir belaidžio tinklo plokštė kompiuteryje veiks kartu. Kad jūsų kompiuteryje veiktų tinklo plokštė, turi būti naudojami belaidžio ryšio standartas, atitinkantis arba senesnis nei kelvedžio belaidžio ryšio standartas. Pavyzdžiui, jei jūsų kompiuterio tinklo plokštė naudoja belaidžio ryšio standartą 802.11n (taip pat vadinamą „Wireless-N“), o kelvedis naudoja 802.11g, (taip pat vadinamą „Wireless-G“), negalėsite prisijungti, nes „Wireless-G“ standartas yra ankstesnės versijos ir neatpažįsta „Wireless-N“. Tačiau jei kelvedis naudoja „Wireless-N“, o jūsų kompiuterio tinklo plokštė naudoja „Wireless-G“, turėtumėte galėti prisijungti, jei kelvedžio režimas nustatytas kaip mišrusis, nes „Wireless-N“ veikia su keliais arba visais ankstesniais standartais (802.11a, 802.11b ir 802.11g).

 • Daugumos nešiojamųjų ir planšetinių kompiuterių belaidžio tinklo jungikliai yra kompiuterio priekyje arba šone. Jeigu kompiuteryje yra jungiklis, patikrinkite, ar jis įjungtas. Kai kuriuose kompiuteriuose jungiklį galima įjungti arba išjungti naudojant funkcinių klavišų derinį. Norėdami daugiau sužinoti apie belaidžio tinklo jungiklio vietą, peržiūrėkite su kompiuteriu pateiktą informaciją.

 • Įsitikinkite, kad išjungtas lėktuvo režimas ir įjungtas „Wi‑Fi“.

  Tikrinimas, ar išjungtas lėktuvo režimas ir įjungtas „Wi-Fi“

  1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
   (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite tinklo piktogramą Belaidžio tinklo piktograma.
  3. Įsitikinkite, kad Lėktuvo režimas nustatytas kaip Išjungtas, o jūsų „Wi‑Fi“ – kaip Įjungtas.

 • Naudokite įrenginių tvarkytuvę, kad patikrintumėte, ar tinklo plokštė tinkamai veikia:

  Tinklo plokštės tikrinimas

  1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti.
   (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.)

  2. Ieškos lauke įveskite Įrenginių tvarkytuvė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

  3. Dukart bakstelėkite arba dukart spustelėkite Tinklo plokštės, palaikykite nuspaudę arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku savo plokštę, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

  4. Atidarę parinktį Įrenginio būsena patikrinkite, ar įrenginys tinkamai veikia.

 • Tinklo plokštė gali tinkamai neveikti. Atsisiųskite ir įdiekite naujausią tvarkyklės versiją iš gamintojo svetainės. Daugiau informacijos rasite Kaip pašalinti tinklo plokštės problemas?

 • Išvalykite DNS vardų vertimo programos talpyklą.

  DNS vardų vertimo programos talpyklos valymas

  Kad atliktumėte šiuos veiksmus, turite būti prisijungę administratoriaus teisėmis.

  1. Komandinę eilutę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Komandinė eilutė ir bakstelėję arba spustelėję Komandinė eilutė.

  2. Įveskite ipconfig /flushdns, tada paspauskite „Enter“.

Noriu prisijungti prie paslėptojo belaidžio tinklo.

Paslėptasis belaidis tinklas yra belaidis tinklas, netransliuojantis savo tinklo ID (taip pat vadinamu SSID arba tinklo tarnybos identifikatoriumi). Paprastai belaidžiai tinklai transliuoja savo pavadinimus, o jūsų kompiuteris „klausosi“ tinklo, prie kurio nori jungtis, pavadinimo. Kadangi paslėptasis tinklas netransliuoja, kompiuteris negali jo rasti, todėl kompiuterį turi rasti tinklas. Kad tai įvyktų, kompiuteris turi transliuoti ieškomo tinklo ir savo paties vardą. Tokiu atveju kiti kompiuteriai, kurie „klausosi“ tinklų, žinos jūsų kompiuterio vardą ir tinklo, prie kurio esate prisijungę, pavadinimą, o tai padidins kompiuterio atakų riziką.

Jei nepaisydami rizikos vis tiek norite prisijungti prie paslėptojo tinklo, pirmiausia turėsite gauti informacijos iš belaidžio kelvedžio.

