Peržiūrėkite vaizdo įrašą, kaip klausytis Diktoriaus skaitomo teksto. (Norėdami matyti titrus savo kalba, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Specialieji titrai Mygtukas Specialieji titrai.)

Diktorius – tai ekrano skaitytuvas, kuris balsu skaito ekrane rodomą tekstą ir įvykius apibūdina kaip klaidos pranešimus, taigi kompiuterį galite naudoti ir be ekrano.

Pastaba

 • Diktorius pasiekiamas anglų (Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Indija), prancūzų, italų, vokiečių, japonų, korėjiečių, mandarinų (kinų supaprastinta ir kinų tradicinė), kinų kantono (kinų tradicinė), ispanų (Ispanija ir Meksika), lenkų, rusų ir portugalų (Brazilija) kalbomis.

Diktoriaus paleidimas

Diktorių galima paleisti keliais skirtingais būdais. Čia pateikiami keturi būdai, kuriuos dauguma mėgsta naudoti:

 • Klaviatūroje paspauskite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas ir klavišą „Enter“.
 • Jei naudojate planšetinį kompiuterį, vienu metu paspauskite „Windows“ logotipo mygtuką ir „Windows“ logotipo klavišas pagarsinimo mygtuką.
 • Prisijungimo ekrano apatiniame kairiajame kampe bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Lengva prieiga neįgaliesiems Lengvos prieigos neįgaliesiems mygtukas ir pasirinkite Diktorius.
 • Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)
  “ Bakstelėkite arba spustelėkite Lengva prieiga neįgaliesiems, bakstelėkite arba spustelėkite Diktorius, tada perkelkite slankiklį po Diktorius, kad jį įjungtumėte.

Patarimai

 • Jei norite pradėti iš karto, atidarę Diktorius paspauskite „Caps Lock“ + F1 arba triskart keturiais pirštais bakstelėkite jutiklinį ekraną. Taip buvo atidarytos visos diktoriaus komandos. Jei naudojate japonišką 106/109 klaviatūrą, paspauskite Ctrl + Alt + F1, kad pradėtumėte.

 • Jei norite naudoti „Caps Lock“, kad paverstumėte raides didžiosiomis, kai naudositės diktoriumi, dukart greitai paspauskite klavišą „Caps Lock“.

Išėjimas iš diktoriaus

Iš diktoriaus taip pat galima išeiti keliais skirtingais būdais. Čia pateikiami du sparčiųjų klavišų deriniai, kuriuos dauguma mėgsta naudoti:

 • Klaviatūroje paspauskite „Windows“ logotipo klavišą „Windows“ logotipo klavišas ir klavišą „Enter“.
 • Jei naudojate planšetinį kompiuterį, vienu metu paspauskite „Windows“ logotipo mygtuką ir „Windows“ logotipo klavišas pagarsinimo mygtuką.

Nauji lietimo gestai

Windows 8.1“ ir „Windows RT 8.1“ siūlo naujų veiksmų, o įprastinės komandos yra naujose vietose. Toliau nurodyti keli svarbūs gestai, padėsiantys pradėti darbą.

Naudokite šį gestą Norėdami
Naudokite šį gestą

Vienu pirštu perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto

Norėdami

Atidarykite pagrindinius mygtukus (Ieška, Bendrinimas, Pradžia, Įrenginiai ir Parametrai)

Naudokite šį gestą

Vienu pirštu perbraukite iš kairiojo ekrano krašto

Norėdami

Perjunkite programėles, užfiksuokite jas vienoje ekrano pusėje ir uždarykite

Naudokite šį gestą

Vienu pirštu perbraukite iš viršutinio arba apatinio ekrano krašto

Norėdami

Rodykite programėlių komandas, pvz., Įrašyti, Redaguoti ir Naikinti

Pastaba

 • Diktorius nepalaiko paspaudimo ir laikymo gesto.

Nauji spartieji klavišai

Be to, „Windows 8.1“ ir „Windows RT 8.1“ siūlo naujų sparčiųjų klavišų. Keli iš jų gali būti naudingi.

