Autentiškos „Microsoft“ programinės įrangos privatumo patvirtinimas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2013 m. birželio mėn.

„Microsoft“ įsipareigoja apsaugoti jūsų privatumą ir padėti apsaugoti klientus bei partnerius nuo padirbtos programinės įrangos. Naudojant tinkamai licencijuotą autentišką „Microsoft“ programinės įrangos kopiją užtikrinama prieiga prie visų naujausių „Microsoft“ teikiamų funkcijų ir naujinimų.

Autentiškos „Microsoft“ programinės įrangos („Windows XP“ vadinamos „Windows Genuine Advantage“, o „Windows Vista“ ir „Windows 7“ – „Windows“ aktyvinimo technologijomis) įrankius sudaro toliau nurodyti elementai.

 • Tikrinimo funkcija, kurią naudojant nustatoma, ar naudojama tinkamai licencijuota „Microsoft“ programinės įrangos kopija. Tikrinimo funkcija aptiks ir gali išjungti suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančias programas, tai yra programinę įrangą, kuri pergudrauja ar apeina „Microsoft“ produkto aktyvinimo, tikrinimo arba licencijavimo komponentus. Suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančių programų buvimas reiškia, kad programinės įrangos arba aparatūros tiekėjas galėjo pakeisti autentišką „Microsoft“ programinę įrangą, kad parduotų padirbtą programinę įrangą. Suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančios programos gali trikdyti normalią programinės įrangos veiklą.

 • Pranešimai, kuriais periodiškai primenama, pvz., kad iškilo „Windows“ licencijos komponentų problema arba kad išleistas naujesnis pakeitimų paketas, skirtas naudojamai „Windows“ programinei įrangai. Šiuo metu pranešimų komponentas siūlomas „Windows XP“, „Windows Vista“ ir „Windows 7“, o tam tikrose šalyse ir „Office XP“, „Office 2003“ bei „Office 2007“.

 • „Windows“ suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančių programų aptikimo funkcijos naujinimas, skirtas „Windows Vista“, ir aktyvinimo technologijų naujinimas, skirtas „Windows 7“; jie naudojami tikrinant, ar kompiuteryje nėra žinomų suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančių programų, ir praneša, jei jų randama.

Siekiant kuo efektyviau paskatinti naudoti tinkamai licencijuotą programinę įrangą, šie įrankiai sukurti kaip nuolatinė „Microsoft“ programinės įrangos dalis.

Kokie duomenys renkami?

Siekiant padėti patikrinti programinę įrangą, autentiškos „Microsoft“ programinės įrangos įrankiai turi surinkti tam tikrą jūsų kompiuterio konfigūravimo ir būsenos informacijos kiekį. Įrankiai nerenka tokios informacijos kaip jūsų vardas, adresas arba el. pašto adresas.

Įrankio renkama informacija:

 • Kompiuterio markė ir modelis

 • Standartinė kompiuterio informacija, pvz., IP adresas, operacinės sistemos versija, programinės įrangos versija, naršyklės versija ir regiono bei kalbos parametrai

 • Unikalus numeris, kurį jūsų kompiuteriui priskyrė įrankiai (universalus unikalusis identifikatorius arba GUID)

 • Produkto kodas (sudarytas taikant maišą) ir produkto ID

 • BIOS pavadinimas, pataisytos versijos numeris ir pataisymų data

 • Standžiojo disko tomo serijos numeris (sudarytas taikant maišą)

 • Ar įdiegta sėkmingai, jei diegimas atliktas

 • Tikrinimo rezultatus, įskaitant klaidų kodus ir informaciją apie bet kokias rastas ar išjungtas suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančias programas ir susijusią kenkėjišką ar neleistiną programinę įrangą, sudaro:

  • Suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančios programos identifikatorius

  • Suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančios programos dabartinė būsena, pvz., išvalyta ar sulaikyta

  • Originalios įrangos gamintojo identifikatorius

  • Suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančios programos failo vardas ir failo maiša bei susijusių programinės įrangos komponentų, kurie gali rodyti, kad yra suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojanti programa, maiša

 • Kompiuterio paleisties instrukcijų failo (paprastai vadinamas sistemos įkrovos failu) vardas ir turinio maiša, kurie padeda mums rasti suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančias programas, modifikuojančias šį failą.

Kada duomenys renkami?

Autentiškos „Microsoft“ programinės įrangos įrankiai anksčiau nurodytus duomenis renka toliau nurodytais intervalais.

 • Kompiuterių, kuriuose veikia „Windows Vista“ SP1 ir naujesni pakeitimų paketai, duomenys renkami įdiegus „Windows“ suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančių programų aptikimo funkcijos naujinimą, skirtą „Windows Vista“. Be to, duomenys renkami ir siunčiami „Microsoft“ kas 30 dienų net neaptikus jokios suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančios programos. Jokie duomenys iš „Windows Vista“ RTM nesiunčiami.

 • Kompiuterių, kuriuose veikia „Windows 7“, duomenys renkami įdiegus „Windows“ aktyvinimo technologijų naujinimą, skirtą „Windows 7“. Be to, duomenys renkami ir siunčiami „Microsoft“ kas 90 dienų net neaptikus jokios suaktyvinimo pažeidžiamumą išnaudojančios programos. Tačiau jei „Windows“ aktyvinimo technologijų naujinimas, skirtas „Windows 7“, aptinka, kad pagrindiniai „Windows“ failai buvo pakeisti, surinkti to kompiuterio duomenys bus siunčiami kas 7 dienas, kol „Windows“ vėl bus autentiška.

Pastaba. Išsamios informacijos apie duomenis, renkamus suaktyvinant „Microsoft“ programinę įrangą, galima rasti produkto privatumo patvirtinime.

Kaip duomenys naudojami?

Informacija naudojama:

 • Padėti išvengti netinkamai licencijuotos programinės įrangos naudojimo.

 • Programinei įrangai ir paslaugoms pagerinti.

 • Statistikos ataskaitoms sudaryti.

Be to, sukauptus duomenis mes galime bendrinti su kitais, pvz., aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais ar bendrosios licencijos turėtojais, kad padėtume apsaugoti jų licencijų kodus. „Microsoft“ nenaudoja ir nebendrina šios informacijos, kad jus identifikuotų arba su jumis susisiektų, išskyrus atvejus, kai siekia užkirsti kelią nelicencijuotam produkto naudojimui ir jį sumažinti.

Kokie valdikliai yra galimi?

Vartotojai operacinėje sistemoje „Windows XP“gali tinkinti kai kuriuos pranešimų komponento aspektus. Jei komponentas įdiegtas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sistemos dėkle esančią pranešimų piktogramą, kad būtų parodyta daugiau informacijos apie esančius valdiklius.

Privatumo patvirtinimo pakeitimai

Kartais mes galime atnaujinti privatumo patvirtinimą. Tai padarę, pakeisime privatumo patvirtinimo viršuje nurodytą paskutinio atnaujinimo datą. Rekomenduojame kartkartėmis peržiūrėti šį privatumo patvirtinimą, kad žinotumėte, kaip „Microsoft“ apsaugo jūsų informaciją.

Daugiau informacijos

Jei turite klausimų apie šį patvirtinimą arba manote, kad jo nesilaikome, kreipkitės į mus naudodami žiniatinklio formą. Arba galite siųsti laišką adresu:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052