Diktorius – tai ekrano skaitytuvas, kuris balsu skaito ekrane rodomą tekstą ir įvykius apibūdina kaip klaidos pranešimus, taigi kompiuterį galite naudoti ir be ekrano.

Pastaba

 • Diktorius pasiekiamas anglų (Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Indija), prancūzų, italų, vokiečių, japonų, korėjiečių, mandarinų (kinų supaprastinta ir kinų tradicinė), kinų kantono (kinų tradicinė), ispanų (Ispanija ir Meksika), lenkų, rusų ir portugalų (Brazilija) kalbomis.

Diktoriaus paleidimas

Diktorių galima paleisti keliais skirtingais būdais. Čia pateikiami keturi būdai, kuriuos dauguma mėgsta naudoti:

 • Klaviatūroje paspauskite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + „Enter“.
 • Jei naudojate planšetinį kompiuterį, paspauskite „Windows“ logotipo mygtuką „Windows“ logotipo klavišas ir garsumo didinimo mygtuką.
 • Prisijungimo ekrane bakstelėkite arba spustelėkite Lengvos prieigos neįgaliesiems Lengvos prieigos neįgaliesiems mygtukas mygtuką apatiniame kairiajame kampe ir pasirinkite Diktorius.
 • Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)
  Bakstelėkite arba spustelėkite Lengva prieiga neįgaliesiems, Diktorius, tada perkelkite slankiklį ant Diktorius, kad jį įjungtumėte.

Patarimai

 • Jei norite pradėti iš karto, atidarę Diktorius paspauskite „Caps Lock“ + F1 arba triskart keturiais pirštais bakstelėkite jutiklinį ekraną. Taip buvo atidarytos visos diktoriaus komandos. Jei naudojate japonišką 106/109 klaviatūrą, paspauskite Ctrl + Alt + F1, kad pradėtumėte.

 • Jei norite naudoti „Caps Lock“, kad paverstumėte raides didžiosiomis, kai naudositės diktoriumi, dukart greitai paspauskite klavišą „Caps Lock“.

Išėjimas iš diktoriaus

Iš diktoriaus taip pat galima išeiti keliais skirtingais būdais. Čia pateikiami du sparčiųjų klavišų deriniai, kuriuos dauguma mėgsta naudoti:

 • Klaviatūroje paspauskite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas + „Enter“.
 • Jei naudojate planšetinį kompiuterį, paspauskite „Windows“ logotipo mygtuką „Windows“ logotipo klavišas ir garsumo didinimo mygtuką.

Nauji lietimo gestai

Programose „Windows 8.1“ ir „Windows RT 8.1“ yra naujų veiksmų, o įprastinės komandos yra naujose vietose. Toliau nurodyti keli svarbūs gestai, padėsiantys pradėti darbą.

Naudokite šį gestą Štai kaip galite tai padaryti
Naudokite šį gestą

Vienu pirštu braukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto

Štai kaip galite tai padaryti

Atidarykite pagrindinius mygtukus (Ieška, Bendrinimas, Pradžia, Įrenginiai ir Parametrai)

Naudokite šį gestą

Vienu pirštu braukite į vidų iš kairiojo ekrano krašto

Štai kaip galite tai padaryti

Perjunkite programėles, užfiksuokite jas vienoje ekrano pusėje ir uždarykite

Naudokite šį gestą

Vienu pirštu braukite į vidų iš viršutinio arba apatinio ekrano krašto

Štai kaip galite tai padaryti

Rodykite programėlių komandas, pvz., Įrašyti, Redaguoti ir Naikinti

Pastaba

 • Diktorius nepalaiko paspaudimo ir laikymo gesto.

Nauji spartieji klavišai

Sistemose „Windows 8.1“ ir „Windows RT 8.1“ taip pat yra naujų sparčiųjų klavišų. Keli iš jų gali būti naudingi.

Naudokite šį spartųjį klavišą Štai kaip galite tai padaryti
Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas‌ Windows „“ logotipo klavišas + C
Štai kaip galite tai padaryti

Atidarykite pagrindinius mygtukus (Ieška, Bendrinimas, Pradžia, Įrenginiai ir Parametrai)

Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas‌ Windows „“ logotipo klavišas + Z
Štai kaip galite tai padaryti

Rodykite programėlių komandas, pvz., Įrašyti, Redaguoti ir Naikinti

Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas‌ Windows „“ logotipo klavišas + tarpas
Štai kaip galite tai padaryti

Programėlių fiksavimas ekrano krašte

Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas‌ Windows „“ logotipo klavišas + „Tab“ arba „Alt“ + „Tab“
Štai kaip galite tai padaryti

Programėlių perjungimas

Diktoriaus parametrai

Diktoriaus parametrus galite pakeisti kompiuterio parametruose. Norėdami rasti šiuos parametrus:

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Lengva prieiga neįgaliesiems ir pakeiskite kurį nors iš toliau nurodytų parametrų.

Girdėti, kas yra ekrane

 • Diktorius. Naudokite šį slankiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte diktorių.

 • Paleisti diktorių automatiškai. Naudokite šį parametrą, kad diktorius būtų paleidžiamas automatiškai kiekvieną kartą prisijungus.