Naudokite šį spartųjį klavišą Norėdami
Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + C
Norėdami

Atidarykite pagrindinius mygtukus (Ieška, Bendrinimas, Pradžia, Įrenginiai ir Parametrai)

Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas „Windows“ logotipo klavišas + Z
Norėdami

Rodykite programėlių komandas, pvz., Įrašyti, Redaguoti ir Naikinti

Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas‌ „Windows“ logotipo klavišas + taškas
Norėdami

Programėlių fiksavimas ekrano krašte

Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas‌ „Windows“ logotipo klavišas + „Tab“ arba „Alt“ + „Tab“
Norėdami

Programėlių perjungimas

Diktoriaus parametrai

Diktoriaus parametrus galite pakeisti kompiuterio parametruose. Norėdami rasti šiuos parametrus:

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Lengva prieiga neįgaliesiems ir pakeiskite kurį nors iš toliau nurodytų parametrų.

Girdėti, kas yra ekrane

 • Diktorius. Naudokite šį slankiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte diktorių.

 • Paleisti diktorių automatiškai. Naudokite šį parametrą, kad diktorius būtų paleidžiamas automatiškai kiekvieną kartą prisijungus.

Balsas

 • Pasirinkti kitą balsą. Naudodami šį išplečiamąjį meniu galite pasirinkti skirtingus diktoriaus balso tipus, jei jie galimi jūsų kalboje.

 • Greitis. Naudodami šį slankiklį galite pakeisti balso greitį.

 • Aukštis. Naudodami šį slankiklį galite pakeisti balso aukštį.

Garsai, kuriuos girdite

 • Skaityti valdiklių ir mygtukų patarimus. Naudokite šį parametrą, kad diktorius skaitytų patarimus, kaip naudotis įprastais elementais, pvz., mygtukais, saitais, sąrašo elementais ir slankikliais.

 • Įvedami simboliai. Galite pasirinkti, ar norite, kad diktorius skaitytų kiekvieną jūsų paspaustą klavišą.

 • Įvedami žodžiai. Galite pasirinkti, ar norite, kad diktorius skaitytų jūsų įvedamus žodžius.

 • Pritildyti kitas programėles paleidus diktorių. Ši parinktis pritildo kitas programėles, kad būtų lengviau klausytis diktoriaus.

 • Leisti garsines užuominas. Ši parinktis įjungia arba išjungia papildomus garsus, kuriuos leidžia diktorius atlikdamas tam tikrus veiksmus.

Žymiklis ir klavišai

 • Paryškinti žymiklį. Ši parinktis leidžia rodyti arba slėpti lauką, kuris paryškina, kurioje ekrano vietoje yra diktorius.

 • Nustatyti, kad įterpimo vieta sektų diktorių. Ši parinktis leidžia rodyti arba slėpti lauką, kuris paryškina, kurioje ekrano vietoje yra diktorius.

 • Aktyvinti jutiklinės klaviatūros klavišus, kai pakeliu pirštą nuo klaviatūros. Jei yra lietimo režimas, galite įjungti šį parametrą, kad greičiau spausdintumėte jutikline klaviatūra. Naudodami šį parametrą, galite vilkti, kad rastumėte ieškomą elementą, ir pakelti pirštą, kad paspaustumėte klavišą.

Klaviatūros komandos

Pastaba

 • Jei naudojate japonišką 106/109 klaviatūrą, naudokite Ctrl + Alt, o ne „Caps Lock“ šiose klaviatūros komandose.

Naudokite šį spartųjį klavišą Norėdami
Naudokite šį spartųjį klavišą

„Ctrl“

Norėdami

Sustabdyti skaitymą

Naudokite šį spartųjį klavišą
„Windows“ logotipo klavišas‌ „Windows“ logotipo klavišas + „Enter“
Norėdami

Išjungti programą Diktorius

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + tarpo klavišas

Norėdami

Atlikti pirminį veiksmą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + rodyklė dešinėn

Norėdami

Pereiti prie paskesnio elemento

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + rodyklė kairėn

Norėdami

Pereiti prie ankstesnio elemento

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + rodyklė į viršų

Norėdami

Keisti rodinį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + rodyklė į apačią