 1. Gaukite šią informaciją:

  • Tinklo ID (SSID) – tai pavadinimas, paprastai rodomas galimų tinklų sąraše

  • Saugos tipas (WPA, WPA2, WEP arba 802.1X)

  • Šifravimo tipas

  • Saugos raktas

 2. Prie tinklo prisijunkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma). Spustelėkite arba bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Paslėptasis tinklas ir Prisijungti, tada įveskite tinklo informaciją.

  Tinklas bus įtrauktas esamo tinklų sąrašą ir, kai kitas kompiuteris bus tinklo diapazone, galėsite prie jo prisijungti.

Negaliu prisijungti prie kitų namų tinklo kompiuterių.

 • Įjungti Rasti įrenginius ir turinį.

  Atlikite šiuos veiksmus savo kompiuteryje ir kitame tinklo kompiuteryje, kuriame įdiegta „Windows 8.1“ arba „Windows RT 8.1“ ir prie kurio norite prisijungti. Atlikite tai, tik jei pažįstate tinklo vartotojus ir įrenginius ir jais pasitikite.

  1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
   (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, bakstelėkite arba spustelėkite tinklą, prie kurio esate prisijungę, tada įjunkite Rasti įrenginius ir turinį.

   Pastaba

   • Paprastai šią funkciją įjungti nesaugu, kai esate prisijungę prie viešojo tinklo.

   • Šis parametras nepasiekiamas, jei esate prisijungę prie domeno tinklo.

Negaliu prisijungti prie darbo vietos tinklo iš namų (arba kitos vietos)

Pabandykite atlikti kelis veiksmus. Pagalbos kreipkitės į savo IT administratorių ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • Patikrinkite, ar teisingai įvedėte IT administratoriaus nurodytą virtualaus privačiojo tinklo (VPN) serverio vardą.

 • Norint, kad veiktų VPN ryšys, turite turėti aktyvųjį interneto ryšį.

 • Jei modemas išorinis, įsitikinkite, kad jo maitinimas įjungtas.

 • Patikrinkite, ar nuotolinės prieigos serveryje turite tinkamą ryšį ir domeno teises.

 • VPN ryšys neveiks naudojant aktyvų „Winsock“ tarpinį klientą. Patikrinkite, ar neįgalintas „Winsock“ tarpinio serverio klientas.

 • Jei žinote žiniatinklio svetainės IP adresą (pvz.: 131.107.10.25), įveskite jį žiniatinklio naršyklės adreso juostoje ir paspauskite „Enter“. Jei tai veikia, tikriausiai yra domenų vardų sistemos (DNS) vertimo problema.

 • Jei turite specialią programinę įrangą, kurios reikalauja arba kuri įdiegta darbo vietoje, tai gali būti problemos dalis.

 • Jei žinote VPN serverio IP adresą (pvz.: 131.107.10.25), įveskite jį kaip VPN ryšio adresą ir paspauskite „Enter“. Jei tai veikia, tikriausiai yra DNS vertimo problema.

 • Tai gali būti sertifikato problema.

 • Tai gali būti serverio, prie kurio bandote jungtis, problema.

Pastaba

 • Windows RT 8.1“ yra įtaisytasis VPN palaikymas. Trečiosios šalies VPN programinė įranga taip pat gali būti įdiegta „Windows RT 8.1“, jei ji galima „Windows“ parduotuvėje. Pagalbos naudojantis trečiosios šalies VPN programine įranga kreipkitės į trečiosios šalies VPN teikėją. Daugiau informacijos apie „Windows RT 8.1“ palaikomus VPN standartus rasite „Microsoft TechNet“ svetainėje ieškodami VPN.

Mano belaidis ryšys neveikia, kai mano kompiuteris tęsia darbą po miego režimo arba užmigdymo.

Yra dvi galimos priežastys:

 • Šio tinklo automatinis ryšys išjungtas. Kitą kartą prisijungę prie tinklo pažymėkite žymės langelį Jungtis automatiškai.

 • Grįžus iš miego režimo arba užmigdymo, jūsų belaidžio tinklo ryšys gali neprisijungti iš naujo, jei jūsų belaidžio tinklo plokštės maitinimo parinktyse nustatytas energijos taupymo režimas. Štai kaip galite patikrinti arba pakeisti dabartines maitinimo parinktis.

