Darbalaukis yra pagrindinė ekrano sritis, kurią matote įjungę kompiuterį ir įėję į Windows. Kaip ir realaus rašomojo stalo paviršius, jis yra pagrindas jūsų darbui. Atidarius programas ar aplankus, jie rodomi darbalaukyje. Į darbalaukį taip pat galima įtraukti tokių dalykų, kaip failai ir aplankai, ir išdėstyti juos norima tvarka.

Kartais darbalaukis apibrėžiamas plačiau, įtraukiant užduočių juostą. Užduočių juosta yra ekrano apačioje. Ji rodo, kurios programos vykdomos, ir leidžia jas perjungti. Jame taip pat yra mygtukas Pradėti Mygtuko Pradėti paveikslėlis, kuris naudojamas programoms, aplankams ir kompiuterio parametrams pasiekti.

Norėdami daugiau informacijos apie užduočių juostą, žr. Užduočių juosta (apžvalga).

Darbas su darbalaukio piktogramomis

Piktogramos yra maži paveikslėliai, kurie žymi failus, aplankus, programas ir kitus elementus. Pirmą kartą paleidę sistemą Windows, darbalaukyje pamatysite bent vieną elementą: Šiukšlinė (daugiau apie ją vėliau). Jūsų kompiuterio gamintojas į darbalaukį galėjo įtraukti ir kitų elementų. Kai kurie darbalaukio piktogramų pavyzdžiai yra pateikti toliau.

Darbalaukio piktogramų paveikslėlis
Darbalaukio piktogramų pavyzdžiai

Dukart spustelint darbalaukio piktogramą, paleidžiamas arba atidaromas ja pažymėtas elementas.

Piktogramų įtraukimas į darbalaukį ir šalinimas iš jo

Galite pasirinkti, kurios piktogramos turi būti rodomos darbalaukyje - piktogramą galite įtraukti arba pašalinti bet kuriuo metu. Kai kuriems žmonėms patinka švarus, tvarkingas darbalaukis su keliomis piktogramomis arba visai be jų. Kiti į darbalaukį įtraukia tuzinus piktogramų, kad galėtų greitai prieiti prie dažnai naudojamų programų, failų ir aplankų.

Jei norite lengvai pasiekti parankinius failus ir programas iš darbalaukio, sukurkite jų nuorodas. Nuoroda yra piktograma, žyminti elemento saitą, bet ne patį elementą. Dukart spustelėjus nuorodą, atidaromas elementas. Panaikinus nuorodą, pašalinama tik pati nuoroda, o ne pradinis elementas. Nuorodas galima identifikuoti pagal jų piktogramose esančias rodykles.

Tipinės failo piktogramos ir susijusios nuorodos piktogramos paveikslėlis
Failo piktograma (kairėje) ir nuorodos piktograma (dešinėje)

Daugiau informacijos apie darbalaukio piktogramas ieškokite Darbalaukio piktogramų rodymas, slėpimas arba jų dydžio keitimas

Rodyti viską

Nuorodos įtraukimas į darbalaukį

  1. Raskite elementą, kurio nuorodą norite sukurti. (Jei reikia pagalbos ieškant failo arba aplanko, žr. Failo arba aplanko ieška. Jei reikia pagalbos ieškant programos, žr. Meniu Pradėti (apžvalga).)

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite elementą, spustelėkite Siųsti į, o tada - Darbalaukis (kurti nuorodą). Darbalaukyje pasirodo nuorodos piktograma.

Dažnai naudojamų darbalaukio piktogramų įtraukimas arba pašalinimas

Įprastos darbalaukio piktogramos yra Kompiuteris, asmeninis aplankas, Šiukšlinė ir Valdymo skydas.

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščioje darbalaukio srityje, tada spustelėkite Personalizuoti.

