Kelių šliuzų konfigūravimas tinkle


Jei kompiuteryje turite kelis tinklo adapterius ir konfigūruojate kiekvieno adapterio numatytąjį šliuzą (kuris kuria numatytąjį maršrutą IP kelvados lentelėje visoms paskirtims, kurių nėra potinklyje), informacijos tinkle gali nepavykti nukreipti į teisingas paskirtis, jei būsite prisijungę prie nesujungtų tinklų – atskirų tinklų, kurie nesukurti palaikyti tiesioginio ryšio. Tik vienas šliuzas naudojamas visoms paskirtims, kurių nėra potinklyje, net jei konfigūruosite kelis numatytuosius šliuzus. Tai atsitinka, pvz., kai kompiuteris prijungtas prie intraneto, naudojant kelis potinklius, ir interneto. Turint numatytąjį šliuzą, kuris sukonfigūruotas abiejose plokštėse, galima užmegzti ryšį su visais kompiuteriais internete arba visais kompiuteriais intranete, bet ne su visais kompiuteriais internete ir intranete.

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:

 • Konfigūruokite numatytąjį šliuzą tinklo plokštės, kuri prijungta prie tinklo naudojant daugiausiai maršrutų (paprastai tinklo plokštė, kuri prijungta prie interneto).

 • Nekonfigūruokite jokios kitos tinklo plokštės numatytojo šliuzo. Vietoj to, naudokite statinius maršrutus arba dinaminės kelvados protokolus, kad galėtumėte pridėti kitų nesujungtų tinklų maršrutus vietinio IP kelvados lentelėje. Jei kelvados infrastruktūra IPv4 protokolui naudoja Kelvados informacijos protokolą (RIP), galima įjungti RIP imtuvą sistemoje Windows, kuris leis kompiuteriui sužinoti kitus maršrutus tinkle „priėmus“ transliuojamus RIP pranešimus, o tada pridėjus IPv4 maršrutus kelvados lentelėje. Jei kelvados infrastruktūra nenaudoja RIP, negalima naudoti RIP priėmimo. Dar galima naudoti komandą route add -p, kad galima būtų neautomatiškai pridėti atskirus maršrutus IPv4 kelvados lentelėje. Naudodami IPv6, turite naudoti komandą netsh interface ipv6 add route.

Konfigūruoti numatytąjį šliuzą

 1. Atidarykite Tinklo ryšius spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite adapteris, o tada dalyje Tinklo ir bendrinimo centras spustelėkite Rodyti tinklo ryšius.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tinklo plokštę, kurios numatytąjį šliuzą norite konfigūruoti, o tada spustelėkite Ypatybės. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 3. Spustelėkite skirtuką Darbas tinkle.

 4. Dalyje Šiam ryšiui naudojami šie elementai spustelėkite Interneto protokolo 4 versija (TCP / IPv4) arba Interneto protokolo 6 versija (TCP / IPv6), o tada spustelėkite Ypatybės.

 5. Pasirodžiusiame dialogo lange pasirinkite IP adresą gauti automatiškai arba Naudoti šį IP adresą.

  4 interneto protokolo versijos (TCP/IPv4) dialogo lango Ypatybės paveikslėlis
  4 interneto protokolo versijos (TCP/IPv4) dialogo langas Ypatybės

  Jei konfigūruosite tinklo plokštę, kad galėtumėte automatiškai gauti IP adresą, numatytąjį šliuzą priskirs DHCP serveris. Jei nurodysite alternatyvų konfigūravimą (tik IPv4), skirtuko Keisti konfigūravimą lauke Numatytasis šliuzas numatytasis šliuzas bus IP adresas. Galima nurodyti tik vieną numatytąjį šliuzą.

  Jei neautomatiškai nurodysite IP adreso konfigūravimą, skirtuko Bendra lauke Numatytasis šliuzas numatytasis šliuzas bus IP adresas.

Įjungti RIP informacijos imtuvą

 1. Atidarykite parinktį Programos ir funkcijos spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Programos, o tada – Programos ir funkcijos.

 2. Kairiojoje srityje spustelėkite parinktį Įjunkite arba išjunkite Windows funkcijas. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 3. Pažymėkite žymės langelį RIP imtuvas , o tada spustelėkite Gerai.

Neautomatiškai pridėti IPv4 maršrutus

 1. Atidarykite komandinės eilutės langą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis. Ieškos lauke įrašykite Komandinė eilutė, tada rezultatų sąraše spustelėkite Komandinė eilutė.

 2. Komandinėje eilutėje įveskite route -p add [paskirtis] [šablonas <tinklo šablonas>] [šliuzas] [matas <matas>] [jei <sąsaja>].

  Šioje lentelėje aprašyti komandos route -p add parametrai.

  Parametras
  Aprašas

  paskirtis

  Nurodo maršruto tinklo paskirties vietą. Paskirties vieta gali būti IP adresas arba potinklio prefiksas (taip pat žinomas kaip tinklo adresas arba tinklo identifikatorius) (kuriame pagrindinio kompiuterio bitai lygūs 0), pagrindinio kompiuterio maršruto IP adresas arba numatytasis maršrutas, lygus 0.0.0.0.