  Maitinimo parinkčių tikrinimas arba keitimas

  1. Energijos vartojimo parinktis atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Energijos vartojimo parinktys, tada bakstelėję arba spustelėję Energijos vartojimo parinktys.

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite šalia dabar pažymėto energijos vartojimo plano esančią parinktį Keisti plano parametrus, tada bakstelėkite arba spustelėkite Keisti papildomus maitinimo parametrus.

  3. Dukart bakstelėkite arba dukart spustelėkite skiltį Belaidžio tinklo plokštės parametrai, tada dukart bakstelėkite arba dukart spustelėkite skiltį Energijos taupymo režimas.

  4. Jei parametras Įjungtas į šiuo metu yra koks nors kitoks, o ne Maksimalus veikimas, bakstelėkite arba spustelėkite jį, tada pasirinkite Maksimalus veikimas.

  Pastaba

  • Taip pat galite nustatyti parametrą Iš akumuliatoriaus kaip Maksimalus veikimas.

Turiu rasti tinklo saugos raktą.

Jei jūsų kompiuteris jau sujungtas su tinklu ir ieškote saugos rakto, kad kas nors kitas galėtų prisijungti prie tinklo, jį rasite tinklo parametruose.

Rodyti viską

Tinklo saugos rakto radimas tinklo parametruose

 1. Parinktį Tinklo ryšys atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklo ir bendrinimo centras, tada bakstelėję arba spustelėję Tinklo ir bendrinimo centras ir bakstelėję arba spustelėję Keisti tinklo plokštės parametrus.

 2. Palaikykite nuspaudę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pavadinimą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Būsena.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Belaidžio tinklo ypatybės, tada bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Sauga.

 4. Pažymėkite žymės langelį Rodyti simbolius. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

Jei ieškote saugos rakto, kad galėtumėte prisijungti prie tinklo, pirma patikrinkite, ar kelvedis neturi mygtuko. Jei radote mygtuką, paspauskite jį ir patikrinkite, ar kelvedis neįtraukė kompiuterio į tinklą automatiškai. Kai kurie belaidžio tinklo kelvedžių gamintojai nustatė numatytąjį saugos raktą, kurį galite rasti ant lipduko dokumentacijoje arba kelvedžio apačioje. Jei vis tiek jo nerandate, galite atidaryti belaidžio tinklo kelvedžio parametrų tinklalapį. Čia saugos raktas nustatomas arba automatiškai sugeneruojamas.

Tinklo saugos rakto radimas kelvedžio parametrų tinklalapyje.

 1. Prijunkite kompiuterį prie kelvedžio naudodami tinklo (eterneto) kabelį.

 2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir įveskite belaidžio kelvedžio IP adresą į adreso juostą (pvz., 192.168.1.1 arba 172.16.0.0). Galite rasti numatytąjį IP adresą su kelvedžiu pateiktoje dokumentacijoje.

 3. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte atidaryti kelvedžio parametrų tinklalapį. Daugelyje kelvedžio dokumentacijos yra numatytasis vartotojo vardas ir slaptažodis.

 4. Kelvedžio parametrų tinklalapyje ieškokite belaidžio tinklo arba jo parametrų parinkties. Atsižvelgiant į kelvedžio gamintoją, tai gali būti skirtukas, piktograma arba parinktis užduočių srityje.

 5. Belaidžio tinklo parametrų puslapyje ieškokite saugos arba belaidžio šifravimo parametro. Saugos raktas (kartais vadinamas tinklo raktu, prieigos arba tinklo slaptažodžiu) turėtų būti pateiktas šalia.

Pastaba

 • Skirtingų kelvedžių gamintojai pateikia skirtingus parametrų puslapius. Jei nerandate kelvedžio parametrų, susisiekite su kelvedžio gamintoju.

„Windows“ praneša, kad mano ryšys „Apribotas“.

Tai reiškia, kad kompiuteris sėkmingai prijungtas prie kelvedžio, bet kompiuteriui nebuvo priskirtas galiojantis IP adresas, taigi iš tikrųjų negalite pasiekti interneto. Jei prisijungėte prie namų tinklo, pabandykite iš naujo paleisti kelvedį. Jei prisijungėte prie domeno tinklo arba viešojo tinklo, kreipkitės į šio tinklo administratorių arba techninės pagalbos tarnybą.