Balsas

 • Pasirinkti kitą balsą. Naudodami šį išplečiamąjį meniu galite pasirinkti skirtingus diktoriaus balso tipus, jei jie galimi jūsų kalboje.

 • Greitis. Naudodami šį slankiklį galite pakeisti balso greitį.

 • Aukštis. Naudodami šį slankiklį galite pakeisti balso aukštį.

Garsai, kuriuos girdite

 • Skaityti valdiklių ir mygtukų patarimus. Naudokite šį parametrą, kad diktorius skaitytų patarimus, kaip naudotis įprastais elementais, pvz., mygtukais, saitais, sąrašo elementais ir slankikliais.

 • Įvedami simboliai. Galite pasirinkti, ar norite, kad diktorius skaitytų kiekvieną jūsų paspaustą klavišą.

 • Įvedami žodžiai. Galite pasirinkti, ar norite, kad diktorius skaitytų jūsų įvedamus žodžius.

 • Pritildyti kitas programėles paleidus diktorių. Ši parinktis pritildo kitas programėles, kad būtų lengviau klausytis diktoriaus.

 • Leisti garsines užuominas. Ši parinktis įjungia arba išjungia papildomus garsus, kuriuos leidžia diktorius atlikdamas tam tikrus veiksmus.

Žymiklis ir klavišai

 • Paryškinti žymiklį. Ši parinktis leidžia rodyti arba slėpti lauką, kuris paryškina, kurioje ekrano vietoje yra diktorius.

 • Nustatyti, kad įterpimo vieta sektų diktorių. Ši parinktis leidžia rodyti arba slėpti lauką, kuris paryškina, kurioje ekrano vietoje yra diktorius.

 • Aktyvinti jutiklinės klaviatūros klavišus, kai pakeliu pirštą nuo klaviatūros. Jei yra lietimo režimas, galite įjungti šį parametrą, kad greičiau spausdintumėte jutikline klaviatūra. Naudodami šį parametrą, galite vilkti, kad rastumėte ieškomą elementą, ir pakelti pirštą, kad paspaustumėte klavišą.

Klaviatūros komandos

Pastaba

 • Jei naudojate japonišką 106/109 klaviatūrą, naudokite Ctrl + Alt, o ne „Caps Lock“ šiose klaviatūros komandose.

Naudokite šį spartųjį klavišą Štai kaip galite tai padaryti
Naudokite šį spartųjį klavišą

„Ctrl“

Štai kaip galite tai padaryti

Sustabdyti skaitymą

Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + „Enter“
Štai kaip galite tai padaryti

Išeiti iš diktoriaus

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + tarpo klavišas

Štai kaip galite tai padaryti

Atlikti pirminį veiksmą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + rodyklė dešinėn

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti prie paskesnio elemento

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + rodyklė kairėn

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti prie ankstesnio elemento

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + rodyklė į viršų

Štai kaip galite tai padaryti

Keisti rodinį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + rodyklė į apačią

Štai kaip galite tai padaryti

Keisti rodinį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + A

Štai kaip galite tai padaryti

Keisti daugiakalbiškumo režimą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F1

Štai kaip galite tai padaryti

Rodyti komandų sąrašas

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F2

Štai kaip galite tai padaryti

Rodyti dabartinio elemento komandas

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F3

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į paskesnį langelį eilutėje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + F3

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į ankstesnį langelį eilutėje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F4

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į paskesnį langelį stulpelyje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + F4

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į ankstesnį langelį stulpelyje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F5

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti, kurioje eilutėje ir stulpelyje yra diktorius

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F6

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į lentelės langelį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F7

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinį stulpelį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F8

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinę eilutę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F9

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinio stulpelio antraštę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F10

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinės eilutės antraštę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F11

Štai kaip galite tai padaryti

Įjungti / išjungti lietimo režimą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F12

Štai kaip galite tai padaryti

Perjungti klavišų paspaudimų skelbimus

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + Z

Štai kaip galite tai padaryti

Diktoriaus užrakinimo klavišas

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + X

Štai kaip galite tai padaryti

Perdavimo į programėlę klavišai

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + V

Štai kaip galite tai padaryti

Pakartoti paskutinę frazę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Page Up“

Štai kaip galite tai padaryti

Padidinti balso garsumą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Page Down“

Štai kaip galite tai padaryti

Sumažinti balso garsumą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + pliusas

Štai kaip galite tai padaryti

Pagreitinti balsą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + minusas

Štai kaip galite tai padaryti

Sulėtinti balsą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + D

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti išplėstinį elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + S

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti elementą paraidžiui arba išsamiai esant japonų arba korėjiečių kalbai

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + W

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti langą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + R

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti visus elementus, esančius srityje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + Q

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti prie paskutinio srityje esančio elemento

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + G

Štai kaip galite tai padaryti

Perkelti diktoriaus žymiklį į sistemos žymiklį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + T

Štai kaip galite tai padaryti

Perkelti diktoriaus žymiklį į žymiklį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + tildė

