Programos, atidarančios kokio nors tipo failą, keitimas


Jei dukart spustelėjus failą sistemoje Windows atidaroma ne ta programa, atlikite šiuos veiksmus, kad pasirinktumėte norimą programą. Galima keisti šį atskiro failo parametrą arba keisti parametrą nurodant sistemai Windows atidaryti visus pasirinktos programos to paties tipo failus.

  1. Atidarykite aplanką, kuriame yra norimas keisti failas.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite failą, kurį norite keisti, tada atsižvelgdami į failo tipą, spustelėkite parinktį Atidaryti naudojant arba nukreipkite pelės žymiklį į parinktį Atidaryti naudojant ir spustelėkite Pasirinkti numatytąją programą.

  3. Spustelėkite programą, kuria norite atidaryti failą.

  4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei norite visus šio tipo failus atidaryti ta pačia programa, pažymėkite žymės langelį Pažymėtą programą visada naudoti šios rūšies failams atidaryti, tada spustelėkite parinktį Gerai.

    • Jei norite tik šitą failą atidaryti šia programa, išvalykite žymės langelį Pažymėtą programą visada naudoti šios rūšies failams atidaryti, tada spustelėkite parinktį Gerai.