Pastaba

 • Prisijungti prie domeno galite tik, jei jūsų kompiuteryje naudojama „„Windows 8.1 Pro““ arba „„Windows 8.1 Enterprise““.

Patikrinkite savo aparatūrą

Daugelį tinklo ryšio problemų sukelia netinkamai nustatyta aparatūra. Čia pateikiama informacija, kaip patikrinti kabelius, patikrinti arba iš naujo nustatyti modemą ir pažiūrėti, ar tinklo plokštė nekelia problemų.

Patikrinkite belaidį perjungimą (tik belaidžiuose tinkluose)

Jei naudojate planšetinį arba nešiojamąjį kompiuterį, įsitikinkite, kad tinklo plokštės jungiklis arba mygtukas yra įjungtas. Daugelis nešiojamųjų kompiuterių turi fizinį jungiklį, įjungiantį arba išjungiantį tinklo plokštę, kur nors viršuje, priekyje arba šone. Paprastai nešiojamasis kompiuteris turi indikatoriaus lemputę, rodančią, ar belaidžio tinklo plokštė įjungta. Planšetiniai kompiuteriai kartais turi tokį valdymo mygtuką su indikatoriaus lempute arba be jos.

Įsitikinkite, kad visi kabeliai tinkamai prijungti

Atlaisvinti arba išjungti tinklo kabeliai, DSL arba kabelinio ryšio jungtys, telefono laidai, USB kabeliai arba maitinimo kabeliai gali sukelti tinklo arba interneto ryšio problemų. Patikrinkite visas šias jungtis ir įsitikinkite, ar jos tinkamai prijungtos. Ši sekcija iš esmės taikoma laidiniams tinklams, bet jei bandote prisijungti belaidžiu ryšiu prie savo namų belaidžio tinklo, turite patikrinti modemą ir modemo kabelius, kaip aprašyta tolesnėse sekcijose.

Rodyti viską

DSL interneto ryšių tikrinimas

 1. Patikrinkite telefono liniją, einančią iš telefono lizdo į DSL modemo telefono linijos prievadą.

 2. Patikrinkite tinklo kabelį, einantį iš DSL interneto ryšio jungties į kompiuterio tinklo plokštę.

 3. Įsitikinkite, kad DSL modemas prijungtas prie maitinimo lizdo ir yra įjungtas.

 4. Jei norite išvengti interneto ryšių atmetimo, įsitikinkite, kad visi telefonai, prijungti prie tos pačios linijos kaip ir DSL modemas, yra prijungti prie DSL telefono linijos filtro.

Kabelinių interneto ryšių tikrinimas

 1. Patikrinkite bendraašį kabelį, einantį iš sienos į kabelinį modemą.

 2. Patikrinkite tinklo kabelį, einantį iš kabelinio modemo į kompiuterio tinklo plokštę.

 3. Įsitikinkite, kad modemas prijungtas prie maitinimo lizdo ir yra įjungtas.

Telefoninių interneto ryšių tikrinimas

 1. Patikrinkite telefono liniją, einančią iš sienos į kompiuterio modemo telefono prievadą.

 2. Įsitikinkite, kad, jungiantis prie interneto, telefono linijoje yra išjungta skambučio laukimo funkcija, kad įeinantys skambučiai neatjungtų interneto ryšio.

USB tinklo plokštės tikrinimas

Jei išorinį modemą su kompiuteriu jungia USB kabelis, turite atlikti kelias papildomas patikras.

 1. Jei modemas prijungtas prie kompiuterio naudojant USB koncentratorių, pabandykite apeiti USB koncentratorių modemo kabelį prijungdami tiesiai prie vieno iš kompiuterio USB prievadų.

 2. Jei modemas įjungtas į vieną iš prievadų, esančių stalinio kompiuterio priekyje, pabandykite prijungti USB kabelį į vieną iš prievadų, esančių kompiuterio galinėje dalyje. Kai kurie kompiuteriai neteikia pakankamo maitinimo į priekinius USB prievadus. Dėl to gali kilti modemo ryšių problemų.

Jei jums sunku nustatyti tinkamą kabelio prijungimo būdą, patikrinkite dokumentaciją, pateikiamą su modemu, tinklo plokšte arba kompiuteriu. Jei pakoregavote kokius nors kabelinius ryšius, atlikdami kitą veiksmą patikrinkite interneto ryšį. Jei norite patikrinti interneto ryšį, atidarykite naršyklę ir pabandykite pasiekti žinomą žiniatinklio svetainę.