Norėdami

Keisti rodinį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + A

Norėdami

Keisti daugiakalbiškumo režimą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F1

Norėdami

Rodyti komandų sąrašas

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F2

Norėdami

Rodyti dabartinio elemento komandas

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F3

Norėdami

Pereiti į paskesnį langelį eilutėje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + F3

Norėdami

Pereiti į ankstesnį langelį eilutėje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F4

Norėdami

Pereiti į paskesnį langelį stulpelyje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + F4

Norėdami

Pereiti į ankstesnį langelį stulpelyje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F5

Norėdami

Skaityti, kurioje eilutėje ir stulpelyje yra diktorius

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F6

Norėdami

Pereiti į lentelės langelį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F7

Norėdami

Skaityti dabartinį stulpelį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F8

Norėdami

Skaityti dabartinę eilutę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F9

Norėdami

Skaityti dabartinio stulpelio antraštę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F10

Norėdami

Skaityti dabartinės eilutės antraštę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F11

Norėdami

Įjungti / išjungti lietimo režimą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F12

Norėdami

Perjungti klavišų paspaudimų skelbimus

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + Z

Norėdami

Diktoriaus užrakinimo klavišas

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + X

Norėdami

Perdavimo į programėlę klavišai

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + V

Norėdami

Pakartoti paskutinę frazę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Page Up“

Norėdami

Padidinti balso garsumą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Page Down“

Norėdami

Sumažinti balso garsumą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + pliusas

Norėdami

Pagreitinti balsą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + minusas

Norėdami

Sulėtinti balsą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + D

Norėdami

Skaityti elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + F

Norėdami

Skaityti išplėstinį elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + S

Norėdami

Skaityti elementą paraidžiui arba išsamiai esant japonų arba korėjiečių kalbai

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + W

Norėdami

Skaityti langą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + R

Norėdami

Skaityti visus elementus, esančius srityje

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + Q

Norėdami

Pereiti prie paskutinio srityje esančio elemento

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + G

Norėdami

Perkelti diktoriaus žymiklį į sistemos žymiklį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + T

Norėdami

Perkelti diktoriaus žymiklį į žymiklį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + tildė

Norėdami

Orientuoti į elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Backspace“

Norėdami

Eiti atgal per vieną elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Insert“

Norėdami

Peršokti į nurodytą elementą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + M

Norėdami

Pradėti skaityti

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + uždaromasis skliaustas

Norėdami

Skaityti tekstą nuo žymiklio pradžios

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + 0 (nulis)

Norėdami

Skaityti teksto atributus

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + H

Norėdami

Skaityti dokumentą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + U

Norėdami

Skaityti kitą puslapį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + U

Norėdami

Skaityti dabartinį puslapį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + U

Norėdami

Skaityti ankstesnį puslapį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + I

Norėdami

Skaityti kitą pastraipą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + I

Norėdami

Skaityti dabartinę pastraipą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + I

Norėdami

Skaityti ankstesnę pastraipą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + O

Norėdami

Skaityti kitą eilutę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + O

Norėdami

Skaityti dabartinę eilutę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + O

Norėdami

Skaityti ankstesnę eilutę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + P

Norėdami

Skaityti kitą žodį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + P

Norėdami

Skaityti dabartinį žodį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + P

Norėdami

Skaityti ankstesnį žodį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + atidaromasis skliaustas

Norėdami

Skaityti kitą simbolį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Ctrl“ + atidaromasis skliaustas

Norėdami

Skaityti dabartinį simbolį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + atidaromasis skliaustas

Norėdami

Skaityti ankstesnį simbolį

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + J

Norėdami

Pereiti į paskesnę antraštę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + J

Norėdami

Pereiti į ankstesnę antraštę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + K

Norėdami

Pereiti į paskesnę lentelę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + K

Norėdami

Pereiti į ankstesnę lentelę

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + L

Norėdami

Pereiti į paskesnį saitą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + „Shift“ + L

Norėdami

Pereiti į ankstesnį saitą

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + Y

Norėdami

Judėti nuo teksto pradžios

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + B

Norėdami

Judėti nuo teksto pabaigos

Naudokite šį spartųjį klavišą

„Caps Lock“ + C

Norėdami

Skaityti dabartinę datą / laiką

Lietimo komandos

Jei jūsų naujas kompiuteris, palaiko keturis arba daugiau kontaktinių taškų, kompiuteriui valdyti galite naudoti lietimo komandas.

