Energijos vartojimo plano (schemos) keitimas, kūrimas arba naikinimas


Energijos vartojimo planas yra aparatūros ir sistemos parametrų rinkinys, kuris valdo būdą, kuriuo kompiuteris naudoja ir taupo energiją. Energijos vartojimo planai leidžia taupyti energiją, maksimizuoti sistemos efektyvumą arba nustatyti energijos taupymo ir efektyvumo pusiausvyrą. Numatytieji energijos vartojimo planai (Paskirstytas ir Energijos taupymo priemonė) patenkina daugumos žmonių poreikius. Galite modifikuoti esamų planų parametrus arba sukurti savo planą.

Rodyti viską

Pavienio plano parametrų keitimas

Galite keisti šiuos atskirų energijos vartojimo planų parametrus:

 • Nustatyti, kad kompiuteris pereitų į miego režimą po konkretaus neveiklumo laikotarpio. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kompiuterio išjungimas: dažnai užduodami klausimai.

 • Ekrano ryškumo reguliavimas.

 • Pasirinkite, kada turėtų būti išjungtas ekranas kompiuterio neveiklumo metu.

 1. Atidarykite maitinimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir sauga, o tada – Maitinimo parinktys.

 2. Norimo keisti plano dalyje spustelėkite Keisti plano parametrus.

 3. Puslapyje Keisti plano parametrus pasirinkite rodymo ir miego režimo parametrus, kuriuos naudosite, kai kompiuteris bus maitinamas iš akumuliatoriaus (jei yra) ir prijungtas.

Visiems energijos vartojimo planams darančių įtaką parametrų keitimas (sistemos parametrai)

Kai kurie dalies Maitinimo parinktys kairiojoje srityje esantys saitai leidžia atidaryti dalį Sistemos parametrai. Kai atliksite keitimus šiame puslapyje, pakeitimai bus automatiškai perkelti į visus energijos vartojimo planus. Pakeitę sistemos parametrus galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Padėti apsaugoti kompiuterį reikalaujant slaptažodžio, kad jis būtų atrakintas, kai bus nutrauktas miego režimas.

 • Pasirinkti, ką turėtų daryti kompiuteris, kai paspausite klaviatūros arba skreitinio kompiuterio korpuso maitinimo ir miego mygtukus (arba kai uždarysite kai kurių skreitinių kompiuterių viršutinę dalį). Pvz., kai paspausite maitinimo mygtuką, kompiuteris gali nieko nedaryti arba išsijungti. Jei kompiuteris palaiko miego arba išjungimo įrašius būsenas, paspaudus maitinimo mygtuką taip pat galima nustatyti, kad kompiuteris veiktų viena iš šių energiją taupančių būsenų.

 1. Atidarykite maitinimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir sauga, o tada – Maitinimo parinktys.

 2. Kairiojoje srityje spustelėkite Reikalauti slaptažodžio pabundant, Pasirinkite maitinimo mygtuko funkciją arba Pasirinkite, kas įvyksta uždarius dangtelį (tik skreitiniuose kompiuteriuose).

 3. Puslapyje Nurodykite maitinimo mygtukus ir įjunkite slaptažodžio apsaugą pasirinkite parametrus, kuriuos naudosite, kai kompiuteris bus maitinamas iš akumuliatoriaus (jei yra) ir prijungtas.

 4. Spustelėkite Įrašyti keitimus.

Savo plano kūrimas

Galite sukurti savo planą ir pritinkinti jį pagal poreikius. Pvz., jei dažnai naudojate skreitinį kompiuterį rengdami pateiktis, galite sukurti planą, užtikrinantį, kad pateikčių metu ekranas bus įjungtas ir kompiuteris nepereis į miego režimą.

 1. Atidarykite maitinimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir sauga, o tada – Maitinimo parinktys.

 2. Kairiojoje srityje spustelėkite Kurti maitinimo planą.

 3. Puslapyje Kurti energijos vartojimo planą pasirinkite planą, kuris labiausiai panašus į norimą kurti planą.

 4. Lauke Plano pavadinimas įveskite plano pavadinimą, pvz., „Pateikties rodymas“, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Puslapyje Keisti plano parametrus pasirinkite rodymo ir miego režimo parametrus, kuriuos naudosite, kai kompiuteris bus maitinamas iš akumuliatoriaus ir prijungtas.

  Įjungto ekrano išlaikymas pateikčių metu

  • Pakeiskite parametrą Išjungti ekraną už į Niekada nustatydami abu režimus: Iš akumuliatoriaus ir Įjungtas į.

  Įjungto skreitinio kompiuterio išlaikymas pateikčių metu

  • Pakeiskite parametrą Užmigdyti kompiuterį į Niekada nustatydami abu režimus: Iš akumuliatoriaus ir Įjungtas į.

 6. Spustelėkite parinktį Kurti.

  Jei naudojate skreitinį kompiuterį, planas rodomas dalyje Planai rodomi akumuliatoriaus skaitiklyje. Jei naudojate stalinį kompiuterį, planas pasirodo būnant Pageidaujami planai. Planas, pagal kurį sukurtas naujas planas, perkeliamas ir pasirodo būnant Papildomi planai.

Pastaba

 • Sukurtas planas automatiškai tampa aktyviuoju planu. Norėdami, kad įsigaliotų kitas planas, pasirinkite jį.

Plano naikinimas

Jei sukūrėte energijos vartojimo planus, kurių jau nebenaudosite arba kurių nebereikės, panaikinkite juos. Negalite panaikinti planų Paskirstytas, Energijos taupymo priemonė, Didelis efektyvumas arba šiuo metu naudojamo plano (aktyvaus plano).

Įspėjimas

 • Panaikinę planą, negalėsite jo atkurti.

 1. Atidarykite maitinimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir sauga, o tada – Maitinimo parinktys.

 2. Jei norite naikinti aktyvųjį planą, nustatykite, kad kitas planas būtų aktyvusis.

 3. Norimo naikinti plano dalyje spustelėkite Keisti plano parametrus.

 4. Puslapyje Keisti plano parametrus spustelėkite Naikinti šį planą.

 5. Norėdami paraginti spustelėkite Gerai.Reikia daugiau pagalbos?