Patikrinkite modemo indikatoriaus lemputes.

Patikrinkite modemo arba interneto ryšio įrenginio (tai gali būti modemas, modemas ir belaidis kelvedis arba kelvedžio ir modemo įrenginių derinys) indikatoriaus lemputes. Dauguma šių įrenginių turi indikatoriaus lemputes, pažymėtas „Broadband link“ (Plačiajuosčio ryšio saitas), „Internet“ (Internetas), „Online“ (Prisijungęs) ar kokius nors panašius, žyminčius ryšį su internetu. Jei nesate tikri, peržiūrėkite su įrenginiu pateikiamą dokumentaciją.

Modemo paleidimas iš naujo

Jei norite atnaujinti modemo arba kelvedžio parametrus, paleiskite modemą iš naujo. Šis veiksmas sukuria naują ryšį su interneto paslaugos teikėju (ISP). Paleiskite modemą iš naujo naudodami vieną iš toliau nurodytų metodų ir atlikite veiksmus, skirtus jūsų modemo tipui.

Rodyti viską

Išorinio modemo paleidimas iš naujo

 1. Atjunkite kabelį, kuris jūsų kompiuterį arba kelvedį jungia su modemu. Tai gali būti USB arba tinklo (eterneto) kabelis.

 2. Išjunkite modemą naudodami maitinimo jungiklį, esantį modemo priekyje arba gale. Jei modemas neturi maitinimo jungiklio, atjunkite maitinimo laidą iš modemo galinės dalies arba ištraukite jį iš sieninio lizdo.

  Kai kurie modemai turi atsarginį akumuliatorių, kuris neleidžia lemputėms išsijungti. Tokio tipo modemą išjunkite paspaudę ir greitai atleidę mygtuką Nustatyti iš naujo. Jei mygtuko Nustatyti iš naujo nėra, išimkite akumuliatorių.

 3. Palaukite kelias minutes, tada įjunkite modemą ir iš naujo prijunkite kompiuterio arba kelvedžio kabelį su modemu.

 4. Paleiskite kompiuterį iš naujo perbraukę nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėję Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį kairįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Maitinimas, tada – Paleisti iš naujo.

 6. Patikrinkite ryšį ir sužinokite, ar galite prisijungti prie interneto.

Vidinio modemo paleidimas iš naujo

 1. Paleiskite kompiuterį iš naujo perbraukę nuo dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėję Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį kairįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Maitinimas, tada pasirinkite Paleisti iš naujo.

Patikrinkite ar veikia jūsų tinklo plokštė

Naudokite įrenginių tvarkytuvę, kad patikrintumėte, ar tinklo plokštė tinkamai veikia:

Tinklo plokštės tikrinimas

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.)

 2. Ieškos lauke įveskite Įrenginių tvarkytuvė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

 3. Dukart bakstelėkite arba dukart spustelėkite Tinklo plokštės, palaikykite nuspaudę arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku savo plokštę, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

 4. Atidarę parinktį Įrenginio būsena patikrinkite, ar įrenginys tinkamai veikia.

 5. Jei tinklo plokštė išjungta, bakstelėkite arba spustelėkite Įgalinti įrenginį ir įgalinkite ją.

  Pastaba

  • Jei tinklo plokštė tinkamai neveikia, gali tekti atsisiųsti ir įdiegti naujausią jai skirtą tvarkyklę. (Jei su tinklo plokšte arba kompiuteriu gavote diegimo diską, tvarkyklė gali būti diske.)

   Jei jums vis tiek nepavyksta rasti naujausios aparatūros tvarkyklės, eikite į šio straipsnio sekcijos Tvarkyklių naujinimas dalį Tvarkyklės atsisiuntimas ir diegimas.

Daugiau informacijos apie tinklo plokštės problemų sprendimą žr. Kaip pašalinti tinklo plokštės problemas?

Atnaujinkite tvarkykles

Tinklo plokštės tvarkyklė – tai programinė įranga, kurią kompiuteris naudoja susisiekti su jūsų belaidžio tinklo plokšte. Pasenusios, nesuderinamos arba sugadintos tinklo plokštės tvarkyklės gali neleisti tinklo ryšių arba sukelti ryšio pertrūkių.