  2. Kairiojoje srityje spustelėkite Keisti darbalaukio piktogramas.

  3. Dalyje Darbalaukio piktogramos pažymėkite kiekvienos piktogramos, kurią norite įtraukti į darbalaukį, žymės langelį arba išvalykite kiekvienos piktogramos, kurią norite pašalinti iš darbalaukio, žymės langelį, o tada spustelėkite Gerai.

Failo perkėlimas iš aplanko į darbalaukį

  1. Atidarykite aplanką, kuriame yra failas.

  2. Vilkite failą į darbalaukį.

Piktogramos pašalinimas iš darbalaukio

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite piktogramą ir tada spustelėkite Naikinti. Jei piktograma yra nuoroda, pašalinama tik pati nuoroda, o ne pradinis elementas.

Piktogramų perkėlimas

Windows sugrupuoja piktogramas į stulpelius kairėje darbalaukio pusėje. Toks išdėstymas nėra pastovus. Galite perkelti piktogramą vilkdami ją į naują vietą darbalaukyje.

Sistema Windows taip pat gali automatiškai išdėstyti piktogramas. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku tuščioje darbalaukio srityje, spustelėkite Rodyti, o tada - Automatiškai išdėlioti piktogramas. Sistema Windows rūšiuoja piktogramas viršutiniame kairiajame kampe ir užrakina jas toje vietoje. Norėdami atrakinti piktogramas, kad galėtumėte jas vėl perkelti, spustelėkite Automatiškai išdėlioti piktogramas dar kartą, išvalydami šalia esantį žymės langelį.

Pastaba

  • Pagal numatytuosius nustatymus Windows išdėsto piktogramas lygiais tarpais nematomame tinklelyje. Norėdami pritraukti piktogramas arčiau viena kitos arba tikslesniu atstumu, išjunkite tinklelį. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią darbalaukio sritį, perkelkite žymiklį ant Rodyti, tada spustelėkite Lygiuoti piktogramas tinklelyje, kad būtų išvalytas žymės langelis. Pakartoję šiuos veiksmus vėl įjungsite tinklelį.

Kelių piktogramų žymėjimas

Norėdami vienu metu perkelti arba panaikinti grupę piktogramų, pirma turite pažymėti visas reikiamas piktogramas. Spustelėkite tuščioje darbalaukio srityje ir vilkite pelę. Apveskite norimas pažymėti piktogramas pasirodžiusiu stačiakampiu. Tada atleiskite pelės mygtuką. Dabar galite vilkti piktogramas kaip grupę arba jas panaikinti.

Kelių darbalaukio pasirinktų piktogramų paveikslėlis
Pažymėkite kelias darbalaukio piktogramas vilkdami aplink jas stačiakampį

Darbalaukio piktogramų slėpimas

Jei norite laikinai paslėpti visas darbalaukio piktogramas jų nepašalindami, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščioje darbalaukio srityje, spustelėkite Peržiūrėti ir tada spustelėkite Rodyti darbalaukio piktogramas žymei iš tos parinkties panaikinti. Dabar darbalaukyje nerodomos jokios piktogramos. Galite jas grąžinti dar kartą spustelėdami Rodyti darbalaukio piktogramas.

Šiukšlinė

Kai panaikinate failą arba aplanką, jis iš karto nėra panaikinamas, bet keliauja į Šiukšlinę. Tai gerai, nes jums persigalvojus ir nusprendus, kad panaikintas failas yra reikalingas, galėsite jį susigrąžinti. Norėdami daugiau informacijos, žr. Šiukšlinėje esančių failų atkūrimas.

Paveikslėlis, kuriame palyginama tuščia ir pilna Šiukšlinė
Tuščia šiukšlinė (kairėje) ir pilna šiukšlinė (dešinėje)

Jeigu esate tikri, kad panaikintų elementų daugiau nebereikės, galite ištuštinti Šiukšlinę. Taip visiškai panaikinami pašalintieji elementai ir sugrąžinama jų naudojama vieta diske. Norėdami daugiau informacijos, žr. Failų naikinimas iš Šiukšlinės visam laikui.Reikia daugiau pagalbos?