Kuo skiriasi koncentratoriai, jungikliai, kelvedžiai ir prieigos taškai?


Koncentratoriai, jungikliai, kelvedžiai, ir prieigos taškai naudojami norint jungti kompiuterius tinkle, bet kiekvieno jų galimybės skirtingos.

Koncentratoriai

Koncentratoriai leidžia užmegzti ryšį kompiuteriams tinkle. Kiekvienas kompiuteris prijungtas prie koncentratoriaus eterneto kabeliu, o iš kompiuterio kitam kompiuteriui siunčiama informacija praeina per koncentratorių. Koncentratorius negali identifikuoti šaltinio arba numanomos gaunamos informacijos paskirties vietos, todėl jis siunčia informaciją visiems prie jo prijungtiems kompiuteriams, įskaitant tą, kuris išsiuntė informaciją. Koncentratorius gali siųsti arba gauti informaciją, bet negali atlikti dviejų veiksmų vienu metu. Todėl koncentratoriai lėtesni nei perjungtuvai. Koncentratoriai mažiausiai sudėtingi ir pigiausi iš šių įrenginių.

Tinklo su koncentratoriumi iliustracija
Tinklas naudojant koncentratorių

Perjungtuvai

Perjungtuvai veikia tokiu pat būdu kaip ir koncentratoriai, bet jie gali identifikuoti numanomą gaunamos informacijos paskirties vietą, todėl gali siųsti tą informaciją tik jį palaikantiems kompiuteriams. Perjungtuvai gali siųsti ir gauti informaciją vienu metu, todėl jie siunčia informaciją greičiau nei koncentratoriai. Jei namų tinkle yra keturi ar daugiau kompiuterių arba norite naudoti tinklą veiklai, kurios metu būtina perduoti daug informacijos tarp kompiuterių (pvz., žaisti tinklo žaidimus arba bendrai naudoti muzikos įrašus), paprastai turėtumėte naudoti perjungiklį, ne koncentratorių. Perjungtuvai kainuoja truputį daugiau nei koncentratoriai.

Kelvedžiai

Kelvedžiai leidžia kompiuteriams užmegzti ryšį ir gali perduoti informaciją tarp dviejų tinklų, pvz., tarp namų tinklo ir interneto. Ši galimybė nukreipti tinklo srautą suteikia kelvedžiui pavadinimą. Kelvedžiai gali būti laidiniai (naudojant eterneto kabelius) arba belaidžiai. Jei tiesiog norite prijungti kompiuterius, koncentratorius ir perjungtuvus arba jei norite suteikti prieigą prie visų kompiuterių internetui, naudojančiam vieną modemą, naudokite kelvedį arba modemą su jame įtaisytu kelvedžiu. Kelvedžiai paprastai pateikia įtaisytą saugą, pvz., užkardą. Kelvedžiai brangesni nei koncentratoriai ir perjungtuvai.

Tinklo su laidiniu kelvedžiu iliustracija
Tinklas naudojant laidinį kelvedį

Prieigos taškai

Prieigos taškai (taip pat vadinami pagrindinėmis linijomis) suteikia belaidę prieigą prie laidinio eterneto tinklo. Prieigos taškas, prijungtas prie koncentratoriaus, perjungtuvo arba laidinio kelvedžio, siunčia belaidžio tinklo signalus. Taip kompiuteriai ir įrenginiai gali jungtis prie laidinio tinklo belaidžiu būdu. Prieigos taškai veikia kaip dauguma mobiliųjų telefonų stočių: galite eiti iš vienos vietos į kitą ir nenutrūkstamai naudotis belaide prieiga prie tinklo. Kai jungiatės prie interneto belaidžiu būdu naudodami viešąjį belaidį tinklą oro uoste, kavinėje arba viešbutyje, paprastai jungiatės per prieigos tašką. Jei norėsite prijungti kompiuterius belaidžiu būdu ir turėti kelvedį, kuris pateiks belaidžio tinklo galimybę, jums nereikės prieigos taško. Prieigos taškuose neįmontuota bendrojo interneto ryšių naudojimo technologija. Norėdami bendrai naudoti interneto ryšį, turite prijungti prieigos tašką prie kelvedžio arba modemo su jame įtaisytu kelvedžiu.

Tinklo su laidiniu kelvedžiu ir prieigos tašku iliustracija
Tinklas naudojant laidinį kelvedį ir prieigos tašką


Reikia daugiau pagalbos?