Jei neseniai vieną „Windows“ versiją atnaujinote į kitą, gali būti, kad dabartinė tinklo plokštės tvarkyklė yra skirta ankstesnei „Windows“ versijai. Jei neseniai pasitaikė elektros dingimų, virusų ar kitų problemų su kompiuteriu, gali būti, kad tvarkyklė buvo sugadinta. „Windows Update“ automatiškai atsisiunčia ir įdiegia rekomenduojamus naujinimus. Įdiegus svarbius, rekomenduojamus ir pasirinktinius naujinimus galima atnaujinti sistemos funkcijas ir kitą programinę įrangą, kuri gali padėti spręsti tinklo ryšio problemas.

Rodyti viską

Tvarkyklių naujinimas naudojant „Windows Update“

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite „Windows Update“, tada bakstelėkite arba spustelėkite „WindowsUpdate“.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Ieškoti naujinimų.

  Jei galimi keli naujinimai, bakstelėkite arba spustelėkite saitus, kad būtų pateikta daugiau informacijos apie kiekvieną naujinimą. „Windows Update“ praneša, ar naujinimas svarbus, rekomenduojamas, ar pasirinktinis. Kiekvieno tipo naujinime gali būti tvarkyklių.

 4. Puslapyje Norimų diegti naujinimų pasirinkimas raskite tinklo plokštės naujinimus, pažymėkite norimos diegti tvarkyklės žymės langelį, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

  Tvarkyklių naujinimų gali ir nebūti.

 5. Bakstelėkite arba spustelėkite Diegti. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

  „Windows Update“ praneša, ar naujinimai įdiegti sėkmingai.

Pastaba

 • Windows RT 8.1 kompiuteriuose „Windows Update“ automatiškai naujina tvarkykles. Negalite tiesiogiai įdiegti kitų gamintojų tvarkyklių.

Štai du kiti būdai, kaip galite surasti ir įdiegti tvarkyklę:

 • Įdiekite iš gamintojo gautą programinę įrangą. Pavyzdžiui, jei prie kompiuterio arba tinklo plokštės buvo pridėtas diskas, jame gali būti programinė įranga, kurią naudojant įdiegiama tinklo plokštės tvarkyklė.

 • Atsisiųskite ir įdiekite tvarkyklę patys. Tvarkyklės galite ieškoti gamintojo svetainėje. Atlikite tai, jei „Windows Update“ negali rasti tinklo plokštei skirtos tvarkyklės, o prie plokštės nebuvo pridėta programinė įranga, kurią naudojant įdiegiama tvarkyklė.

Tvarkyklės atsisiuntimas ir diegimas

Jei kompiuterio negalite prijungti prie interneto, turėsite atsisiųsti tvarkyklę į kitą kompiuterį ir įrašyti ją į USB „flash“ atmintinę, kad galėtumėte ją įdiegti savo kompiuteryje.

Tvarkyklės naujinimai dažnai pasiekiami plokštės gamintojo svetainėje. Jei norite rasti tvarkyklę, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Raskite tinklo plokštės gamintojo arba modelio pavadinimą arba numerį.

 2. Eikite į gamintojo žiniatinklio svetainę ir raskite bei atsisiųskite naujausią tinklo plokštės tvarkyklę.

 3. Radę atnaujintą tvarkyklę vykdykite svetainėje pateiktus diegimo nurodymus.

Daugelis tvarkyklių įdiegiamos automatiškai jas atsisiuntus. Paprastai galite dukart bakstelėti arba dukart spustelėti failą, kad būtų pradėta diegti, tada tvarkyklė kompiuteryje įdiegiama automatiškai. Kai kurios tinklo plokštės turi tinklo tvarkyklių, kurias turite įdiegti neautomatiškai.

Neautomatinis tvarkyklės diegimas

Čia nurodoma, kaip įdiegti tvarkyklę, kuri neįdiegiama automatiškai.

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn ir spustelėkite Ieškoti.)

 2. Ieškos lauke įveskite Įrenginių tvarkytuvė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Įrenginių tvarkytuvė. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

 3. Dukart bakstelėkite arba dukart spustelėkite Tinklo plokštės, palaikykite nuspaudę arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku savo plokštę, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ypatybės.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Tvarkyklė, bakstelėkite arba spustelėkite Naujinti tvarkyklę, tada vykdykite nurodymus. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.Reikia daugiau pagalbos?