Šios lietimo komandos naudojimas Norėdami
Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukti kairėn / dešinėn vienu pirštu

Norėdami

Pereiti prie paskesnio arba ankstesnio elemento

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukti aukštyn / žemyn vienu pirštu

Norėdami

Keisti judėjimo didėjimą

Šios lietimo komandos naudojimas

Bakstelėkite vienu pirštu arba jį vilkite

Norėdami

Skaityti, kas yra po pirštu

Šios lietimo komandos naudojimas

Dukart bakstelėti vienu pirštu

Norėdami

Aktyvinti pirminį veiksmą

Šios lietimo komandos naudojimas

Triskart bakstelėti vienu pirštu

Norėdami

Aktyvinti antrinį veiksmą

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukite kairėn / dešinėn / aukštyn / žemyn dviem pirštais

Norėdami

Slinkti

Šios lietimo komandos naudojimas

Bakstelėti dviem pirštais

Norėdami

Stabdyti tolesnį diktoriaus skaitymą

Šios lietimo komandos naudojimas

Dukart bakstelėti dviem pirštais

Norėdami

Rodyti kontekstinį meniu

Šios lietimo komandos naudojimas

Laikyti prispaudus vieną pirštą ir bakstelėti kitu

Norėdami

Aktyvinti pirminį veiksmą

Šios lietimo komandos naudojimas

Laikyti prispaudus vieną pirštą ir dukart bakstelėti kitu

Norėdami

Aktyvinti antrinį veiksmą

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukite kairėn / dešinėn trim pirštais

Norėdami

Skirtukas į priekį ir atgal

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukite aukštyn trimis pirštais

Norėdami

Skaityti dabartinį langą

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukite žemyn trimis pirštais

Norėdami

Pradėti skaityti tekstą

Šios lietimo komandos naudojimas

Bakstelėkite trimis pirštais

Norėdami

Keisti daugiakalbiškumo režimą

Šios lietimo komandos naudojimas

Dukart bakstelėti trim pirštais

Norėdami

Skaityti teksto atributus

Šios lietimo komandos naudojimas

Laikyti prispaudus vieną pirštą ir bakstelėti dviem kitais

Norėdami

Vilkimo pradžios arba papildomų klavišų parinktys

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukti kairėn / dešinėn keturiais pirštais

Norėdami

Perkelti diktoriaus žymiklį į skyriaus pradžią / pabaigą

Šios lietimo komandos naudojimas

Perbraukti aukštyn / žemyn keturiais pirštais

Norėdami

Įjungti / išjungti mastelio keitimą

Šios lietimo komandos naudojimas

Bakstelėkite keturiais pirštais

Norėdami

Rodyti dabartinio elemento komandas

Šios lietimo komandos naudojimas

Dukart bakstelėkite keturiais pirštais

Norėdami

Perjunkite ieškos režimą

Šios lietimo komandos naudojimas

Triskart bakstelėkite keturiais pirštais

Norėdami

Rodyti diktoriaus komandų sąrašą

Pastaba

 • Programa Diktorius pateikia pagrindines ekrano skaitymo funkcijas, todėl galėsite naudoti „Windows“, kai neturite pažangesnio ekrano skaitytuvo. Diktorius nėra skirtas visų programėlių turiniui skaityti. Jei reikia daugiau informacijos apie ekrano skaitytuvus ir kitas pagalbines technologijas, eikite į„Microsoft“ pritaikymo neįgaliesiems svetainę.
Reikia daugiau pagalbos?