  šablonas

  Nurodo potinklio šabloną, susietą su tinklo paskirtimi. Potinklio šablonas gali būti atitinkamas IP adreso arba potinklio prefikso šablonas, pagrindinio kompiuterio maršrutas bus 255.255.255.255 arba numatytasis maršrutas bus 0.0.0.0. Jei nenurodyta, bus naudojamas 255.255.255.255 potinklio šablonas. Dėl ryšio tarp paskirties ir potinklio šablono apibrėžtuose maršrutuose, paskirtis negali būti konkretesnė nei atitinkamas potinklio šablonas. Kitaip tariant, paskirtyje negali būti nustatytas bitų rinkinys lygus 1, jei atitinkamas bitas potinklio šablone lygus 0.

  šliuzas

  Nurodo persiuntimą arba kito saito IP adresą, kuriame adresų rinkinį apibrėžia tinklo paskirtis, o potinklio šablonas yra pasiekiamas. Turint vietiniame diske pridėtus potinklio maršrutus, šliuzo adresas yra IP adresas, priskirtas sąsajai, pridėtai potinklyje. Turint nuotolinius maršrutus (galimus vienoje ar daugiau kelvadų), šliuzo adresas yra tiesiogiai pasiekiamas IP adresas, priskirtas kaimyninei kelvadai.

  matas

  Nurodo maršruto, kuris naudojamas renkantis iš kelių maršrutų kelvados lentelėje, kainą, išreikštą sveikuoju skaičiumi (nuo 1 iki 9999). Pasirinktas maršrutas su mažiausiu matu. Matas gali atspindėti saitų skaičių, maršruto spartą, maršruto patikimumą, maršruto našumą arba administracines ypatybes.

  jei

  Nurodo tos sąsajos rodyklę, per kurią galima pasiekti paskirtį. Turėdami sąsajų ir atitinkamų sąsajų rodyklių sąrašą, naudokite komandos maršruto spausdinimo rodinį. Sąsajos rodyklėje galima naudoti dešimtaines arba šešioliktaines reikšmes. Prieš šešioliktaines reikšmes rašykite šešioliktainį skaičių su 0x. Jei parametro nėra, sąsaja nustatoma pagal šliuzo adresą.

  Naudojant -p parametrą, nurodytas maršrutas pridedamas registre ir išleidžiamas inicijuoti IP kelvados lentelę, kai bus paleistas TCP / IP protokolas.

Neautomatiškai pridėtI IPv6 maršrutus

 1. Atidarykite komandinės eilutės langą spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis. Ieškos lauke įrašykite Komandinė eilutė, tada rezultatų sąraše spustelėkite Komandinė eilutė.

 2. Komandinėje eilutėje įveskite netsh interface ipv6 add route [prefiksas=]<IPv6 adresas>/<sveikasis skaičius> [sąsaja=]<eilutė> [[kitas saitas=]<IPv6 adresas>] [[saito prefikso ilgis=]<sveikasis skaičius>] [[matas=]<sveikasis skaičius>] [[publikuoti=]<reikšmė>] [[galiojimo laikas=]<sveikasis skaičius>|neribotą laiką] [[pageidautinas galiojimo laikas=]<sveikasis skaičius>] [[saugykla=]<reikšmė>].

  Šioje lentelėje aprašyti komandos netsh interface ipv6 add route parametrai.

  Parametras
  Aprašas

  prefiksas

  Adresas arba potinklio prefiksas, prie kurio pridedamas maršrutas.

  sąsaja

  Sąsajos pavadinimas arba rodyklė.

  kitas saitas

  Šliuzo adresas, jei saite nėra prefikso.

  saito prefikso ilgis

  Viso saito prefikso ilgis, jei jis yra saite.

  matas

  Maršruto matas.

  publikuoti

  Pateikia vieną iš šių reikšmių:

  • ne: Neskelbiama maršruto reklaminiuose skelbimuose (numatytasis nustatymas)

  • terminas: Skelbiama maršruto reklaminiuose skelbimuose sutrumpinta galiojimo data

  • taip: Skelbiama maršruto reklaminiuose skelbimuose nepakeista galiojimo data

  Kai publikuoti reikšmė nustatyta „terminas“, maršruto reklaminiame skelbime galiojimo data bus rodoma tol, kol nebus panaikinta. Kai publikuoti reikšmė nustatyta „taip“, maršrutas niekada nebus panaikintas, neatsižvelgus į galiojimo datos reikšmę, o kiekviename maršruto reklaminiame skelbime bus (ta pati) nurodyta galiojimo data. Kai publikuoti reikšmė nustatyta „ne“ arba „terminas“, maršrutas bus panaikintas, pasibaigus galiojimo datai.

  galiojimo laikas

  Galiojimo laikas, per kurį maršruto galiojimo laikas išreikštas dienomis, valandomis, minutėmis ir sekundėmis (pvz.: 1d2v3m4s). Numatytoji reikšmė yra „neribotas“.

  pageidautinas galiojimo laikas

  Galiojimo laikas, kuriuo metu pageidaujamas maršrutas. Numatytoji reikšmė lygi galiojimo laikui.

  saugykla

  Pateikia vieną iš šių reikšmių:

  • aktyvus: Keitimas trunka iki kito perkrovimo

  • nuolatinis: Keitimas yra nuolatinis (numatytoji reikšmė)Reikia daugiau pagalbos?