Štai kaip galite tai padaryti

Orientuoti į elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Backspace“

Štai kaip galite tai padaryti

Eiti atgal per vieną elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Insert“

Štai kaip galite tai padaryti

Peršokti į nurodytą elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + M

Štai kaip galite tai padaryti

Pradėti skaityti

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + uždaromasis skliaustas

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti tekstą nuo žymiklio pradžios

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + 0 (nulis)

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti teksto atributus

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + H

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dokumentą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + U

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti kitą puslapį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + U

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinį puslapį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + U

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti ankstesnį puslapį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + I

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti kitą pastraipą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + I

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinę pastraipą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + I

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti ankstesnę pastraipą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + O

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti kitą eilutę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + O

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinę eilutę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + O

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti ankstesnę eilutę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + P

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti kitą žodį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + P

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinį žodį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + P

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti ankstesnį žodį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + atidaromasis skliaustas

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti kitą simbolį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + atidaromasis skliaustas

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinį simbolį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + atidaromasis skliaustas

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti ankstesnį simbolį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + J

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į paskesnę antraštę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + J

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į ankstesnę antraštę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + K

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į paskesnę lentelę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + K

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į ankstesnę lentelę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + L

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į paskesnį saitą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + L

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti į ankstesnį saitą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + Y

Štai kaip galite tai padaryti

Judėti nuo teksto pradžios

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + B

Štai kaip galite tai padaryti

Judėti nuo teksto pabaigos

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + C

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinę datą / laiką

Lietimo komandos

Jei jūsų naujas kompiuteris, palaiko keturis arba daugiau kontaktinių taškų, kompiuteriui valdyti galite naudoti lietimo komandas.

Šios lietimo komandos naudojimas Štai kaip galite tai padaryti
Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukti kairėn / dešinėn vienu pirštu

Štai kaip galite tai padaryti

Pereiti prie paskesnio arba ankstesnio elemento

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukti aukštyn / žemyn vienu pirštu

Štai kaip galite tai padaryti

Keisti judėjimo didėjimą

Šios lietimo komandos naudojimas

Bakstelėkite vienu pirštu arba jį vilkite

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti, kas yra po pirštu

Šios lietimo komandos naudojimas

Dukart bakstelėti vienu pirštu

Štai kaip galite tai padaryti

Aktyvinti pirminį veiksmą

Šios lietimo komandos naudojimas

Triskart bakstelėti vienu pirštu

Štai kaip galite tai padaryti

Aktyvinti antrinį veiksmą

Šios lietimo komandos naudojimas

Braukite kairėn / dešinėn / aukštyn / žemyn dviem pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Slinkti

Šios lietimo komandos naudojimas

Bakstelėti dviem pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Stabdyti tolesnį diktoriaus skaitymą

Šios lietimo komandos naudojimas

Dukart bakstelėti dviem pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Rodyti kontekstinį meniu

Šios lietimo komandos naudojimas

Laikyti prispaudus vieną pirštą ir bakstelėti kitu

Štai kaip galite tai padaryti

Aktyvinti pirminį veiksmą

Šios lietimo komandos naudojimas

Laikyti prispaudus vieną pirštą ir dukart bakstelėti kitu

Štai kaip galite tai padaryti

Aktyvinti antrinį veiksmą

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukite kairėn / dešinėn trim pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Skirtukas į priekį ir atgal

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukite aukštyn trimis pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti dabartinį langą

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukite žemyn trimis pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Pradėti skaityti tekstą

Šios lietimo komandos naudojimas

Bakstelėkite trimis pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Keisti daugiakalbiškumo režimą

Šios lietimo komandos naudojimas

Dukart bakstelėti trim pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Skaityti teksto atributus

Šios lietimo komandos naudojimas

Laikyti prispaudus vieną pirštą ir bakstelėti dviem kitais

Štai kaip galite tai padaryti

Vilkimo pradžios arba papildomų klavišų parinktys

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukti kairėn / dešinėn keturiais pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Perkelti diktoriaus žymiklį į skyriaus pradžią / pabaigą

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukti aukštyn / žemyn keturiais pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Įjungti / išjungti mastelio keitimą

Šios lietimo komandos naudojimas

Bakstelėkite keturiais pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Rodyti dabartinio elemento komandas

Šios lietimo komandos naudojimas

Dukart bakstelėkite keturiais pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Perjunkite ieškos režimą

Šios lietimo komandos naudojimas

Triskart bakstelėkite keturiais pirštais

Štai kaip galite tai padaryti

Rodyti diktoriaus komandų sąrašą

Pastaba

 • Diktorius teikia pagrindines ekrano skaitymo funkcines galimybes, leidžiančias naudoti „Windows“, kai nėra sudėtingesnio ekrano skaitytuvo. Diktorius nėra skirtas visų programėlių turiniui skaityti. Jei reikia daugiau informacijos apie ekrano skaitytuvus ir kitas pagalbines technologijas, eikite į Microsoftpritaikymo neįgaliesiems žiniatinklio svetainę.
Reikia daugiau pagalbos?